Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Oddział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - Oddział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział Ochrony Środowiska i Rolnictwa