Zestaw słowników

Numer zestawu:61
Data utworzenia:2014-02-24
Opis:Słowniki Centralne nr 61


Przejdź na koniec
Przejdź do listy parametrów

Lista słowników

KOD Grupy Paragrafów

Kod:10
Opis:Identyfikator Grupy Paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z prawem budżetowym dla celów sprawozdawczych planu budżetu, wraz z nazwą Grupy.
Wersja:4

Pozycje słownika KOD Grupy Paragrafów

KodKod SprOpisData odData do
01W01WDotacje i subwencje1990-01-012000-12-31
02W02WŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych1990-01-012000-12-31
03W03WWydatki bieżące1990-01-012000-12-31
04W04WWydatki majątkowe1990-01-012000-12-31
05W05WRozliczenia z bankami1990-01-012000-12-31
06W06WObsługa długu publicznego1990-01-012000-12-31
10W10WWynagrodzenia osobowe1990-01-012008-06-30
11W11WDotacje i subwencje2001-01-012001-12-31
11X11WDotacje i subwencje2002-01-012008-06-30
12W12WŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych2001-01-012008-06-30
13W13WWydatki bieżące2001-01-012001-12-31
13X13WWydatki bieżące2002-01-012008-06-30
14W14WWydatki majątkowe2001-01-012001-12-31
14X14WWydatki majątkowe2002-01-012008-06-30
15W15WRozliczenia z bankami2001-01-012008-06-30
16W16WObsługa długu publicznego2001-01-012001-12-31
16X16WObsługa długu publicznego2002-01-012008-06-30
20W20WWynagrodzenia pozostałe1990-01-012008-06-30
30W30WWydatki pochodne od wynagrodzeń1990-01-012008-06-30
50W50WDotacje1990-01-012008-06-30
70W70WWydatki na finansowanie inwestycji i wydatki majątkowe1990-01-012008-06-30
81W81WRezerwy1990-01-012008-06-30
85W85WŚrodki własne Unii Europejskiej 851 do 8562006-01-012008-06-30
90W90WPozostałe wydatki bieżące1990-01-012008-06-30
99D99Dbrak grupowania1990-01-012008-06-30
99P99Pbrak grupowania2001-01-012008-06-30
99R99Rbrak grupowania2001-01-012008-06-30
99W99Wbrak grupowania1990-01-012008-06-30


KOD Źródła Pomocy

Kod:100
Opis:Podstawowe źródło pomocy osobie - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego (część I).
Wersja:3

Pozycje słownika KOD Źródła Pomocy

KodKod SprOpisData odData do
11rodzina2002-01-01-
22osoby obce2002-01-01-
33organizacje samopomocowe; pozarządowe2002-01-01-
44kościół; związki wyznaniowe2002-01-01-
55pracodawca2002-01-01-
66rodzina mieszkająca w Polsce2005-02-01-
77rodzina mieszkająca w kraju pochodzenia2005-02-012008-12-31
7x7rodzina mieszkająca poza RP2009-01-01-
88inne grupy uchodźców2005-02-01-
99inne źródło2002-01-01-


KOD Źródła Utrzymania Rodziny

Kod:101
Opis:Podstawowe źródło utrzymania rodziny.
Wersja:3

Pozycje słownika KOD Źródła Utrzymania Rodziny

KodKod SprOpisData odData do
00Brak danych2004-01-012008-12-31
11praca najemna stała1990-01-012009-03-31
22praca najemna dorywcza1990-01-012009-03-31
33użytkowanie indywidualnego gospodarstwa rolnego1990-01-012009-03-31
44praca na własny rachunek poza rolnictwem indywidualnym; wykonywanie wolnego zawodu1990-01-012009-03-31
55emerytura lub renta1990-01-012009-03-31
99inne; niezarobkowe źródło utrzymania1990-01-012009-03-31


KOD Innego Wyposażenia

Kod:11
Opis:Rodzaj innego wyposażenia w mieszkaniu rodziny - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego (część V).
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Innego Wyposażenia

KodKod SprOpisData odData do
0101radioodbiornik2002-01-01-
0202telewizor2002-01-01-
0303magnetowid2002-01-01-
0404magnetofon2002-01-01-
0505odtwarzacz płyt CD2002-01-01-
0606komputer2002-01-01-
0707dostęp do internetu2002-01-01-
0808księgozbiór2002-01-01-


KOD Kasy Chorych

Kod:12
Opis:Dana elementarna reprezentująca słownik kas chorych.
Wersja:2

Pozycje słownika KOD Kasy Chorych

KodKod SprOpisData odData do
01R01RDOLNOŚLĄSKA RKCH1990-01-012006-03-31
02R02RKUJAWSKO-POMORSKA RKCH1990-01-012006-03-31
03R03RLUBELSKA RKCH1990-01-012006-03-31
04R04RLUBUSKA RKCH1990-01-012006-03-31
05R05RŁÓDZKA RKCH1990-01-012006-03-31
06R06RMAŁOPOLSKA RKCH1990-01-012006-03-31
07R07RMAZOWIECKA RKCH1990-01-012006-03-31
08R08ROPOLSKA RKCH1990-01-012006-03-31
09R09RPODKARPACKA RKCH1990-01-012006-03-31
10R10RPODLASKA RKCH1990-01-012006-03-31
11R11RPOMORSKA RKCH1990-01-012006-03-31
12R12RŚLĄSKA RKCH1990-01-012006-03-31
13R13RŚWIĘTOKRZYSKA RKCH1990-01-012006-03-31
14R14RWARMINSKO-MAZURSKA RKCH1990-01-012006-03-31
15R15RWIELKOPOLSKA RKCH1990-01-012006-03-31
16R16RZACHODNIOPOMORSKA RKCH1990-01-012006-03-31
17B17BBKCH SŁUŻB MUNDUROWYCH1990-01-012006-03-31


KOD Klasy Miejscowości

Kod:13
Opis:Kategoria do jakiej należy miejscowość.
Wersja:3

Pozycje słownika KOD Klasy Miejscowości

KodKod SprOpisData odData do
00Brak danych2004-01-012007-09-30
11Wieś1990-01-01-
22Miasto powyżej 500 tys.1990-01-012007-09-30
33Miasto 200-500 tys.1990-01-012007-09-30
44Miasto 100-200 tys.1990-01-012007-09-30
55Miasto 50-100 tys.1990-01-012007-09-30
66Miasto 20-50 tys.1990-01-012007-09-30
77Miasto 10-20 tys.1990-01-012007-09-30
88Miasto poniżej 10 tys.1990-01-012007-09-30
99Miasto2007-10-01-


KOD Klienta OP

Kod:14
Opis:Typ klientów organizacji pozarządowej.
Wersja:2

Pozycje słownika KOD Klienta OP

KodKod SprOpisData odData do
0101opiekunowie chorych1990-01-012005-12-31
0202inwalidzi-renciści1990-01-012005-12-31
0303pracujący1990-01-012005-12-31
0404poszukujący pracy1990-01-012005-12-31
0505więźniowie1990-01-012005-12-31
0606byli więźniowie1990-01-012005-12-31
0707emigranci1990-01-012005-12-31
0808bezdomni1990-01-012005-12-31
0909kombatanci1990-01-012005-12-31
1010emeryci1990-01-012005-12-31
9999inni1990-01-012005-12-31


KOD Kontaktów uchodźcy z rodziną

Kod:15
Opis:Słownik dla celów wywiadu środowiskowego - część IX punkt 11.
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Kontaktów uchodźcy z rodziną

KodKod SprOpisData odData do
1010mieszkającą w Polsce2005-02-01-
2020mieszkającą w kraju pochodzenia2005-02-01-
3030mieszkającą poza granicami Polski, ale nie w kraju pochodzenia2005-02-01-
4040nie utrzymuje kontaktu2005-02-01-


KOD Kontaktów Z Rodzicem

Kod:16
Opis:Określenie, czy dziecko utrzymuje kontakty z rodzicem - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego (część VII).
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Kontaktów Z Rodzicem

KodKod SprOpisData odData do
11utrzymuje kontakt2002-01-01-
22nie; sąd zabronił kontaktów2002-01-01-
33nie; rodzic nie chce utrzymywać kontaktów2002-01-01-
44nie; dziecko nie chce utrzymywać kontaktów2002-01-01-
55nie; nieznane miejsce pobytu rodzica2002-01-01-
66nie; inne przyczyny2002-01-01-


KOD Łazienka

Kod:17
Opis:Opisuje położenie łazienki względem mieszkania - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego (część I).
Wersja:3

Pozycje słownika KOD Łazienka

KodKod SprOpisData odData do
11w mieszkaniu1990-01-01-
22poza mieszkaniem1990-01-01-
33brak łazienki1990-01-01-


KOD Obszaru Działania

Kod:18
Opis:Obszar działania organizacji pozarządowej.
Wersja:2

Pozycje słownika KOD Obszaru Działania

KodKod SprOpisData odData do
0101dzielnica1990-01-012005-12-31
0202miasto1990-01-012005-12-31
0303osiedle1990-01-012005-12-31
0404gmina1990-01-012005-12-31
0505region ponadgminny1990-01-012005-12-31
0606województwo1990-01-012005-12-31
0707region ponadwojewódzki1990-01-012005-12-31
0808kraj1990-01-012005-12-31
0909międzynarodowy1990-01-012005-12-31
1010obce kraje1990-01-012005-12-31
9999inne1990-01-012005-12-31


KOD Obywatelstwa

Kod:19
Opis:Identyfikacja obywatelstwa osoby fizycznej - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego .
Wersja:2

