Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Mieczysław Bilski (1923-1924) - Poczet wojewodów kieleckich (1919 - 1939) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Poczet wojewodów kieleckich (1919 - 1939)

Mieczysław Bilski (1923-1924)

Wojewoda Mieczysław BilskiUrodzony 7 grudnia 1875 r. w Litwinowie (pow. podhajecki). Ukończył gimnazjum w Brzeżanach oraz Wydział Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie I wojny światowej służył w wojsku austriackim, na froncie czarnogórskim.

Od 1902 r. pracował w galicyjskiej administracji krajowej jako komisarz powiatowy. Następnie pełnił funkcję sekretarza namiestnictwa we Lwowie. W kolejnych latach był prezydentem Chełma oraz starostą w Tomaszowie Lubelskich i Radomsku.

Od 1918 r. pracownik centrali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - na stanowisku kierownika inspektoratu administracyjnego. W 1923 r. został awansowany na dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w MSW. Na mocy postanowienia Prezydenta RP z 1 września 1923 r. został mianowany wojewodą kieleckim (faktycznie objął urząd 25 września tego roku). Był urzędnikiem najkrócej piastującym to stanowisko, gdyż 6 maja 1924 r. powierzono mu godność wojewody śląskiego, w miejsce zmarłego Tadeusza Konckiego (do 1927 r.).

[opr. Jacek Korczyński]