Zmiany zawartości zestawu słowników centralnych
w wersji Nr 63 w stosunku do wersji Nr 62**Wykazane zostały nowe pozycje, oraz pozycje zamknięte oznaczone poprzez ich przekreślenie.

Przejdź na koniec
Przejdź do listy parametrów

Lista słowników

KOD Specjalności DPS

Kod:61
Opis:Określenie rodzaju DPS.
Wersja:6

Pozycje słownika KOD Specjalności DPS

KodKod SprOpisData odData do
8080dla osób uzależnionych od alkoholu2013-05-11-


Przejdź na początek
Przejdź na koniec


Lista parametrówUch- Max Św Osoba Samotna 6m

Kod:105
Opis:Kwota świadczeń pieniężnych przysługująca cudzoziemcom na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego w łącznej wysokości w okresie pierwszych 6 miesięcy dla osoby samotnie gospodarującej.

Wartości parametru Uch- Max Św Osoba Samotna 6m

Data odData doWartość
2009-04-042015-04-131175.0
2015-04-142015-09-301260.0
2015-10-01-1335.0
Przejdź na początek
Przejdź do listy parametrów