Pozycje słownika KOD Obywatelstwa

KodKod SprOpisData odData do
500500Polska1990-01-01-
501501Albania1990-01-01-
502502Andora1990-01-01-
503503Austria1990-01-01-
504504Belgia1990-01-01-
505505Berlin Zachodni1990-01-011990-01-01
506506Bułgaria1990-01-01-
507507Czechosłowacja1990-01-011992-12-31
508508Dania1990-01-01-
509509Finlandia1990-01-01-
510510Francja1990-01-01-
511511Grecja1990-01-01-
512512Hiszpania1990-01-01-
513513Holandia1990-01-01-
514514Irlandia1990-01-01-
515515Islandia1990-01-01-
516516Jugosławia1990-01-012003-03-31
517517Lichtenstein1990-01-011990-01-01
517x517Liechtenstein1990-01-02-
518518Luksemburg1990-01-01-
519519Malta1990-01-01-
520520Monako1990-01-01-
521521NRD1990-01-011990-09-30
522522Niemcy1990-01-01-
523523Norwegia1990-01-01-
524524Portugalia1990-01-01-
525525Rumunia1990-01-01-
526526San Marino1990-01-01-
527527Szwajcaria1990-01-01-
528528Szwecja1990-01-01-
529529Watykan1990-01-01-
530530Węgry1990-01-01-
531531Wielka Brytania1990-01-01-
532532Włochy1990-01-01-
533533ZSRR1990-01-011991-12-31
534534Armenia1990-01-01-
535535Azerbejdżan1990-01-01-
536536Białoruś1990-01-01-
537537Estonia1990-01-01-
538538Gruzja1990-01-01-
539539Kazachstan1990-01-01-
540540Kirgizja1990-01-01-
541541Litwa1990-01-01-
542542Łotwa1990-01-01-
543543Mołdawia1990-01-01-
544544Rosja1990-01-01-
545545Tadżykistan1990-01-01-
546546Turkmenia1990-01-01-
547547Ukraina1990-01-01-
548548Uzbekistan1990-01-01-
550550Czechy1990-01-01-
551551Słowacja1990-01-01-
560560Bośnia i Hercegowina1990-01-01-
561561Chorwacja1990-01-01-
562562Macedonia1990-01-01-
563563Serbia i Czarnogóra1990-01-012006-06-30
564564Słowenia1990-01-01-
601601Afganistan1990-01-01-
602602Arabia Saudyjska1990-01-01-
603603Bahrain1990-01-01-
604604Bangladesz1990-01-01-
605605Bhutan1990-01-01-
606606Birma1990-01-01-
607607Chiny1990-01-01-
608608Cypr1990-01-01-
610610Filipiny1990-01-01-
611611Indie1990-01-01-
612612Indonezja1990-01-01-
613613Irak1990-01-01-
614614Iran1990-01-01-
615615Izrael1990-01-01-
616616Japonia1990-01-01-
617617Jemen1990-01-01-
618618Jordania1990-01-01-
619619Kampucza1990-01-01-
620620Katar1990-01-01-
621621Korea R.L.D.1990-01-01-
622622Korea Płd.1990-01-01-
623623Kuwejt1990-01-01-
624624Laos1990-01-01-
625625Liban1990-01-01-
626626L.D.R. Jemenu1990-01-011990-01-01
627627Malezja1990-01-01-
628628Malediwy1990-01-01-
629629Mongolia1990-01-01-
630630Nepal1990-01-01-
631631Oman1990-01-01-
632632Pakistan1990-01-01-
634634Singapur1990-01-01-
635635Sri Lanka1990-01-01-
636636Syria1990-01-01-
637637Tajlandia1990-01-01-
638638Turcja1990-01-01-
639639Wietnam1990-01-01-
640640Zjednoczone Emiraty Arabskie1990-01-01-
641641Brunei1990-01-01-
643643Palestyna1990-01-01-
701701Algieria1990-01-01-
702702Egipt1990-01-01-
703703Botswana1990-01-01-
704704Burundi1990-01-01-
705705Czad1990-01-01-
706706Benin1990-01-01-
707707Etiopia1990-01-01-
708708Gabon1990-01-01-
709709Gambia1990-01-01-
710710Ghana1990-01-01-
711711Górna Wolta1990-01-011990-01-01
712712Gwinea1990-01-01-
713713Gwinea Równikowa1990-01-01-
714714Kamerun1990-01-01-
715715Kenia1990-01-01-
716716Lesotho1990-01-01-
717717Liberia1990-01-01-
718718Libia1990-01-01-
719719L. R. Konga1990-01-011990-01-01
719x719Kongo1990-01-02-
720720Malawi1990-01-01-
721721Mali1990-01-01-
722722Maroko1990-01-01-
723723Mauretania1990-01-01-
724724Mauritius1990-01-01-
725725Niger1990-01-01-
726726Nigeria1990-01-01-
727727Rep. Malgaska (Madagaskar)1990-01-011990-01-01
727x727Madagaskar1990-01-02-
728728Rep. Południowej Afryki1990-01-01-
729729Rep. Środkowo-Afrykańska1990-01-01-
730730Rwanda1990-01-01-
731731Senegal1990-01-01-
732732Sierra Leone1990-01-01-
733733Somalia1990-01-01-
734734Królestwo Suazi1990-01-011990-01-01
734x734Suazi1990-01-02-
735735Sudan1990-01-01-
736736Togo1990-01-01-
737737Tunezja1990-01-01-
738738Uganda1990-01-01-
739739Wybrzeże Kości Słoniowej1990-01-01-
740740Zair1990-01-011990-01-01
741741Zambia1990-01-01-
742742Tanzania1990-01-01-
743743Angola1990-01-01-
744744Gwinea Bissau1990-01-01-
745745Komory1990-01-01-
746746Mozambik1990-01-01-
747747Rep. Dżibuti1990-01-011990-01-01
747x747Dżibuti1990-01-02-
748748Seszele1990-01-01-
749749W. Św. Tom. i K1990-01-011990-01-01
749x749Wyspy Św. Tomasza i Księżyca1990-01-02-
750750Rep. Zielonego Przylądka1990-01-01-
751751Zimbabwe1990-01-01-
801801Argentyna1990-01-01-
802802Barbados1990-01-01-
803803Boliwia1990-01-01-
804804Brazylia1990-01-01-
805805Chile1990-01-01-
806806Dominikana1990-01-01-
807807Ekwador1990-01-01-
808808Gujana1990-01-01-
809809Gwatemala1990-01-01-
810810Haiti1990-01-01-
811811Honduras1990-01-01-
812812Jamajka1990-01-01-
813813Kanada1990-01-01-
814814Kolumbia1990-01-01-
815815Kostaryka1990-01-01-
816816Kuba1990-01-01-
817817Meksyk1990-01-01-
818818Nikaragua1990-01-01-
819819Panama1990-01-01-
820820Paragwaj1990-01-01-
821821Peru1990-01-01-
822822Salwador1990-01-01-
823823Stany Zjednoczone Ameryki Północnej1990-01-01-
824824Trynidad i Tobago1990-01-01-
825825Urugwaj1990-01-01-
826826Wenezuela1990-01-01-
827827Wyspy Bahama1990-01-01-
828828Grenada1990-01-01-
829829Surinam1990-01-01-
830830Dominika1990-01-01-
831831Saint Lucia1990-01-01-
832832Saint Vincent1990-01-011990-01-01
832x832Saint Vincent i Grenadyny1990-01-02-
833833Belize1990-01-01-
834834Antigua1990-01-011990-01-01
834x834Antigua i Barbuda1990-01-02-
835835S. Christophe1990-01-011990-01-01
901901Australia1990-01-01-
902902Fidżi1990-01-01-
903903Nauru1990-01-01-
904904Nowa Zelandia1990-01-01-
905905Samoa1990-01-01-
906906Tonga1990-01-01-
907907Papua i Nowa Gwinea1990-01-011990-01-01
907x907Papua Nowa Gwinea1990-01-02-
908908Wyspy Salomona1990-01-01-
909909Wyspy Tuvalu1990-01-011990-01-01
909x909Tuvalu1990-01-02-
910910Rep. Kiribati1990-01-011990-01-01
910x910Kiribati1990-01-02-
911911Vanuatu1990-01-01-
950950Antarktyka1990-01-011990-01-01
951951Serbia2006-07-01-
952952Czarnogóra2006-07-01-
953953Kosowo2008-04-01-
954954Abchazja1990-01-01-
958958Burkina Faso1990-01-01-
959959Erytrea1990-01-01-
960960Mikronezja1990-01-01-
961961Namibia1990-01-01-
962962Palau1990-01-01-
963963Saint Kitts i Nevis1990-01-01-
964964Timor Wschodni1990-01-01-
965965Wyspy Marshalla1990-01-01-
999999nieokreślony1990-01-01-


KOD Oddziału NFZ

Kod:20
Opis:Wykaz utworzony na podstawie Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391). Ustawa likwiduje kasy chorych i tworzy wojewódzkie oddziały Funduszu w każdym województwie, z zachowaniem stosowanych symboli
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Oddziału NFZ

KodKod SprOpisData odData do
01R01RDOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
02R02RKUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
03R03RLUBELSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
04R04RLUBUSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
05R05RŁÓDZKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
06R06RMAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
07R07RMAZOWIECKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
08R08ROPOLSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
09R09RPODKARPACKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
10R10RPODLASKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
11R11RPOMORSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
12R12RŚLĄSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
13R13RŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
14R14RWARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
15R15RWIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-
16R16RZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ FUNDUSZU2004-01-01-


KOD Odmownej Decyzji Ws DPS

Kod:21
Opis:Skodyfikowany powód odmowy (decyzji odmownej) na wniosek o umieszczenie w DPS.
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Odmownej Decyzji Ws DPS

KodKod SprOpisData odData do
011możliwość zapewnienia opieki w środowisku1990-01-012008-12-31
022sprawność kandydata1990-01-012008-12-31
033przeciwwskazania lekarskie1990-01-012008-12-31
044dobre warunki materialne1990-01-012008-12-31
999inne1990-01-012008-12-31


KOD Ogrzewania Mieszkania

Kod:22
Opis:Sposób ogrzewania mieszkania - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego (część I).
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Ogrzewania Mieszkania

KodKod SprOpisData odData do
11piece węglowe1990-01-01-
22ogrzewanie centralne1990-01-01-
33ogrzewanie centralne - gazowe1990-01-01-
44ogrzewanie elektryczne - akumulacyjne1990-01-01-
55brak ogrzewania1990-01-01-


KOD Opinii OPS O Umieszczeniu

Kod:23
Opis:Opinia OPS dotycząca zasadności umieszczenia w DPS.
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Opinii OPS O Umieszczeniu

KodKod SprOpisData odData do
0101nie wymaga skierowania1990-01-012007-09-30
0202wymaga skierowania na pobyt stały1990-01-012007-09-30
0303wymaga skierowania na pobyt czasowy1990-01-012007-09-30


KOD Orzeczenia O Niepełnospra

Kod:24
Opis:Informuje, do jakiej kategorii ze względu na inwalidztwo należy osoba. Wartości 12 - 18 mogą być nadawane po 1.09.1997. Pozostałe wartości należy pozostawić w postaci oryginalnej, takiej, jak zostały określone w momencie wydawania decyzji.
Wersja:3

Pozycje słownika KOD Orzeczenia O Niepełnospra

KodKod SprOpisData odData do
0000Brak danych2004-01-012007-09-30
0101rolnik I; bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego1990-01-012007-09-30
0202rolnik I; z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego1990-01-012007-09-30
02x02I grupa inwalidzka (znaczny stopień niepełnosprawności) z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego (przed wejściem w życie ustawy)2007-10-01-
0303rolnik - orzeczenie; bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego1990-01-012007-09-30
03x03III grupa inwalidzka (lekki stopień niepełnosprawności) bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (przed wejściem w życie ustawy)2007-10-01-
0404rolnik - orzeczenie; z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego1990-01-012007-09-30
0505inny grupa I (niepełnosprawność w stopniu znacznym) na czas nieokreślony1990-01-012007-09-30
05x05orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, na czas nieokreślony2007-10-01-
0606inny grupa I (niepełnosprawność w stopniu znacznym) na czas określony1990-01-012007-09-30
06x06orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, na czas określony2007-10-01-
0707inny grupa II (niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym) na czas nieokreślony1990-01-012007-09-30
07x07orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, na czas nieokreślony2007-10-01-
0808inny grupa II (niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym) na czas określony1990-01-012007-09-30
08x08orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, na czas określony2007-10-01-
0909inny grupa III (niepełnosprawność w stopniu lekkim) na czas nieokreślony1990-01-012007-09-30
09x09orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, na czas nieokreślony2007-10-01-
1010inny grupa III (niepełnosprawność w stopniu lekkim) na czas określony1990-01-012007-09-30
10x10orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, na czas określony2007-10-01-
1111dziecko niepełnosprawne1990-01-01-
1212całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji; na czas nieokreślony1990-01-01-
1313całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji; na czas określony1990-01-01-
1414całkowita niezdolność do pracy na czas nieokreślony1990-01-01-
1515całkowita niezdolność do pracy na czas określony1990-01-01-
1616częściowa niezdolność do pracy na czas nieokreślony1990-01-01-
1717częściowa niezdolność do pracy na czas określony1990-01-01-
1818orzeczona celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotych. zaw.1990-01-01-


KOD Paragrafu Klasyfikacji Budże

Kod:25
Opis:Numer paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z prawem budżetowym.
Wersja:7

