Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Oddział ds. Cudzoziemców - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział ds. Cudzoziemców