Zmiany zawartości zestawu słowników centralnych
w wersji Nr 62 w stosunku do wersji Nr 61**Wykazane zostały nowe pozycje, oraz pozycje zamknięte oznaczone poprzez ich przekreślenie.

Przejdź na koniec
Przejdź do listy parametrów

Lista słowników

KOD Rodzaju Problemu

Kod:48
Opis:Określenie rodzaju podstawowego problemu występującego w środowisku (rodzinie) - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego (część I).
Wersja:11

Pozycje słownika KOD Rodzaju Problemu

KodKod SprOpisData odData do
160x160Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze2007-04-012011-12-31


Przejdź na początek
Przejdź na koniec


Lista parametrówDochód Z Ha Przeliczeniowego

Kod:1
Opis:Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi z jednego hektara przeliczeniowego.

Wartości parametru Dochód Z Ha Przeliczeniowego

Data odData doWartość
2012-10-012015-09-30250.0
2015-10-01-288.0
Uch- Max Świadczenia Utrzymanie

Kod:107
Opis:Maksymalna kwota świadczeń pieniężnych na utrzymanie i naukę języka polskiego przysługująca cudzoziemcom.

Wartości parametru Uch- Max Świadczenia Utrzymanie

Data odData doWartość
2006-10-012012-09-301175.0
2012-10-012015-09-301260.0
2015-10-01-1335.0
Uch- Min Świadczenia Utrzymanie

Kod:108
Opis:Minimalna kwota świadczeń pieniężnych na utrzymanie i naukę języka polskiego przysługująca cudzoziemcom.

Wartości parametru Uch- Min Świadczenia Utrzymanie

Data odData doWartość
2006-10-012012-09-30446.0
2012-10-012015-09-30531.0
2015-10-01-606.0
Maksymalny Zasiłek Stały

Kod:12
Opis:Maksymalna wysokość zasiłku stałego.

Wartości parametru Maksymalny Zasiłek Stały

Data odData doWartość
2012-10-012015-09-30529.0
2015-10-01-604.0
Kryterium Doch Na Osobę Samotną

Kod:6
Opis:Wysokość dochodu, uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej, na osobę gospodarującą samotnie.

Wartości parametru Kryterium Doch Na Osobę Samotną

Data odData doWartość
2012-10-012015-09-30542.0
2015-10-01-634.0
Kryterium Doch Na Osobę w rodzin

Kod:7
Opis:Wysokość dochodu, uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej, na każdą osobę w rodzinie

Wartości parametru Kryterium Doch Na Osobę w rodzin

Data odData doWartość
2012-10-012015-09-30456.0
2015-10-01-514.0
Podstawa

Kod:81
Opis:Ustalana przez MPiPS, stanowi podstawę dla świadczeń udzielanych na poziomie powiatu z zakresu rodzin zastępczych oraz pomocy w usamodzielnieniu dla wychowanków opuszczających niektóre rodzaje placówek.

Wartości parametru Podstawa

Data odData doWartość
2006-10-012015-09-301647.0
2015-10-01-1722.0
Przejdź na początek
Przejdź do listy parametrów