Pozycje słownika KOD Paragrafu Klasyfikacji Budże

KodKod SprOpisData odData do
001D9999001D9999Podatek dochodowy od osób fizycznych2001-01-012008-06-30
002D9999002D9999Podatek dochodowy od osób prawnych2001-01-012008-06-30
003D9999003D9999Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych2001-01-012008-06-30
004D9999004D9999Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych2004-09-202008-06-30
005D9999005D9999Podatek od gier2001-01-012008-06-30
006D9999006D9999Cła2001-01-012008-06-30
007D9999007D9999Podatek od towarów i usług od importu towarów (VAT)2001-01-012003-12-31
007E9999007D9999Podatek tonażowy2008-01-012008-06-30
008D9999008D9999Zryczałtowany podatek od towarów i usług od okazjonalnych przewozów osób2001-01-012003-12-31
009D9999009D9999Podatek od pozostałych towarów i usług (VAT)2001-01-012003-12-31
009E9999009D9999Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo2004-09-202008-06-30
011D9999011D9999Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej2001-01-012007-12-31
011E9999011D9999Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych w kraju2008-01-012008-06-30
012D9999012D9999Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych2001-01-012008-06-30
013D9999013D9999Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej2004-01-012008-06-30
014D9999014D9999Podatek od towarów i usług2004-01-012008-06-30
015D9999015D9999Podatek dochodowy w wysokości 19% pobierany od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej2004-09-202006-12-31
016D9999016D9999Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek środków specjalnych2004-09-202005-12-31
017D9999017D9999Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek środków specjalnych2004-09-202005-12-31
018D9999018D9999Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego2005-01-012006-12-31
019D9999019D9999Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego2005-01-012006-12-31
01D999901D9999Przychody dla działu 00; dla pozostałych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej; wykonywane przez samorząd województwa1990-01-012000-12-31
01W019001W0190Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej; wykonywane przez samorząd województwa1990-01-012000-12-31
02D999902D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej; wykonywane przez samorząd województwa1990-01-012000-12-31
02W049002W0490Rozchody dla działu 00; dla pozostałych - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej; wykonywane przez samorząd województwa1990-01-012000-12-31
031D9999031D9999Podatek od nieruchomości2001-01-012008-06-30
032D9999032D9999Podatek rolny2001-01-012008-06-30
033D9999033D9999Podatek leśny2001-01-012008-06-30
034D9999034D9999Podatek od środków transportowych2001-01-012008-06-30
035D9999035D9999Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych; opłacany w formie karty podatkowej2001-01-012008-06-30
036D9999036D9999Podatek od spadków i darowizn2001-01-012008-06-30
037D9999037D9999Podatek od posiadania psów2001-01-012007-12-31
037E9999037D9999Opłata od posiadania psów2008-01-012008-06-30
039D9999039D9999Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej2007-01-012008-06-30
03D999903D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa1990-01-012000-12-31
03W019003W0190Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa1990-01-012000-12-31
040D9999040D9999Wpływy z opłaty produktowej2004-01-012008-06-30
041D9999041D9999Wpływy z opłaty skarbowej2001-01-012008-06-30
042D9999042D9999Wpływy z opłaty komunikacyjnej2001-01-012008-06-30
043D9999043D9999Wpływy z opłaty targowej2001-01-012008-06-30
044D9999044D9999Wpływy z opłaty miejscowej2001-01-012008-06-30
045D9999045D9999Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe2001-01-012007-12-31
046D9999046D9999Wpływy z opłaty eksploatacyjnej2001-01-012008-06-30
047D9999047D9999Wpływy z opłat za zarząd; użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości2001-01-012008-06-30
048D9999048D9999Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu2001-01-012008-06-30
049D9999049D9999Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw2001-01-012008-06-30
04D999904D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa1990-01-012000-12-31
04W049004W0490Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa1990-01-012000-12-31
050D9999050D9999Podatek od czynności cywilnoprawnych2001-01-012008-06-30
051D9999051D9999Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego2004-09-202008-06-30
052D9999052D9999Przychody z handlu uprawnieniami do emisji2006-01-012008-06-30
053D9999053D9999Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów2006-01-012008-06-30
054D9999054D9999Przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową2006-01-012008-06-30
056D9999056D9999Zaległości z podatków zniesionych2001-01-012008-06-30
057D9999057D9999Grzywny; mandaty i inne kary pieniężne od ludności2001-01-012008-06-30
058D9999058D9999Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych2001-01-012008-06-30
059D9999059D9999Wpływy z opłat za koncesje i licencje2001-01-012008-06-30
05D999905D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej1990-01-012000-12-31
05W019005W0190Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej1990-01-012000-12-31
060D9999060D9999Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności2001-01-012008-06-30
068D9999068D9999Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych2004-09-202008-06-30
069D9999069D9999Wpływy z różnych opłat2001-01-012008-06-30
06D999906D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej1990-01-012000-12-31
06W049006W0490Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej1990-01-012000-12-31
070D9999070D9999Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych2001-01-012008-06-30
071D9999071D9999Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego2001-01-012008-06-30
072D9999072D9999Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych2001-01-012008-06-30
073D9999073D9999Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego2001-01-012008-06-30
074D9999074D9999Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych2001-01-012008-06-30
075D9999075D9999Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze2001-01-012001-12-31
075E9999075D9999Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze2002-01-012008-06-30
076D9999076D9999Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności2001-01-012008-06-30
077D9999077D9999Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości2001-01-012006-12-31
077E9999077D9999Wypłaty z tytułu odłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości2007-01-012008-06-30
07D999907D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej1990-01-012000-12-31
07W019007W0190Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej1990-01-012000-12-31
081D9999081D9999Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw2001-01-012008-06-30
082D9999082D9999Wpływy ze składek na fundusze celowe2001-01-012008-06-30
083D9999083D9999Wpływy z usług2001-01-012008-06-30
084D9999084D9999Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych2001-01-012006-12-31
084E9999084D9999Wypływy ze sprzedaży wyrobów2007-01-012008-06-30
085D9999085D9999Wpłaty zakładów pracy na PFRON2001-01-012008-06-30
086D9999086D9999Wpływy rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych2004-09-202008-06-30
087D9999087D9999Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych2004-09-202008-06-30
089D9999089D9999Odsetki za nieterminowe rozliczenia; płacone przez urząd skarbowy2001-01-012006-12-31
089E9999089D9999Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe2007-01-012008-06-30
08D999908D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej1990-01-012000-12-31
08W049008W0490Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej1990-01-012000-12-31
090D9999090D9999Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości2001-01-012008-06-30
091D9999091D9999Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat2001-01-012008-06-30
092D9999092D9999Pozostałe odsetki2001-01-012008-06-30
096D9999096D9999Otrzymane spadki; zapisy i darowizny w postaci pieniężnej2001-01-012008-06-30
097D9999097D9999Wpływy z różnych dochodów2001-01-012008-06-30
09D999909D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej1990-01-012000-12-31
09W019009W0190Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej1990-01-012000-12-31
101D9999101D9999Wpływy środka specjalnego ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa2001-01-012005-12-31
102D9999102D9999Wpływy środka specjalnego ze sprzedaży mienia przejętego przez Skarb Państwa po rozwiązaniu umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania2001-01-012003-12-31
102E9999102D9999Wpływy środków specjalnych z 15% przychodów uzyskanych z prywatyzacji2004-01-012005-12-31
103D9999103D9999Wpływy środka specjalnego z przychodu uzyskanego z prywatyzacji2001-01-012003-12-31
103E9999103D9999Wpływy środków specjalnych z 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji2004-01-012005-12-31
104D9999104D9999Wpływy z dopłat do gier liczbowych na rachunek środków specjalnych2001-01-012004-09-19
104E9999104D9999Wpływy środków specjalnych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa2004-09-202005-12-31
105D9999105D9999Wpływy środków specjalnych z przychodów uzyskanych ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów2004-01-012005-12-31
106D9999106D9999Przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji oraz przychody uzyskane ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów stanowiących do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r.2005-01-012008-06-30
107D9999107D9999Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa2005-01-012008-06-30
108D9999108D9999Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych2005-01-012008-06-30
10D999910D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej1990-01-012000-12-31
10W049010W0490Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej1990-01-012000-12-31
11W031011W0310Wynagrodzenia osobowe pracowników1990-01-012000-12-31
12D999912D9999Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego1990-01-012000-12-31
12W031012W0310Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów1990-01-012000-12-31
13D999913D9999Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych1990-01-012000-12-31
13W032013W0320Honoraria1990-01-012000-12-31
14W032014W0320Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne1990-01-012000-12-31
150D9999150D9999Nierozliczone dochody otrzymane z placówek polskich za granicą2002-01-012008-06-30
151D9999151D9999Różnice kursowe2002-01-012008-06-30
15D999915D9999Podatek dochodowy od osób fizycznych1990-01-012000-12-31
15W031015W0310Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy1990-01-012000-12-31
16D999916D9999Podatek dochodowy od osób prawnych1990-01-012000-12-31
16W039016W0390Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej1990-01-012000-12-31
17D999917D9999Zryczałtowany podatek dochodowy1990-01-012000-12-31
17W032017W0320Dodatkowe wynagrodzenie roczne1990-01-012000-12-31
18D999918D9999Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących1990-01-012000-12-31
18W999018W9990Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących1990-01-012000-12-31
19D999919D9999Różne rozliczenia1990-01-012000-12-31
19W039019W0390Szkolenia pracowników służby cywilnej1990-01-012000-12-31
201D9999201D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2001-01-012008-06-30
201W1199201W1199Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami2001-01-012008-06-30
202D9999202D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej2001-01-012008-06-30
202W1199202W1199Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej2001-01-012008-06-30
203D9999203D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)2001-01-012008-06-30
203W1199203W1199Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)2001-01-012008-06-30
20W029020W0290Fundusz operacyjny1990-01-012000-12-31
211D9999211D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat2001-01-012008-06-30
211W1199211W1199Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat2001-01-012008-06-30
212D9999212D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej2001-01-012008-06-30
212W1199212W1199Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej2001-01-012008-06-30
213D9999213D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu2001-01-012008-06-30
213W1199213W1199Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu2001-01-012008-06-30
21D999921D9999Podatek od gier1990-01-012000-12-31
21W029021W0290Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń1990-01-012000-12-31
221D9999221D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa2001-01-012008-06-30
221W1199221W1199Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa2001-01-012008-06-30
222D9999222D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej2001-01-012008-06-30
222W1199222W1199Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej2001-01-012008-06-30
223D9999223D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa2001-01-012008-06-30
223W1199223W1199Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa2001-01-012008-06-30
22D999922D9999Cła1990-01-012000-12-31
22W029022W0290Świadczenia społeczne1990-01-012000-12-31
231D9999231D9999Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2001-01-012001-12-31
231E9999231D9999Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2002-01-012004-09-19
231F9999231D9999Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2004-09-202008-06-30
231W1199231W1199Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2001-01-012001-12-31
231X1199231W1199Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2002-01-012004-09-19
231Y1199231W1199Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2004-09-202008-06-30
232D9999232D9999Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2001-01-012008-06-30
232W1199232W1199Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2001-01-012008-06-30
233D9999233D9999Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2001-01-012008-06-30
233W1199233W1199Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2001-01-012008-06-30
234D9999234D9999Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych2007-01-012008-06-30
235D9999235D9999Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego2001-01-012008-06-30
236D9999236D9999Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami2001-01-012008-06-30
237D9999237D9999Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego2004-01-012008-06-30
237W1199237W1199Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy2004-01-012008-06-30
238D9999238D9999Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego2004-01-012008-06-30
238W1199238W1199Wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze2004-01-012008-06-30
239D9999239D9999Wpływy do budżetu ze środków specjalnych2004-01-012005-12-31
239W1199239W1199Wpłata do budżetu ze środków specjalnych2004-01-012005-12-31
23D999923D9999Podatek od towarów i usług od importu towarów (VAT)1990-01-012000-12-31
23W029023W0290Stypendia dla uczniów1990-01-012000-12-31
240D9999240D9999Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych2005-01-012008-06-30
240W1199240W1199Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych2005-01-012008-06-30
241D9999241D9999Dotacja otrzymana z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego2001-01-012003-12-31
241E9999241D9999Dotacja otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe2004-01-012008-06-30
241W1199241W1199Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe2001-01-012003-12-31
241X1199241W1199Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe2004-01-012008-06-30
242D9999242D9999Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części zysku gospodarstwa pomocniczego2001-01-012001-12-31
242E9999242D9999Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego; części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych2002-01-012003-12-31
242F9999242D9999Dotacja otrzymana z budżetu przez gospodarstwo pomocnicze na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe2004-01-012008-06-30
242W1199242W1199Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy oraz części zysku przez gospodarstwo pomocnicze2001-01-012001-12-31
242X1199242W1199Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy; części zysku przez gospodarstwo pomocnicze oraz wpłata do budżetu ze środków specjalnych2002-01-012003-12-31
242Y1199242W1199Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe2004-01-012008-06-30
243D9999243D9999Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy2001-01-012008-06-30
243W1199243W1199Dotacja z budżetu dla funduszu celowego2001-01-012008-06-30
244D9999244D9999Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
244W1199244W1199Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
245W1199245W1199Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
246D9999246D9999Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych2002-01-012008-06-30
246W1199246W1199Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych2002-01-012008-06-30
247W1199247W1199Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych2002-01-012008-06-30
248D9999248D9999Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury2004-09-202008-06-30
248W1199248W1199Dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury2004-09-202008-06-30
249D9999249D9999Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnie2004-09-202008-06-30
249W1199249W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię2004-09-202008-06-30
24D999924D9999Zryczałtowany podatek od towarów i usług od okazjonalnych przewozów osób1990-01-012000-12-31
24W029024W0290Stypendia różne1990-01-012000-12-31
250D9999250D9999Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną2007-01-012008-06-30
250W1199250W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły wyższej2004-09-202005-12-31
250X1199250W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepaństwowej szkoły wyższej2006-01-012008-06-30
251D9999251D9999Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy2001-01-012008-06-30
251W1199251W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego2001-01-012008-06-30
252D9999252D9999Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez szkołę wyższą2001-01-012005-12-31
252E9999252D9999Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową szkołę wyższą2006-01-012008-06-30
252W1199252W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej2001-01-012005-12-31
252X1199252W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej2006-01-012008-06-30
253D9999253D9999Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę naukową2001-01-012003-12-31
253E9999253D9999Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę naukową i badawczo-rozwojową2004-01-012005-12-31
253F9999253D9999Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę naukową2006-01-012008-06-30
253W1199253W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych2001-01-012003-12-31
253X1199253W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych2004-01-012005-12-31
253Y1199253W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych2006-01-012008-06-30
254W1199254W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej2001-01-012001-12-31
254X1199254W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej2002-01-012003-12-31
254Y1199254W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty2004-01-012008-06-30
255D9999255D9999Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury2001-01-012008-06-30
255W1199255W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury2001-01-012008-06-30
256D9999256D9999Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej2001-01-012008-06-30
256W1199256W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej2001-01-012008-06-30
256X1199256W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego2004-09-202008-06-30
257D9999257D9999Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
257W1199257W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
258W1199258W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
259D9999259D9999Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych2002-01-012005-12-31
