Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Oddział ds. Koordynacji Planowania Budżetowego - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział ds. Koordynacji Planowania Budżetowego

Oddział ds. Koordynacji Planowania Budżetowego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 13 04
fax: +48 (41) 342 12 62