Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Oddział Nadzoru i Spraw Organizacyjnych - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział Nadzoru i Spraw Organizacyjnych

Oddział Nadzoru i Spraw Organizacyjnych
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 18 76, 342 14 22
fax: +48 (41) 342 13 66