259E9999259D9999Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne2006-01-012008-06-30
259W1199259W1199Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych2002-01-012003-12-31
259X1199259W1199Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną2004-01-012008-06-30
25D999925D9999Podatek od towarów i usług (VAT)1990-01-012000-12-31
25W029025W0290Różne wydatki na rzecz osób fizycznych1990-01-012000-12-31
260D9999260D9999Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę badawczo-rozwojową2006-01-012008-06-30
260W1199260W1199Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo-rozwojowych2006-01-012008-06-30
261D9999261D9999Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze2001-01-012003-12-31
261W1199261W1199Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego2001-01-012003-12-31
261X1199261W1199Środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji2007-01-012008-06-30
262D9999262D9999Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
262W1199262W1199Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
263W1199263W1199Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
265D9999265D9999Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy2004-01-012008-06-30
265W1199265W1199Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego2004-01-012008-06-30
266D9999266D9999Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze2004-01-012008-06-30
266W1199266W1199Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego2004-01-012008-06-30
267W1199267W1199Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej2007-01-012008-06-30
268D9999268D9999Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych2007-01-012008-06-30
268W1199268W1199Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych2007-01-012008-06-30
269D9999269D9999Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy2007-01-012008-06-30
269W1199269W1199Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy2007-01-012008-06-30
26D999926D9999Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej1990-01-012000-12-31
26W039026W0390Usługi zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej1990-01-012000-12-31
270D9999270D9999Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin); powiatów (związków powiatów); samorządów województw; pozyskane z innych źródeł2001-01-012003-12-31
270E9999270D9999Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł2004-01-012008-06-30
270W1199270W1199Subwencje dla partii politycznych2004-01-012008-06-30
271D9999271D9999Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących2001-01-012008-06-30
271W1199271W1199Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących2001-01-012008-06-30
272D9999272D9999Wpływy ze składek gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy2001-01-012001-12-31
272E9999272D9999Wpływy od gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy2002-01-012003-12-31
272W1199272W1199Wpłaty składek gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy2001-01-012001-12-31
272X1199272W1199Wpłaty gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy2002-01-012003-12-31
272Y1199272W1199Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych2004-09-202008-06-30
273D9999273D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach2004-01-012008-06-30
273W1199273W1199Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa użytkownikom zabytków niebędącym jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach2004-01-012008-06-30
273X1199273W1199Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2004-09-202008-06-30
274W1199274W1199Pomoc zagraniczna2004-01-012008-06-30
275D9999275D9999Środki na uzupełnienie dochodów gmin2004-09-202008-06-30
275W1199275W1199Środki na uzupełnienie dochodów gmin2004-09-202008-06-30
276D9999276D9999Środki na uzupełnienie dochodów powiatów2004-09-202008-06-30
276W1199276W1199Środki na uzupełnienie dochodów powiatów2004-09-202008-06-30
277D9999277D9999Środki na uzupełnienie dochodów województw2004-09-202008-06-30
277W1199277W1199Środki na uzupełnienie dochodów województw2004-09-202008-06-30
278D9999278D9999Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 roku2004-09-202008-06-30
278W1199278W1199Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 roku2004-09-202008-06-30
279D9999279D9999Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawie powiatu2004-09-202008-06-30
279W1199279W1199Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatów2004-09-202008-06-30
27D999927D9999Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych1990-01-012000-12-31
27W015027W0150Dotacje na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej1990-01-012000-12-31
280D9999280D9999Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych2006-01-012008-06-30
280W1199280W1199Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych2006-01-012008-06-30
281W1199281W1199Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom2001-01-012008-06-30
282W1199282W1199Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom2001-01-012008-06-30
283W1199283W1199Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
284D9999284D9999Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych2004-01-012008-06-30
284W1199284W1199Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych2004-01-012008-06-30
285W9999285W9999Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego2002-01-012008-06-30
286W1199286W1199Dotacja z budżetu stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego2004-09-202008-06-30
287W1199287W1199Dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności bieżącej zleconym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych2004-09-202005-12-31
288D9999288D9999Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)2006-01-012008-06-30
288W1199288W1199Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)2006-01-012008-06-30
289D9999289D9999Środki z Funduszu Promocji Kultury otrzymane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej2007-01-012008-06-30
289W1199289W11999Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej2007-01-012008-06-30
28W039028W0390Podróże służbowe krajowe1990-01-012000-12-31
290D9999290D9999Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących2001-01-012008-06-30
290W1199290W1199Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących2001-01-012008-06-30
291D9999291D9999Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości2001-01-012008-06-30
291W1199291W1199Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości2001-01-012008-06-30
292D9999292D9999Subwencje ogólne z budżetu państwa2001-01-012008-06-30
292W1199292W1199Subwencje ogólne z budżetu państwa2001-01-012008-06-30
293D9999293D9999Wpływy z wpłat gmin do budżetu państwa2001-01-012004-09-19
293E9999293D9999Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa2004-09-202008-06-30
293W1199293W1199Wpłaty gmin do budżetu państwa2001-01-012008-06-30
293X1199293W1199Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa2004-09-202008-06-30
294D9999294D9999Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie2004-01-012008-06-30
294W1199294W1199Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie2004-09-202008-06-30
295D9999295D9999Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych2004-01-012005-12-31
295W1199295W1199Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych2004-01-012005-12-31
296D9999296D9999Przelewy redystrybucyjne2001-01-012008-06-30
296W1199296W1199Przelewy redystrybucyjne2001-01-012008-06-30
297D9999297D9999Różne przelewy2001-01-012008-06-30
297W1199297W1199Różne przelewy2001-01-012008-06-30
298D9999298D9999Wpływy do wyjaśnienia2001-01-012008-06-30
298W1199298W1199Pozostałe rozliczenia z bankami2001-01-012008-06-30
299D9999299D9999Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej2001-01-012005-12-31
299W1199299W1199Dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej2001-01-012004-09-19
299X1199299W1199Dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności bieżącej zleconym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2004-09-202005-12-31
29W039029W0390Podróże służbowe zagraniczne1990-01-012000-12-31
300D9999300D9999Wpłaty od jednostek na fundusz celowy2005-01-012008-06-30
300W1199300W1199Wpłaty jednostek na fundusz celowy2005-01-012008-06-30
302W1299302W1299Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń2001-01-012004-09-19
302X1299302W1299Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń2004-09-202008-06-30
303W1299303W1299Różne wydatki na rzecz osób fizycznych2001-01-012008-06-30
304W1299304W1299Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń2004-09-202008-06-30
305W1299305W1299Zasądzone renty2004-09-202008-06-30
306W1299306W1299Pomoc finansowa państwa na bieżące naprawy prywatnych domów oraz dopłaty do energii cieplnej (z kotłowni własnych)2004-09-202008-06-30
307W1299307W1299Wydatki niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom2004-09-202008-06-30
30W029030W0290Środki pomocnicze dla uprawnionych1990-01-012000-12-31
311W1299311W1299Świadczenia społeczne2001-01-012008-06-30
31D999931D9999Dochody ze sprzedaży akcji i udziałów jednostek samorządu terytorialnego (związków gmin; związków powiatów)1990-01-012000-12-31
31W039031W0390Materiały i wyposażenie1990-01-012000-12-31
321W1299321W1299Stypendia i zasiłki dla studentów2001-01-012008-06-30
322W1299322W1299Dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia studentów2001-01-012008-06-30
323W1299323W1299Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich2001-01-012008-06-30
324W1299324W1299Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów2001-01-012008-06-30
325W1299325W1299Stypendia różne2001-01-012008-06-30
326W1299326W1299Inne formy pomocy dla uczniów2004-09-202008-06-30
32W039032W0390Środki żywności1990-01-012000-12-31
33D999933D9999Dochody z dzierżawy i leasingu1990-01-012000-12-31
33W039033W0390Leki i materiały medyczne1990-01-012000-12-31
34D999934D9999Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw1990-01-012000-12-31
34W039034W0390Sprzęt medyczny1990-01-012000-12-31
35W039035W0390Energia1990-01-012000-12-31
36W039036W0390Usługi materialne1990-01-012000-12-31
37W039037W0390Usługi niematerialne1990-01-012000-12-31
38D999938D9999Wpływy ze składek na państwowe fundusze celowe1990-01-012000-12-31
38W039038W0390Pomoce naukowe; dydaktyczne i książki1990-01-012000-12-31
39W039039W0390Kary i odszkodowania1990-01-012000-12-31
401W1399401W1399Wynagrodzenia osobowe pracowników2001-01-012008-06-30
402W1399402W1399Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej2001-08-162008-06-30
403W1399403W1399Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów2001-01-012008-06-30
404W1399404W1399Dodatkowe wynagrodzenie roczne2001-01-012008-06-30
405W1399405W1399Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy2001-01-012008-06-30
406W1399406W1399Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy2001-01-012008-06-30
407W1399407W1399Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy2001-01-012005-12-31
407X1399407W1399Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy2007-01-012008-06-30
408W1399408W1399Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby2001-01-012005-12-31
408X1399408W1399Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom2007-01-012008-06-30
409W1399409W1399Honoraria2001-01-012008-06-30
40W039040W0390Różne opłaty i składki1990-01-012000-12-31
410W1399410W1399Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne2001-01-012008-06-30
411W1399411W1399Składki na ubezpieczenia społeczne2001-01-012008-06-30
412W1399412W1399Składki na Fundusz Pracy2001-01-012008-06-30
413W1399413W1399Składki na ubezpieczenie zdrowotne2001-01-012008-06-30
414W1399414W1399Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych2001-01-012008-06-30
415W1399415W1399Dopłaty w spółkach prawa handlowego2001-01-012008-06-30
416W1399416W1399Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych2002-01-012008-06-30
417W1399417W1399Wynagrodzenia bezosobowe2004-09-202008-06-30
418W1399418W1399Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy2004-09-202008-06-30
419W1399419W1399Nagrody motywacyjne2004-09-202008-06-30
41W033041W0330Składki na ubezpieczenia społeczne1990-01-012000-12-31
420W1399420W1399Fundusz operacyjny2001-01-012008-06-30
421W1399421W1399Zakup materiałów i wyposażenia2001-01-012008-06-30
422W1399422W1399Zakup środków żywności2001-01-012008-06-30
423W1399423W1399Zakup leków i materiałów medycznych2001-01-012008-06-30
424W1399424W1399Zakup pomocy naukowych; dydaktycznych i książek2001-01-012008-06-30
425W1399425W1399Zakup sprzętu i uzbrojenia2001-01-012008-06-30
426W1399426W1399Zakup energii2001-01-012008-06-30
427W1399427W1399Zakup usług remontowych2001-01-012008-06-30
428W1399428W1399Zakup usług zdrowotnych2001-01-012008-06-30
429W1399429W1399Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego2001-01-012008-06-30
42D999942D9999Wpływy z usług1990-01-012000-12-31
42W033042W0330Składka na Fundusz Pracy1990-01-012000-12-31
430W1399430W1399Zakup usług pozostałych2001-01-012008-06-30
431W1399431W1399Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji2002-01-012007-12-31
432W1399432W1399Staże i specjalizacje medyczne2002-01-012008-06-30
433W1399433W1399Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego2004-09-202008-06-30
434W1399434W1399Zakup usług remontowo-budowlanych dotyczących obiektów będących w użytkowaniu jednostek budżetowych2004-09-202008-06-30
435W1399435W1399Opłaty za usługi internetowe2004-09-202005-12-31
435X1399435W1399Zakup usług dostępu do sieci Internet2006-01-012008-06-30
436W1399436W1399Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej2007-01-012008-06-30
437W1399437W1399Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej2007-01-012008-06-30
438W1399438W1399Zakup usług obejmujących tłumaczenia2007-01-012008-06-30
439W1399439W1399Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii2007-01-012008-06-30
43D999943D9999Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych1990-01-012000-12-31
43W039043W0390Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych1990-01-012000-12-31
440W1399440W1399Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe2007-01-012008-06-30
441W1399441W1399Podróże służbowe krajowe2001-01-012008-06-30
442W1399442W1399Podróże służbowe zagraniczne2001-01-012008-06-30
443W1399443W1399Różne opłaty i składki2001-01-012008-06-30
444W1399444W1399Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2001-01-012008-06-30
445W1399445W1399Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów2001-01-012008-06-30
446W1399446W1399Podatek dochodowy od osób prawnych2001-01-012008-06-30
447W1399447W1399Cła2001-01-012008-06-30
448W1399448W1399Podatek od nieruchomości2001-01-012008-06-30
449W1399449W1399Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa2001-01-012008-06-30
44D999944D9999Wpływy z Funduszu Prywatyzacji1990-01-012000-12-31
44W039044W0390Opłaty za świadczenia zdrowotne1990-01-012000-12-31
450W1399450W1399Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego2001-01-012008-06-30
451W1399451W1399Opłaty na rzecz budżetu państwa2001-01-012008-06-30
452W1399452W1399Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego2001-01-012008-06-30
453W1399453W1399Podatek od towarów i usług (VAT).2001-01-012008-06-30
454W1399454W1399Składki do organizacji międzynarodowych2001-01-012008-06-30
455W1399455W1399Szkolenia członków korpusu służby cywilnej2001-01-012008-06-30
456W1399456W1399Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości2001-01-012008-06-30
457W1399457W1399Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat2001-01-012008-06-30
458W1399458W1399Pozostałe odsetki2001-01-012008-06-30
459W1399459W1399Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych2001-01-012008-06-30
45W039045W0390Różne wydatki1990-01-012000-12-31
460W1399460W1399Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych2001-01-012008-06-30
461W1399461W1399Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego2001-01-012008-06-30
462W1399462W1399Umorzenie należności agencji płatniczych2004-09-202008-06-30
463W1399463W1399Rozliczenie wydatków agencji płatniczych związanych z interwencją rynkową w ramach Wspólnej Polityki Rolnej2004-09-202008-06-30
464W1399464W1399Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, nieściągnięte zobowiązania2004-09-202008-06-30
465W1399465W1399Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych2004-09-202008-06-30
466W1399466W1399Odsetki od nieterminowych wpłat ceł2004-09-202008-06-30
467W1399467W1399Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości2004-09-202008-06-30
468W1399468W1399Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)2004-09-202008-06-30
469W1399469W1399Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkowstwem w Unii Europejskiej2007-01-012008-06-30
46W019046W0190Dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe1990-01-012000-12-31
470W1399470W1399Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej2007-01-012008-06-30
471W1399471W1399Fundusz dyspozycyjny2001-01-012008-06-30
472W1399472W1399Amortyzacja2004-09-202008-06-30
474W1399474W1399Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych2007-01-012008-06-30
475W1399475W1399Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji2007-01-012008-06-30
47W015047W0150Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych1990-01-012000-12-31
481W1399481W1399Rezerwy2001-01-012008-06-30
482W1399482W1399Rezerwy subwencji ogólnej2004-09-202008-06-30
48W015048W0150Pozostałe dotacje1990-01-012000-12-31
490W1399490W1399Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej2007-01-012008-06-30
491W1399491W1399Wydatki środka specjalnego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa2001-01-012005-12-31
492W1399492W1399Dofinansowanie ze środka specjalnego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych2001-01-012003-12-31
492X1399492W1399Dofinansowanie ze środka specjalnego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem2004-01-012005-12-31
493W1399493W1399Wydatki funduszu celowego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa2005-01-012008-06-30
494W1399494W1399Dofinansowanie z funduszu celowego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem2005-01-012008-06-30
495W1399495W1399Różnice kursowe2002-01-012008-06-30
496W1399496W1399Stałe zaliczki do rozliczenia udzielone placówkom polskim za granicą2002-01-012008-06-30
497W1399497W1399Nierozliczone środki budżetowe przekazane jednostkom budżetowym mającym siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na finansowanie wydatków2002-01-012008-06-30
498W1399498W1399Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską2007-01-012008-06-30
49D999949D9999Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego1990-01-012000-12-31
49W019049W0190Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego1990-01-012000-12-31
50D999950D9999Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego1990-01-012000-12-31
50W049050W0490Dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego1990-01-012000-12-31
51D999951D9999Podatek rolny1990-01-012000-12-31
51W015051W0150Dotacje przedmiotowe1990-01-012000-12-31
52D999952D9999Wpływy z karty podatkowej1990-01-012000-12-31
52W015052W0150Dotacje podmiotowe1990-01-012000-12-31
53D999953D9999Podatek leśny1990-01-012000-12-31
53W015053W0150Różne dotacje dla przedsiębiorstw1990-01-012000-12-31
54D999954D9999Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji1990-01-012000-12-31
54W999054W9990Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację inwestycji1990-01-012000-12-31
55D999955D9999Podatek od nieruchomości1990-01-012000-12-31
55W015055W0150Dotacje dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej1990-01-012000-12-31
56D999956D9999Podatek od spadków i darowizn1990-01-012000-12-31
57D999957D9999Opłaty lokalne1990-01-012000-12-31
58D999958D9999Opłata skarbowa1990-01-012000-12-31
59D999959D9999Podatek od posiadania psów1990-01-012000-12-31
601W1499601W1499Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego2001-01-012008-06-30
602W1499602W1499Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni2001-01-012008-06-30
