Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Prezentacja pn. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle znowelizowania przepisów ustawy o czystości i porządku w gminach” ze spotkania z samorządowcami województwa świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 28 marca br. - Nadzór nad samorządem - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Nadzór nad samorządem

Prezentacja pn. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle znowelizowania przepisów ustawy o czystości i porządku w gminach” ze spotkania z samorządowcami województwa świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 28 marca br.

Pliki do pobrania

  • Prezentacja
    1.39 MB
    Data publikacji : 02.07.2013 11:00