Zmiany zawartości zestawu słowników centralnych
w wersji Nr 59 w stosunku do wersji Nr 58**Wykazane zostały nowe pozycje, oraz pozycje zamknięte oznaczone poprzez ich przekreślenie.

Przejdź na koniec
Przejdź do listy parametrów

Brak zmian w słownikachPrzejdź na początek
Przejdź na koniec


Lista parametrówDochód Z Ha Przeliczeniowego

Kod:1
Opis:Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi z jednego hektara przeliczeniowego.

Wartości parametru Dochód Z Ha Przeliczeniowego

Data odData doWartość
2006-10-012012-09-30207.0
2012-10-01-250.0
Maksymalny Zasiłek Stały

Kod:12
Opis:Maksymalna wysokość zasiłku stałego.

Wartości parametru Maksymalny Zasiłek Stały

Data odData doWartość
2006-10-012012-09-30444.0
2012-10-01-529.0
Kryterium Doch Na Osobę Samotną

Kod:6
Opis:Wysokość dochodu, uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej, na osobę gospodarującą samotnie.

Wartości parametru Kryterium Doch Na Osobę Samotną

Data odData doWartość
2006-10-012012-09-30477.0
2012-10-01-542.0
Kryterium Doch Na Osobę w rodzin

Kod:7
Opis:Wysokość dochodu, uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej, na każdą osobę w rodzinie

Wartości parametru Kryterium Doch Na Osobę w rodzin

Data odData doWartość
2006-10-012012-09-30351.0
2012-10-01-456.0
Przejdź na początek
Przejdź do listy parametrów
=