603W1499603W1499Wydatki na fundusz założycielski fundacji2004-01-012008-06-30
605W1499605W1499Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych2001-01-012008-06-30
606W1499606W1499Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2001-01-012008-06-30
607W1499607W1499Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych2001-01-012008-06-30
608W1499608W1499Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych2001-01-012008-06-30
609D9999609D9999Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych2004-01-012005-12-31
609W1499609W1499Wydatki i dotacje inwestycyjne środków specjalnych2001-01-012005-12-31
60D999960D9999Wpływy z wpłat gmin na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej1990-01-012000-12-31
60W039060W0390Wpłaty gmin na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej1990-01-012000-12-31
610W1499610W1499Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych2001-01-012005-12-31
611W1499611W1499Wydatki inwestycyjne funduszy celowych2001-01-012008-06-30
612W1499612W1499Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych2001-01-012008-06-30
613W1499613W1499Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek2001-01-012008-06-30
614W1499614W1499Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek2001-01-012008-06-30
615D9999615D9999Wpływy do jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych2004-09-202005-12-31
615W1499615W1499Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie2004-09-202005-12-31
616W1499616W1499Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE2004-09-202008-06-30
617D9999617D9999Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych2005-01-012008-06-30
617W1199617W1199Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych2005-01-012008-06-30
61D999961D9999Podatek od środków transportowych1990-01-012000-12-31
61W059061W0590Rozliczenia z bankami1990-01-012000-12-31
621D9999621D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych2001-01-012008-06-30
621W1499621W1499Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych2001-01-012008-06-30
622D9999622D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
622W1499622W1499Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
623W1499623W1499Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
624W1499624W1499Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych2004-09-202008-06-30
626D9999626D9999Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
626W1499626W1499Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
627W1499627W1499Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych2001-01-012008-06-30
628D9999628D9999Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych2002-01-012008-06-30
628W1499628W1499Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych2002-01-012008-06-30
629D9999629D9999Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin); powiatów (związków powiatów); samorządów województw; pozyskane z innych źródeł2001-01-012008-06-30
629W1499629W1499Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych2002-01-012008-06-30
62W039062W0390Podatek od towarów i usług (VAT)1990-01-012000-12-31
630D9999630D9999Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych2001-01-012008-06-30
630W1499630W1499Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych2001-01-012008-06-30
631D9999631D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami2001-01-012008-06-30
631W1499631W1499Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami2001-01-012008-06-30
632D9999632D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej2001-01-012008-06-30
632W1499632W1499Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej2001-01-012008-06-30
633D9999633D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)2001-01-012008-06-30
633W1499633W1499Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)2001-01-012008-06-30
63W069063W0690Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą1990-01-012000-12-31
641D9999641D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat2001-01-012008-06-30
641W1499641W1499Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat2001-01-012008-06-30
642D9999642D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej2001-01-012008-06-30
642W1499642W1499Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej2001-01-012008-06-30
643D9999643D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu2001-01-012008-06-30
643W1499643W1499Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu2001-01-012008-06-30
64D999964D9999Różne opłaty1990-01-012000-12-31
64W069064W0690Wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń spłaty kredytów zagranicznych1990-01-012000-12-31
651D9999651D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa2001-01-012008-06-30
651W1499651W1499Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa2001-01-012008-06-30
652D9999652D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej2001-01-012008-06-30
652W1499652W1499Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej2001-01-012008-06-30
653D9999653D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa2001-01-012008-06-30
653W1499653W1499Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa2001-01-012008-06-30
65W039065W0390Odsetki1990-01-012000-12-31
661D9999661D9999Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2001-01-012001-12-31
661E9999661D9999Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2002-01-012008-06-30
661W1499661W1499Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2001-01-012001-12-31
661X1499661W1499Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2002-01-012008-06-30
662D9999662D9999Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2001-01-012008-06-30
662W1499662W1499Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2001-01-012008-06-30
663D9999663D9999Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2001-01-012008-06-30
663W1499663W1499Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego2001-01-012008-06-30
664D9999664D9999Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)2006-01-012008-06-30
664W1199664W1199Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)2006-01-012008-06-30
665D9999665D9999Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych2001-01-012008-06-30
665W1499665W1499Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych2001-01-012008-06-30
66W039066W0390Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa1990-01-012000-12-31
67W039067W0390Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego1990-01-012000-12-31
680W1499680W1499Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne2001-01-012008-06-30
68W069068W0690Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów1990-01-012000-12-31
69D999969D9999Zaległości z podatków zniesionych1990-01-012000-12-31
69W039069W0390Składki do organizacji międzynarodowych1990-01-012000-12-31
701W1599701W1599Rozliczenia z bankami dotyczące mieszkalnictwa2001-01-012001-12-31
701X1599701W1599Rozliczenia z bankami2002-01-012008-06-30
70D999970D9999Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin); powiatów (związków powiatów); samorządów wojewódzkich ze źródeł pozabudżetowych1990-01-012000-12-31
70W039070W0390Zakup sprzętu i uzbrojenia1990-01-012000-12-31
71D999971D9999Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ; powiatów (związków powiatów); samorządów wojewódzkich ze źródeł pozabudżetowych1990-01-012000-12-31
72D999972D9999Nadwyżki zakładów budżetowych; środków specjalnych; gospodarstw pomocniczych; funduszy celowych1990-01-012000-12-31
72W047072W0470Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych1990-01-012000-12-31
73D999973D9999Dywidendy od spółek1990-01-012000-12-31
73W047073W0470Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych1990-01-012000-12-31
74W047074W0470Dotacje na finansowanie inwestycji podmiotów gospodarczych1990-01-012000-12-31
75D999975D9999Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (związków gmin; związków powiatów)1990-01-012000-12-31
75W069075W0690Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytów krajowych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego1990-01-012000-12-31
76D999976D9999Grzywny i kary1990-01-012000-12-31
77D999977D9999Różne dochody1990-01-012000-12-31
78D999978D9999Pieniężne darowizny; spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (związków gmin; związków powiatów)1990-01-012000-12-31
78W047078W0470Udziały w spółkach1990-01-012000-12-31
79D999979D9999Prowizje z tytułu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa1990-01-012000-12-31
79W069079W0690Pokrycie przejętych przez Skarb Państwa zobowiązań przedsiębiorstw państwowych1990-01-012000-12-31
801D9999801D9999Prowizje z tytułu poręczeń i gwarancji2001-01-012003-12-31
801W1699801W1699Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego2001-01-012008-06-30
802D9999802D9999Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji,w tym należności uboczne2001-01-012003-12-31
802E9999802D9999Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji2004-01-012006-12-31
802F9999802D9999Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne2007-01-012008-06-30
802W1699802W1699Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych2001-01-012003-12-31
802X1699802W1699Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń2004-01-012008-06-30
803W1699803W1699Wypłaty z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych2001-01-012003-12-31
804W1699804W1699Wypłaty z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji2001-01-012003-12-31
805W1699805W1699Wypłaty z tytułu dochodzenia należności Skarbu Państwa; powstałych w wyniku realizacji poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa2001-01-012003-12-31
806D9999806D9999Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych2001-01-012003-12-31
806E9999806D9999Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych2004-01-012008-06-30
806W1699806W1699Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych2001-01-012003-12-31
806X1699806W1699Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego2004-01-012007-12-31
806Y1699806W1699Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu zagranicznego 2008-01-012008-06-30
807D9999807D9999Wpłaty odsetek od podmiotów gospodarczych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych2001-01-012003-12-31
807E9999807D9999Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych2004-01-012008-06-30
807W1699807W1699Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów2001-01-012003-12-31
807X1699807W1699Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów2004-01-012007-12-31
807Y1699807W1699Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego2008-01-012008-06-30
808D9999808D9999Dochody z tytułu obsługi krajowych skarbowych papierów wartościowych i kredytów2001-01-012003-12-31
808E9999808D9999Dochody z tytułu krajowych skarbowych papierów wartościowych i krajowych kredytów2004-01-012007-12-31
808F9999808D9999Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym2008-01-012008-06-30
808W1699808W1699Odsetki od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą i od obligacji Brady'ego2001-01-012003-12-31
808X1699808W1699Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje2008-01-012008-06-30
809D9999809D9999Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą2004-01-012008-06-30
809W9999809W9999Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych2001-01-012001-12-31
80D999980D9999Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego1990-01-012000-12-31
80W047080W0470Rezerwy na inwestycje1990-01-012000-12-31
810W1699810W1699Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych; polegających na wymianie płatności odsetkowych2002-01-012007-12-31
811W1699811W1699Odsetki od samorządowych papierów wartościowych2004-01-012008-06-30
812D9999812D9999Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego2004-09-202008-06-30
812W1699812W1699Odsetki od samorządowych pożyczek2004-01-012008-06-30
813W1699813W1699Dyskonto od samorządowych papierów wartościowych2004-01-012008-06-30
814W1699814W1699Wydatki związane z finansowaniem programu F-162004-01-012008-06-30
81D999981D9999Odsetki1990-01-012000-12-31
81W038181W0381Rezerwy1990-01-012000-12-31
82D999982D9999Odsetki od udzielanych pożyczek i kredytów zagranicznych1990-01-012000-12-31
83D999983D9999Odsetki za nieterminowe rozliczenia; płacone przez urząd skarbowy1990-01-012000-12-31
849D9999849D9999Dochody z tytułu otrzymanych z Unii Europejskiej kwot specjalnych ryczałtowych na poprawę płynności budżetowej2004-01-012008-06-30
84D999984D9999Wpłaty odsetek od podmiotów gospodarczych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych1990-01-012000-12-31
84W039084W0390Fundusz dyspozycyjny1990-01-012000-12-31
850D9999850D9999Wpływy z opłat cukrowych2004-09-202008-06-30
851D9999851D9999Wpływy z różnych rozliczeń2004-09-202008-06-30
851W1699851W1699Wpłata obliczona na podstawie Produktu Narodowego Brutto2004-01-012005-12-31
851X1699851W1699Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto2006-01-012008-06-30
852D9999852D9999Wpływy do budżetu państwa z Unii Europejskiej na dostosowanie granicy do traktatu z Schengen2004-09-202008-06-30
852W1699852W1699Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług uwzględniająca finansowanie rabatu brytyjskiego2004-01-012005-12-31
852X1699852W1699Wpłata obliczona zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług2006-01-012008-06-30
853D9999853D9999Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych2006-01-012008-06-30
853W1699853W1699Wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych2004-01-012008-06-30
854D9999854D9999Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych2007-01-012008-06-30
854W1699854W1699Wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych2004-01-012008-06-30
855W1699855W1699Różne rozliczenia finansowe2004-09-202008-06-30
856W1699856W1699Wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego2006-01-012008-06-30
85D999985D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej zlecone gminom1990-01-012000-12-31
85W049085W0490Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej zlecone gminom1990-01-012000-12-31
86D999986D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)1990-01-012000-12-31
86W049086W0490Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)1990-01-012000-12-31
87D999987D9999Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów1990-01-012000-12-31
87W039087W0390Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów1990-01-012000-12-31
88D999988D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)1990-01-012000-12-31
88W019088W0190Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)1990-01-012000-12-31
89D999989D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)1990-01-012000-12-31
89W019089W0190Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)1990-01-012000-12-31
901P9999901P9999Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych2001-01-012008-06-30
902P9999902P9999Przychody ze spłat pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE2004-09-202008-06-30
903P9999903P9999Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE2004-09-202008-06-30
90D999990D9999Subwencje ogólne z budżetu państwa1990-01-012000-12-31
90W019090W0190Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego1990-01-012000-12-31
911P9999911P9999Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym2001-01-012008-06-30
916P9999916P9999Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych za granicą2001-01-012008-06-30
91D999991D9999Wpływy z rozliczeń pozostałości środków publicznych zakładów opieki zdrowotnej1990-01-012000-12-31
91W999091W9990Rozliczenia pozostałości środków publicznych zakładów opieki zdrowotnej1990-01-012000-12-31
92D999992D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat1990-01-012000-12-31
92W019092W0190Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat1990-01-012000-12-31
931P9999931P9999Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych2001-01-012008-06-30
93D999993D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat1990-01-012000-12-31
93W049093W0490Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat1990-01-012000-12-31
941P9999941P9999Przychody z prywatyzacji pośredniej2001-01-012008-06-30
942P9999942P9999Przychody z prywatyzacji bezpośredniej2001-01-012008-06-30
943P9999943P9999Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa2001-01-012008-06-30
944P9999944P9999Pozostałe przychody z prywatyzacji2001-01-012008-06-30
94D999994D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu1990-01-012000-12-31
94W019094W0190Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu1990-01-012000-12-31
951P9999951P9999Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu2001-01-012001-12-31
951Q9999951P9999Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych2002-01-012008-06-30
952P9999952P9999Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym2001-01-012008-06-30
953P9999953P9999Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym2001-01-012008-06-30
955P9999955P9999Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych2001-01-012008-06-30
956P9999956P9999Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych2001-01-012008-06-30
957P9999957P9999Nadwyżki z lat ubiegłych2001-01-012008-06-30
958P9999958P9999Przychody z tytułu wpływów od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych2001-01-012003-12-31
958Q9999958P9999Przychody z tytułu wpływów od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych oraz z tytułu zwrotu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych2004-01-012008-06-30
959P9999959P9999Zwrot środków z rachunku walutowego, niezwiązanych z prywatyzacją2004-01-012008-06-30
95D999995D9999Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu1990-01-012000-12-31
95W049095W0490Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu1990-01-012000-12-31
960P9999960P9999Instrumenty płynnościowe2004-01-012008-06-30
961R9999961R9999Wykup bonów skarbowych2001-01-012008-06-30
962R9999962R9999Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE2004-09-202008-06-30
963R9999963R9999Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE2004-09-202008-06-30
96D999996D9999Przelewy redystrybucyjne1990-01-012000-12-31
96W999096W9990Przelewy redystrybucyjne1990-01-012000-12-31
971R9999971R9999Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym2001-01-012008-06-30
976R9999976R9999Wykup obligacji skarbowych sprzedanych za granicą oraz obligacji Brady'ego2001-01-012008-06-30
97D999997D9999Różne przelewy1990-01-012000-12-31
97W999097W9990Różne przelewy1990-01-012000-12-31
982R9999982R9999Wykup innych papierów wartościowych2001-01-012008-06-30
985R9999985R9999Finansowanie reformy systemu ubezpieczeń społecznych2001-01-012008-06-30
987R9999987R9999Wypłaty rekompensat z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent2001-01-012008-06-30
988R9999988R9999Finansowanie innych zadań z wpływów z prywatyzacji2001-01-012008-06-30
989R9999989R9999Instrumenty płynnościowe2004-01-012008-06-30
98D999998D9999Wpływy do wyjaśnienia1990-01-012000-12-31
991R9999991R9999Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty2001-01-012001-12-31
991S9999991R9999Udzielone pożyczki i kredyty2002-01-012008-06-30
992R9999992R9999Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów2001-01-012008-06-30
993R9999993R9999Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów2001-01-012008-06-30
994P9999994P9999Przelewy z rachunków lokat2006-01-012008-06-30
994R9999994R9999Lokaty2001-01-012005-12-31
994S9999994R9999Przelewy na rachunki lokat2006-01-012008-06-30
995R9999995R9999Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych2001-01-012008-06-30
996R9999996R9999Rozchody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych2001-01-012008-06-30
997R9999997R9999Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych; polegających na wymianie płatności kapitałowych2002-01-012008-06-30
998R9999998R9999Udostępnienie kredytów pomiotom krajowym ze środków pożyczek i kredytów zagranicznych2004-01-012008-06-30
999R9999999R9999Udziały w międzynarodowych organizacjach finansowych i związane z nimi darowizny na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA)2004-01-012008-06-30


