Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

 

 

 

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

sekretariat: pok. 202, bud. A
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 18 73
fax: +48 (41) 342 12 61
e-mail: org00@kielce.uw.gov.pl

Dyrektor:
Z-ca dyrektora: Łukasz Wilkiewicz
 

Pliki do pobrania