INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:63 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 95 - Silny deszcz z burzami Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Oddział Orzecznictwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział Orzecznictwa