KOD Płci Klienta OP

Kod:26
Opis:Określenie płci osób, którymi opiekuje się organizacja pozarządowa.
Wersja:2

Pozycje słownika KOD Płci Klienta OP

KodKod SprOpisData odData do
11mężczyzna1990-01-012005-12-31
22kobieta1990-01-012005-12-31
33dowolna1990-01-012005-12-31


KOD Podległości Resortowej Org

Kod:27
Opis:Urząd centralny w randze ministerstwa, który sprawuje nadzór nad działaniem organizacji pozarządowej.
Wersja:3

Pozycje słownika KOD Podległości Resortowej Org

KodKod SprOpisData odData do
0101Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1990-01-012007-12-31
0202Najwyższa Izba Kontroli1990-01-012007-12-31
0303Sąd Najwyższy1990-01-012007-12-31
0404Naczelny Sąd Administracyjny1990-01-012007-12-31
0505Kancelaria Prezesa Rady Ministrów1990-01-012007-12-31
0606Rządowe Centrum Studiów Strategicznych1990-01-012007-12-31
0707Rzecznik Praw Obywatelskich1990-01-012007-12-31
0808Ministerstwo Finansów1990-01-012007-12-31
0909Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej1990-01-012000-02-29
1010Kancelaria Sejmu1990-01-012007-12-31
1111Kancelaria Senatu1990-01-012007-12-31
1212Trybunał Konstytucyjny1990-01-012007-12-31
1313Ministerstwo Gospodarki1990-01-012005-01-07
1414Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego2000-03-012007-12-31
1515Komisja Papierów Wartościowych1990-01-012000-02-29
1616Krajowe Biuro Wyborcze1990-01-012007-12-31
1717Ministerstwo Skarbu Państwa1990-01-012007-12-31
1818Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast1990-01-012007-12-31
1919Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej1990-01-012000-02-29
2020Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń1990-01-012007-12-31
2121Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej1990-01-012005-10-30
2222Ministerstwo Łączności1990-01-012005-10-30
2323Urząd Zamówień Publicznych1990-01-012007-12-31
2424Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej2000-03-012004-04-03
2525Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi2000-03-012007-12-31
2626Urząd Służby Cywilnej1990-01-012007-12-31
2727Komitet Integracji Europejskiej1990-01-012000-02-29
2828Ministerstwo Ochrony Środowiska; Zasobów Naturalnych i Leśnictwa1990-01-012000-02-29
2929Urząd Ochrony Państwa1990-01-012007-12-31
3030Ministerstwo Obrony Narodowej1990-01-012007-12-31
3131Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji1990-01-012007-12-31
3232Ministerstwo Spraw Zagranicznych1990-01-012007-12-31
3333Ministerstwo Edukacji Narodowej1990-01-012005-10-30
3434Ministerstwo Kultury i Sztuki1990-01-012000-02-29
3535Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej1990-01-012000-02-29
3636Ministerstwo Sprawiedliwości1990-01-012007-12-31
3737Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów1990-01-012007-12-31
3838Polska Akademia Nauk1990-01-012007-12-31
3939Komenda Główna Policji1990-01-012007-12-31
4040Polskie Centrum Badań i Certyfikacji1990-01-012007-12-31
4141Obsługa zadłużenia zagranicznego1990-01-012007-12-31
4242Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych1990-01-012007-12-31
4343Państwowa Inspekcja Pracy1990-01-012007-12-31
4444Obsługa długu krajowego1990-01-012007-12-31
4545Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki1990-01-012007-12-31
4646Krajowy Urząd Pracy1990-01-012003-01-01
4747Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji1990-01-012007-12-31
4848Komitet Badań Naukowych1990-01-012003-03-31
4949Komitet Kinematografii2000-03-012007-12-31
5050Główny Urząd Statystyczny1990-01-012007-12-31
5151Główny Urząd Ceł1990-01-012003-01-01
5252Państwowa Agencja Atomistyki1990-01-012007-12-31
5353Wyższy Urząd Górniczy1990-01-012007-12-31
5454Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej1990-01-012007-12-31
5555Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego1990-01-012007-12-31
5656Polska Agencja Prasowa1990-01-012007-12-31
5757Polski Komitet Normalizacyjny1990-01-012007-12-31
5858Zakład Ubezpieczeń Społecznych1990-01-012007-12-31
5959Główny Urząd Miar1990-01-012007-12-31
6060Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa2000-03-012007-12-31
6161Agencja Rynku Rolnego2000-03-012007-12-31
6262Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa2000-03-012007-12-31
6363Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych2000-03-012007-12-31
6464Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego2000-03-012007-12-31
6565Instytut Energii Atomowej2000-03-012007-12-31
6666Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej2000-03-012007-12-31
6767Komenda Główna Straży Granicznej2000-03-012007-12-31
6868Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy2000-03-012007-12-31
6969Ministerstwo Środowiska2000-03-012007-12-31
7070Ministerstwo Zdrowia2000-03-012007-12-31
7171Narodowy Bank Polski2000-03-012007-12-31
7272Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych2000-03-012007-12-31
7373Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska2000-03-012007-12-31
7474Rządowe Centrum Legislacji2000-03-012007-12-31
7575Urząd Antymonopolowy2000-03-012007-12-31
7676Urząd Dozoru Technicznego2000-03-012007-12-31
7777Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków2000-03-012007-12-31
7878Urząd Komitetu Integracji Europejskiej2000-03-012007-12-31
7979Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności2000-03-012007-12-31
8383Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej2005-10-312007-12-31
8484Ministerstwo Gospodarki2005-10-312007-12-31
8585Ministerstwo Nauki i Edukacji2005-10-312007-12-31
8686Ministerstwo Transportu i Budownictwa2005-10-312007-12-31
8787Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2005-10-312007-12-31
8888Ministerstwo Sportu2005-10-312007-12-31


KOD Pomocy Od Osoby Zewnętrznej

Kod:28
Opis:Rodzaj pomocy udzielanej przez osobę spoza rodziny.
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Pomocy Od Osoby Zewnętrznej

KodKod SprOpisData odData do
11alimenty zasądzone wyrokiem; płacone1990-01-01-
22alimenty zasądzone wyrokiem; nie płacone1990-01-01-
33alimenty zasądzone wyrokiem; płacone przez bank alimentacyjny1990-01-012007-09-30
44alimenty płacone dobrowolnie1990-01-01-
99inna1990-01-01-


