Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców