Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Візи, які видаються з метою виконування пр - Візи, які видаються з метою виконування пр - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Візи, які видаються з метою виконування пр

Візи, які видаються з метою виконування пр

Візи, які видаються з метою виконування праці

Віза, яка видається з метою виконування праці, дає право на перебування на території Республіки Польща і право до виконування праці.

Віза з метою виконування праці видається консулом відповідно до Вашого постійного місця проживання, якщо Ви одержаєте обітницю (промесу) видачі дозволу на працю на території Республіки Польща або документ, з якого виникає, що така обітниця не вимагається.

В випадку, коли Ви маєте намір виконувати працю на території Республіки Польща на протязі періоду, довшого ніж 3 місяці, і одержите обітницю (промесу) видачі дозволу на працю, то Ви повинні виступити за посередництвом консула, якщо Ви знаходитесь за межамі Польщі, або безпосередньо до воєводи з заявою про видачу дозволу на тимчасове проживання (на визначений термін).