KOD Powodu Odmownej Decyzji

Kod:29
Opis:Powód wydania decyzji odmownej.
Wersja:6

Pozycje słownika KOD Powodu Odmownej Decyzji

KodKod SprOpisData odData do
0101brak środków1990-01-01-
0202odmowa współpracy z OPS1990-01-012008-06-30
02x02brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym2008-07-01-
0303odmowa złożenia oświadczenia1990-01-012001-12-31
03X03odmowa złożenia oświadczenia majątkowego2002-01-01-
0404uchylanie się od podjęcia odpowiedniej pracy1990-01-01-
0505uchylanie się poddaniu przeszkoleniu zawodowemu1990-01-01-
0606nie spełnione kryterium dochodowe1990-01-01-
0707marnotrawstwo świadczeń lub własnych zasobów2002-01-012008-06-30
07x07marnotrawienie przyznanych świadczeń lub własnych zasobów2008-07-01-
0808rażąca dysproporcja między faktyczną (ustaloną przez pracownika socjalnego) sytuacją majątkową; a złożonym zeznaniem2002-01-012008-06-30
08x08dysproporcja między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny2008-07-01-
0909brak miejsc2002-01-01-
1010uzasadnione przypuszczenie; iż pomoc pieniężna zostanie wykorzystana niezgodnie z celem; na jaki została przyznana2002-01-012007-09-30
10X10uzasadnione przypuszczenie, iż pomoc pieniężna zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki została przyznana (usamodzielnienie)2007-10-012008-06-30
1111samowolne opuszczenie miejsca pobytu przez osobę usamodzielnianą przed osiągnięciem pełnoletności2002-01-012008-06-30
1212porzucenie przez osobę usamodzielnianą nauki umożliwiającej jej przygotowanie zawodowe i nie podjęcie zatrudnienia2002-01-012008-06-30
1313porzucenie przez osobę usamodzielnianą pracy i uchylanie się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia2002-01-012008-06-30
1414skazanie osoby usamodzielnianej prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej2002-01-012008-06-30
1515świadczenie wygasłe z mocy Ustawy2004-05-01-
1616odmowa zawarcia kontraktu socjalnego2007-10-01-
1717odmowa podjęcia leczenia odwykowego2007-10-01-
1818niedotrzymanie postanowień kontraktu socjalnego2008-07-01-
1919tymczasowe aresztowanie2008-07-01-
2020możliwość zapewnienia opieki w środowisku2009-01-01-
2121sprawność kandydata2009-01-01-
2222przeciwwskazania lekarskie2009-01-01-
2323dobre warunki materialne2009-01-01-
9999inne1990-01-012001-12-31
99X99inny powód2002-01-01-


KOD Aplikacji

Kod:3
Opis:Słownik zawierający identyfikatory nadane w ramach procedury homologacyjnej dla konkretnej wersji aplikacji danego Producenta.
Wersja:22

Pozycje słownika KOD Aplikacji

KodKod SprOpisData odData do
01MPiPS/1.0-3Plik wymiany słowników centralnych dla wymagań homologacyjnych wersja 1.0 edycja 32000-11-062005-04-30
02CLK/1.00-3MWROOprogramowanie Użytkowe POMOST wersja 1.01.14 firmy ComputerLand S.A. zgodne z wymaganiami homologacyjnymi wersja 1.00-32001-04-262005-04-30
032Si/1.00-3WRPOOprogramowanie użytkowe SERCE-POMOST wersja 1.6.0 firmy 2Si S.A. zgodne z wersją wymagań homologacyjnych 1.00-32001-12-182002-04-15
042Si/1.00-3WRPOOprogramowanie użytkowe SERCE-POMOST wersja 1.7.0 konsorcjum 2Si S.A. zgodne z wersją wymagań homologacyjnych 1.00-32002-04-292005-04-30
05TT/1.00-3OOprogramowanie użytkowe DAR-POMOST wersja 1.0.7.5.0 firmy TOP-TEAM zgodne z wersją wymagań homologacyjnych 1.00-32002-08-232005-04-30
06CLK/1.01MWROOprogramowanie Użytkowe POMOST wersja 1.1.16 firmy ComputerLand S.A. zgodne z wersją wymagań homologacyjnych 1.12002-10-162005-04-30
07TT/1.1/OOprogramowanie użytkowe DAR-POMOST wersja 1.1.7.6.0 firmy T0P-TEAM zgodne z wersją wymagań homologacyjnych 1.12003-03-062005-09-15
082Si/1.1/MPOOprogramowanie użytkowe SERCE-POMOST wersja 1.8.0 konsorcjum 2Si S.A. zgodne z wersją wymagań homologacyjnych 1.12003-04-042005-04-30
09CLK/1.1/MWRPMrOOprogramowanie Użytkowe POMOST wersja 1.1.18 firmy ComputerLand S.A. zgodne z wersją wymagań homologacyjnych 1.12003-07-142005-08-21
10MSK/1.1/PMrOOprogramowanie użytkowe SERCE-POMOST wersja 1.8.0 firmy MiCOMP zgodne z wersją wymagań homologacyjnych 1.12003-07-172006-08-17
11ZKO/1.1/OOprogramowanie użytkowe OPIEKA wersja 1.1.1 firmy ZETO Sp. z o.o. w Koszalinie zgodne z wersją wymagań homologacyjnych 1.12003-09-222004-01-31
12ZKO/1.1/OOprogramowanie Użytkowe OPIEKA wersja 1.1.1 firmy ZETO Sp. z o.o. w Koszalinie zgodne z wersją wymagań homologacyjnych 1.1 (wersja tymczasowa niezbędna do scalenia ZBC za IV kw 2003r.)2004-02-012005-04-30
13ZKO/1.1\OOprogramowanie Użytkowe OPIEKA wersja 1.1.2 firmy ZETO Sp. z o.o. w Koszalinie zgodne z wersją wymagań homologacyjnych 1.12004-02-182005-09-22
14AG/X.X/OOprogramowanie Użytkowe PARTNER wersja TESTOWA firmy AGEMA Systemy Informatyczne w Łodzi2004-07-012005-03-12
15ZKO/1.1/PMrOprogramowanie Użytkowe RODZINY ZASTĘPCZE wersja 1.0.0 firmy ZETO Sp. z o.o. w Koszalinie zgodne z wersją wymagań homologacyjnych 1.12005-01-172005-09-22
16AGEMA CZASOWOOprogramowanie Użytkowe PARTNER wersja CZASOWA firmy AGEMA Systemy Informatyczne w Łodzi2005-04-012005-09-30
17INFO-R CZASOWOOprogramowanie Użytkowe HELIOS wersja CZASOWA firmy INFO-R z siedzibą w Skoczowie2005-04-012005-12-31
18CLK/0/OPMRWZ"OU POMOST" wersja O/P/M/R/W/Z -0-18-xx firmy ComputerLand S.A. zgodne z wymaganiami homologacji zerowej2005-08-222005-12-31
19TT/0/O"DAR-POMOST" wersja O-0-8-xx firmy Top-Team Sp. z o.o. zgodne z wymaganiami homologacji zerowej2005-09-162005-12-31
20ZKO/0/O"OPIEKA" wersja O-0-1.1.2-xx firmy ZETO Koszalin Sp. z o.o. zgodne z wymaganiami homologacji zerowej2005-09-232005-12-31
21ZKO/0/PM"OPIEKA-moduł RODZINY ZASTĘPCZE" wersja P/M-0-1.0.0-xx firmy ZETO Koszalin Sp. z o.o. zgodne z wymaganiami homologacji zerowej2005-09-232005-12-31
22CLK/1.2/OPMRWZ"OU POMOST" wersja O/P/M/R/W/Z -1.2-20-0.0 firmy ComputerLand S.A. zgodne z wymaganiami homologacyjnymi wersja 1.22006-01-012013-12-31
23INF/1.2/O"HELIOS" wersja O-1.2-1-20 firmy INFO-R Urszula Kuc zgodne z wymaganiami homologacyjnymi wersja 1.22006-01-012013-12-31
24TT/1.2/O"DAR_POMOST" wersja O-1.2-8-0 firmy Top-Team Sp. z o.o. zgodne z wymaganiami homologacyjnymi wersja 1.22006-01-012010-03-31
25ZKO/1.2/O"OPIEKA" wersja O-1.2-1.2.0-00 firmy ZETO Koszalin Sp. z o.o. zgodne z wymaganiami homologacyjnymi wersja 1.22006-01-01-
26ZKO/1.2/PM"RODZINY ZASTĘPCZE" wersja P/M-1.2-1.2.0-00 firmy ZETO Koszalin Sp. z o.o. zgodne z wymaganiami homologacyjnymi wersja 1.22006-01-01-
27TT-TT/1.2/O"TT-POMOC" wersja O-1.2-1-0 firmy Top-Team TT Sp. z o.o. zgodne z wymaganiami homologacyjnymi wersja 1.22006-06-202010-03-31
28MSK/1.2/OPM"SERCE-POMOST" wersja O/P/M-1.2-1-1.9 firmy MiCOMP Systemy Komputerowe Bożena Nowak-Szymura zgodne z wymaganiami homologacyjnymi wersja 1.2 (homologacja warunkowa ważna do 30.11.2006r.)2006-08-182010-03-31
29MSK/1.2./OPM"SERCE-POMOST" wersja O/P/M-1.2-1-1.9.64 firmy MiCOMP Systemy Komputerowe Bożena Nowak-Szymura zgodne z wymaganiami homologacyjnymi wersja 1.22006-12-012013-12-31
30TT-TT/1.2/GP"TT-POMOC" wersja GP-1.2-2-0 firmy Top-Team TT Sp. z o.o. zgodne z wymaganiami homologacyjnymi wersja 1.22010-04-01-
31SYG/1.2/OSystem Informatyczny POMOST Standard (STD) wersja G-1.2-1-0.0 zgodna z wymaganiami wersja 1.22010-09-012011-08-31
32SYG/1.2/PSystem Informatyczny POMOST Standard (STD) wersja P-1.2-1-0.0 zgodna z wymaganiami wersja 1.22011-03-012011-08-31
33INF/1.2/G"HELIOS" wersja O-1.2-2-00 firmy INFO-R Urszula Kuc zgodne z wymaganiami homologacyjnymi wersja 1.22011-06-01-
34SYG/1.2/GPSystem Informatyczny POMOST Standard (STD) wersja G/P-1.2-1-0.0 zgodna z wymaganiami wersja 1.22011-09-01-
35INF/1.03/G"HELIOS" wersja G-1.03-3-00 firmy INFO-R Urszula Kuc, Rafał Kuc zgodna z opisem systemu w wersji 1.032013-12-07-
36SYG/1.03/GPSystem Informatyczny POMOST Standard (STD) wersja GP-1.03-1-0.0 zgodna z opisem ssytemu w wersj1 1.032013-12-07-
37TT-TT/1.03/GP"TT-POMOC" wersja GP-1.03-03 firmy Top-Team TT Sp. z o.o. zgodna z opisem systemu w wersji 1.032013-12-07-
38ZK/1.03/G"OPIEKA" wersja G-1.03-1.2.0-42 firmy ZETO Koszalin Sp. z o.o. zgodna z opisem systemu w wersji 1.032013-12-07-
39ZK/1.03/P"RODZINY ZASTĘPCZE" wersja P-1.03-1.2.0-33 firmy ZETO Koszalin Sp. z o.o. zgodna z opisem systemu w wersji 1.032013-12-07-


KOD Powodu Opuszczenia DPS

Kod:30
Opis:Powód opuszczenia DPS.
Wersja:2

Pozycje słownika KOD Powodu Opuszczenia DPS

KodKod SprOpisData odData do
0101do innych placówek1990-01-012010-03-31
0202do rodziny1990-01-012010-03-31
0303usamodzielnienie1990-01-012010-03-31
0404upływ czasu (dla pobytów okresowych)1990-01-012010-03-31
0505zgon1990-01-012010-03-31
9999inne1990-01-012010-03-31


KOD Powodu Przyznania Pracy Socj

Kod:31
Opis:Powód przyznania pomocy w formie pracy socjalnej.
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Powodu Przyznania Pracy Socj

KodKod SprOpisData odData do
11prośba zainteresowanego1990-01-012007-12-31
22wystąpienie osób trzecich1990-01-012007-12-31
33wystąpienie organów i instytucji1990-01-012007-12-31
44inicjatywa pracowników socjalnych (instyt. pomocy społ.)1990-01-012007-12-31
99inny1990-01-012007-12-31


KOD Powodu Ustania Pobytu

Kod:32
Opis:Powód ustania pobytu w placówce.
Wersja:3

Pozycje słownika KOD Powodu Ustania Pobytu

KodKod SprOpisData odData do
11powrót do rodziny2002-01-01-
22przeniesienie do innej placówki2002-01-01-
33zakwalifikowanie do innej formy opieki2002-01-01-
44usamodzielnienie2002-01-01-
55orzeczenie sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce2002-01-01-
66upływ czasu (dla pobytów okresowych)2010-04-01-
77zgon2010-04-01-
99inny powód2002-01-01-


