Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Oddział Paszportów i Migracji - Oddział Obsługi Paszportowej - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział Obsługi Paszportowej