Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Władysław Korsak (1927-1930) - Poczet wojewodów kieleckich (1919 - 1939) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Poczet wojewodów kieleckich (1919 - 1939)

Władysław Korsak (1927-1930)

Urodzony 23 grudnia 1890 r. w Sławucie na Wołyniu. Po ukończeniu szkoły realnej w Równem, studia wyższe odbywał w Instytucie Leśnictwa w Petersburgu oraz Instytucie Politechnicznym w Kijowie. Od 1908 r. był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej Frakcji rewolucyjnej. Aresztowany w 1913 r., deportowany został do Witebska. W 1917r. wrócił do Kijowa, gdzie pracował w instytucjach polskich przy Centralnej Radzie Ukraińskiej.

Przed wstąpieniem do polskiej służby państwowej, od stycznia do września 1918 roku pracował na stanowisku referenta w Ministerium Spraw Polskich w Kijowie, w wydziałach ogólnym i oświaty pozaszkolnej. 16 stycznia 1919 r. został powołany na stanowisko Komisarza Ludowego na powiat radzymiński, zaś 27 grudnia 1920 r. objął funkcję starosty radzymińskiego. 30 listopada 1921 roku został przeniesiony do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na stanowisko naczelnika Wydziału Samorządowego. W 1926 r. mianowany został wicewojewodą warszawskim, a kilka miesięcy później, dekretem Prezydenta RP z 27 listopada - wojewodą stanisławowskim. Funkcję tę sprawował do 1927 r., kiedy to na podstawie prezydenckiego dekretu z 12 września objął stanowisko czwartego z kolei wojewody kieleckiego.

Urząd ten pełnił do 28 lutego 1930 roku, kiedy to mianowany został dyrektorem Departamentu Samorządowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W tym samym roku otrzymał stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych, które pełnił do wybuchu wojny. Podlegały mu sprawy samorządowe, za jego urzędowania uchwalona została w 1933 r. tzw. ustawa unifikacyjna - o zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Od 1939 r. przebywał na emigracji. W 1941 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował m.in. w organizacjach zajmujących się pomocą uchodźcom. Zmarł 30 grudnia 1949 r.

[opr. Jacek Korczyński]