Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ignacy Manteuffel (1924-1927) - Poczet wojewodów kieleckich (1919 - 1939) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Poczet wojewodów kieleckich (1919 - 1939)

Ignacy Manteuffel (1924-1927)

Wojewoda Ignacy ManteuffelUrodzony 3 września 1875 r. w majątku rodzinnym Taunagi w Inflantach Polskich. Uczył się w gimnazjum filologicznym w Rydze. Po ukończeniu w 1897 r. Wydziału Prawnego Uniwersytetu Dorpackiego odbywał praktykę adwokacką w Rydze i Mitawie. W 1899 r. zamieszkał w Rydze, gdzie pracował jako adwokat. Był aktywnym działaczem wielu organizacji polskich na Kresach, m.in. prezesem Polskiego Towarzystwa Dobroczynności, członkiem zarządu Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny. W roku 1915 opuścił Rygę, przenosząc się na wieś do powiatu siewierskiego, w b. Guberni Witebskiej, potem zaś do Rzeżycy w Inflantach, gdzie piastował funkcję członka wydziału wykonawczego Komitetu Polskiego - instytucji broniącej interesów polskiej ludności - w następstwie czego został przez bolszewików wydalony z Rzeżycy.

W marcu 1918 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował na stanowisku referenta, a potem radcy w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. Od czerwca 1919 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - w sekcji administracyjnej, a następnie prawnej.

Po utworzeniu województwa warszawskiego w styczniu 1920 r. powołany został na stanowisko naczelnika Wydziału Administracyjnego tamtejszego Urzędu Wojewódzkiego. Od 24 marca 1923 roku pełnił funkcję wicewojewody warszawskiego.

24 maja 1924 roku został mianowany wojewodą kieleckim (urząd swój objął faktycznie 4 czerwca). Po trzech latach urzędowania, zmarł nagle w Kielcach 17 sierpnia 1927 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 19 sierpnia w Kielcach (z udziałem m.in. Ministra Spraw Wewnętrznych - Felicjana Sławoj-Składkowskiego) oraz 20 sierpnia w Warszawie, gdzie Ignacy Manteuffel pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim.

Wojewoda I. Manteuffel oraz marszałek J. Piłsudski podczas mszy św. w Kielcach - 26 sierpnia 1926r.We wspomnieniu pośmiertnym o wojewodzie Manteufflu napisano m.in.: "Potrafił skupić dookoła swej osoby wiernie oddanych sobie współpracowników, a osobistym przykładem świecąc, urząd na niezwykłych postawił wyżynach. Łącząc w sobie typ wytrawnego urzędnika i uspołecznionego obywatela, duchem pracy obywatelskiej napajał wszystkich, z którymi spotykał się na niwie pracy urzędowej i społecznej. Szerokim umysłem swym ogarniał wszystkie dziedziny życia, a patrząc w daleką przyszłość umiał nadać każdemu poczynaniu i każdej pracy znamię przemyślanej planowości" .

Wojewoda Manteuffel okazał się wytrawnym organizatorem życia publicznego. Był ceniony za wiele inicjatyw, które przyniosły województwu wymierne korzyści. Wymieniane są tu m.in. działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego, działania na rzecz szkolnictwa i opieki społecznej. Przyczynił się do założenia kanalizacji w niektórych miastach województwa. Wniósł duży wkład w prace remontowo-konserwatorskie Pałacu Biskupiego w Kielcach. Jego imieniem nazwano Zakład Wychowawczo-Leczniczy dla dzieci gruźliczych w Rabsztynie. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod tą placówkę uczestniczył, 24 lipca 1929 r., Prezydent RP - Ignacy Mościcki.

[opr. Jacek Korczyński]