Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Biografia Wicewojewody - Biografia - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Biografia

Aktualnie znajdujesz się na:

Biografia Wicewojewody

Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak

Ma 41 lat, jest kielczaninem, absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Politologia i Nauki Społeczne. Ukończył także studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji.

W latach 2016-2019 był dyrektorem Wzgórza Zamkowego w Kielcach. Poprzednio, przez 9 lat, pełnił funkcję dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach.

Rafał Nowak jest żonaty, ma dwoje dzieci. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, szefem struktur PiS w Kielcach.