KOD Powodu Ustania Pomocy

Kod:33
Opis:Powód ustania udzielania danego rodzaju pomocy klientowi.
Wersja:5

Pozycje słownika KOD Powodu Ustania Pomocy

KodKod SprOpisData odData do
0101Poprawa warunków ( standard życia )1990-01-01-
0202Przeniesiony do DPS lub innej placówki1990-01-01-
0303Zgon podopiecznego1990-01-01-
0404Zmiana miejsca zamieszkania1990-01-01-
0505Pobyt w zakładzie karnym1990-01-01-
0606Pobyt w szpitalu1990-01-01-
0707Odmowa przyjęcia pomocy1990-01-01-
0808Niekompletne dokumenty1990-01-01-
0909Podjęcie pracy1990-01-01-
1010Uzyskanie świadczeń emerytalnych lub rentowych1990-01-01-
1111Wszczęcie postępowania karnego o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego2002-01-012008-06-30
1212Kontynuacja nauki w szkole; która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie2002-01-012008-06-30
1313Trzykrotna zmiana szkoły na tym samym poziomie kształcenia bez uzasadnionych powodów2002-01-012008-06-30
1414Nie ustąpienie przyczyn zawieszenia pomocy2002-01-012008-06-30
1515Przeniesione ustawowo poza obszar pomocy społecznej2003-08-01-
1616Zmiana formy pomocy2003-08-01-
1717Wygasła z mocy Ustawy2004-05-01-
9999Inne1990-01-012001-12-31
99X99Inny powód2002-01-01-


KOD Powodu Wydania Biletu Kredyt

Kod:34
Opis:Przyczyna wydania biletu kredytowanego.
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Powodu Wydania Biletu Kredyt

KodKod SprOpisData odData do
0101brak środków na powrót do domu1990-01-01-
0202wystąpienie instytucji1990-01-01-
0303udokumentowana kradzież pieniędzy1990-01-01-
9999inne1990-01-01-


KOD Powodu Wyrejestrowania

Kod:35
Opis:Powód wyrejestrowania rodziny.
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Powodu Wyrejestrowania

KodKod SprOpisData odData do
11zgon1990-01-01-
22zmiana miejsca zamieszkania1990-01-01-
33poprawa sytuacji materialnej1990-01-01-
99inne1990-01-01-


KOD Powodu Zawieszenia Pomocy

Kod:36
Opis:Powód zawieszenia pomocy przyznanej osobie usamodzielnianej.
Wersja:2

Pozycje słownika KOD Powodu Zawieszenia Pomocy

KodKod SprOpisData odData do
11wystąpienie szczególnych okoliczności związanych z tokiem nauki; stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej2002-01-012008-06-30
22przerwa w kontynuowaniu nauki w okresie między ukończeniem przez osobę usamodzielnianą szkoły niższego stopnia; a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego stopnia2002-01-012008-06-30
33stwierdzone marnotrawienie przyznanej pomocy2002-01-012008-06-30
44osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia2002-01-012008-06-30
55Przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto postępowanie karne ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania 2007-04-012008-06-30
99inny powód2002-01-012008-06-30


KOD Pozycji Na Rynku Pracy

Kod:37
Opis:Określa sytuację zawodową osoby - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Wersja:2

Pozycje słownika KOD Pozycji Na Rynku Pracy

KodKod SprOpisData odData do
00Brak danych2004-01-012007-12-31
11pracujący1990-01-01-
22bezrobotny1990-01-01-
33bierny zawodowo1990-01-01-


KOD Prasy Regularnie Czytanej

Kod:38
Opis:Rodzaj prasy czytanej regularnie przez rodzinę - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego (część V).
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Prasy Regularnie Czytanej

KodKod SprOpisData odData do
0101codzienna2002-01-01-
0202tygodniki2002-01-01-
0303miesięczniki2002-01-01-


KOD Przeznaczenia Pomocy Usamodz

Kod:39
Opis:Cel przeznaczenia przyznanej pomocy na usamodzielnienie.
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Przeznaczenia Pomocy Usamodz

KodKod SprOpisData odData do
11polepszenie warunków mieszkaniowych2002-01-01-
22stworzenie warunków do działalności zarobkowej; w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych2002-01-01-
33pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej2002-01-01-
99inne przeznaczenie2002-01-01-


KOD Częstotliwości Kontaktów

Kod:4
Opis:Częstotliwość kontaktów z resztą rodziny - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Wersja:2

Pozycje słownika KOD Częstotliwości Kontaktów

KodKod SprOpisData odData do
11bardzo często2002-01-01-
22często2002-01-01-
33regularnie2002-01-01-
44nieregularnie2002-01-01-
55sporadycznie2002-01-01-
99wcale2002-01-012006-09-30


KOD Przyczyny Bierności Zawod

Kod:40
Opis:Określa przyczynę bierności zawodowej. Stosuje się wyłącznie wtedy, gdy KOD Pozycji Na Rynku Pracy = 3 (bierny zawodowo).
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Przyczyny Bierności Zawod

KodKod SprOpisData odData do
11nauka; uzupełnianie kwalifikacji1990-01-012001-12-31
22obowiązki rodzinne; obowiązki związane z prowadzeniem domu1990-01-012001-12-31
33choroba; niepełnosprawność1990-01-012001-12-31
44zniechęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy1990-01-012001-12-31
55osoba nie chce pracować1990-01-012001-12-31
66emeryt1990-01-012001-12-31
77rencista1990-01-012001-12-31
99inne sytuacje1990-01-012001-12-31


KOD Rodzaju Dokumentu Tożsamości

Kod:41
Opis:Rodzaj używanego przez osobę dokumentu tożsamości.
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Rodzaju Dokumentu Tożsamości

KodKod SprOpisData odData do
11karta stałego pobytu1990-01-01-
22dowód osobisty1990-01-01-
33paszport1990-01-01-
44tymczasowy dowód osobisty1990-01-01-
55znany osobiście pracownikowi OPS1990-01-01-
66prawo jazdy1990-01-01-
77legitymacja ubezpieczeniowa1990-01-01-
99inny1990-01-01-


KOD Rodzaju Dokumentu

Kod:42
Opis:Rodzaje dokumentów, użytecznych do określenia sytuacji rodziny lub osoby.
Wersja:6

Pozycje słownika KOD Rodzaju Dokumentu

KodKod SprOpisData odData do
0101dokument tożsamości1990-01-012005-12-31
0202orzeczenie o stopniu niepełnosprawności1990-01-012005-12-31
0303zaświadczenie pracodawcy o zarobkach z tytułu zatrudnienia1990-01-012005-12-31
0404zaświadczenie o zarobkach z tytułu umowy ajencyjnej; zlecenia itp.1990-01-012005-12-31
0505dowód otrzymania renty lub emerytury1990-01-012005-12-31
0606zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego1990-01-012005-12-31
0707zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki1990-01-012005-12-31
0808zaświadczenie urzędu pracy o pozycji na rynku pracy1990-01-012005-12-31
0909oświadczenie o wysokości dochodu1990-01-012005-12-31
1010legitymacja ZUS1990-01-012005-12-31
1111oświadczenie o stanie majątkowym1990-01-012005-12-31
1212zaświadczenie pracodawcy o okresach zatrudnienia1990-01-012005-12-31
1313oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń emerytalno - rentowych1990-01-012001-12-31
13X13oświadczenie o braku uprawnień do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego; z wyjątkiem renty rodzinnej2002-01-012005-12-31
1414oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia z tytułu pracy1990-01-012005-12-31
1515zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu do szkoły w momencie zaistnienia inwalidztwa1990-01-012005-12-31
1616zaświadczenie lekarskie1990-01-012005-12-31
1717zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich1990-01-012005-12-31
1818nakaz płatniczy podatku rolnego1990-01-012005-12-31
1919kwestionariusz danych osobowych repatrianta i członków jego rodziny1990-01-012005-12-31
2020oświadczenie repatrianta w sprawie posiadania środków na zagospodarowanie i utrzymanie1990-01-012005-12-31
2121opinia zespołu orzekającego (o stopniu niepełnosprawności) w sprawie przesłanek do umieszczenia w DPS1990-01-012005-12-31
2222orzeczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego1990-01-012005-12-31
2323decyzja organu rentowego przyznającego rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego2002-01-012005-12-31
2424zaświadczenie KRUS potwierdzające zobowiązanie do opłacania składki2002-01-012005-12-31
33Dokumenty do ustalenia sytuacji rodzinnej i majątkowej (wywiad)2006-01-01-
3131Dokumenty do ustalenia tożsamości2006-01-01-
31013101dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość2006-01-01-
31023102skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia, w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna2006-01-01-
31033103dokumenty określające status cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej2006-01-01-
3232Dokumenty związane z dochodem2006-01-01-
32013201zaświadczenie pracodawcy o wys. wynagr. z tyt. zatrud., o wys. potrąconej zal. na pod. doch., skł. na ubezp. społ., zdr. i chor.2006-01-01-
32023202zaświadczenie o wys. wynagr. z umów agenc., zlec., o dzieło, o wys. potr. zal. na pod. doch., skł. na ubezp. zdr., chor. i społ.2006-01-01-
32033203dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego2006-01-01-
32043204zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych2006-01-01-
32053205oświadczenie o uzyskanym dochodzie, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12, w ciągu roku poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku2006-01-01-
32063206oświadczenie o stanie majątkowym2006-01-01-
32073207decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego2006-01-01-
32083208zaświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust 11 i 12 ustawy2006-01-01-
32093209zaświadczenia lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne2006-01-01-
32113211oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia z tytułu pracy2006-01-01-
3333Dokumenty związane z bezrobociem2006-01-01-
33013301decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrob., pozbawienia prawa do zas. dla bezrob., dod. szkolen., stypen.2006-01-01-
3434Dokumenty określające stan zdrowia2006-01-01-
34013401orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności2006-01-01-
34023402orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenie lekarza orzecznika2006-01-01-
34033403opinia zespołu orzekającego (o stopniu niepełnosprawności) w sprawie przesłanek do umieszczenia w DPS2006-01-01-
34043404zaświadczenie lekarskie2006-01-01-
34053405orzeczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego2006-01-01-
3535Dokumenty związane z nauka2006-01-01-
35013501zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, podstawowej lub szkole wyższej2006-01-01-
35023502zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu do szkoły w momencie zaistnienia inwalidztwa2006-01-01-
3636Dokumenty związane z okresem zatrudnienia i odprowadzaniem składek2006-01-01-
36013601zaświadczenia pracodawcy o okresach zatrudnienia, za które były opłacane składki na ubezpieczenie oraz o okresach nieskładkowych2006-01-01-
36023602zaświadczenie KRUS potwierdzające zobowiązanie do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników2006-01-01-
36033603decyzja ZUS o ustaleniu kapitału początkowego2006-01-01-
36043604zaświadczenie ZUS o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą2006-01-01-
36053605legitymacja ZUS2006-01-01-
36063606oświadczenie o braku uprawnień do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem renty rodzinnej2006-01-01-
3838Dokumenty uchodźcy2006-01-012008-09-30
38013801pisemna deklaracja uchodźcy o zamiarze zamieszkania na terenie danego województwa2006-01-012008-09-30
3801x3801pisemna deklaracja o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa2008-10-01-
38023802pisemne oświadczenie uchodźcy o nie wystąpieniu z podobnym wnioskiem o pomoc w innym województwie2006-01-012008-09-30
3802x3802pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem nie zwrócił się na terenie innego województwa2008-10-01-
38033803pisemne oświadczenie uchodźcy o gotowości do przystąpienia do programu integracji2006-01-012008-09-30
3803x3803pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do programu integracji2008-10-01-
38043804kopia decyzji Prezesa Urzędu do Spaw Repatriacji i Cudzoziemców lub decyzja Rady do Spraw Uchodźców o nadaniu statusu uchodźcy2006-01-012008-09-30
3804x3804kopia decyzji o nadaniu statusu uchodźcy2008-10-01-
38053805kopia dokumentu podróży uchodźcy, zgodnie z Konwencją Genewską, wydana przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców2006-01-012008-09-30
3805x3805kopia dokumentu podróży uchodźcy2008-10-01-
38063806kopia karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej2006-01-012008-09-30
3806x3806kopia karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy2008-10-01-
38073807inne dokumenty którymi dysponuje uchodźca mogące pomóc w opracowaniu programu integracji2006-01-012008-09-30
3807x3807inne dokumenty cudzoziemca, mogące pomóc w opracowaniu programu integracji2008-10-01-
38083808oświadczenie cudzoziemca potwierdzające podjęcie pracy z możliwością zamieszkania na terenie innego powiatu2008-10-01-
38093809oświadczenie cudzoziemca dotyczące uzyskania mieszkania na terenie innego powiatu2008-10-01-
38103810oświadczenie cudzoziemca o gotowości wspólnego zamieszkania2008-10-01-
38113811zaświadczenie lekarza placówki leczn. specjalist. o konieczności leczenia i braku takiej możliwości w miejscu zamieszkania2008-10-012009-04-03
3811x3811zaświadczenie lekarza placówki leczn. specjalist. o konieczności leczenia wymag. zmiany miejsca zamieszkania2009-04-04-
38123812kopia decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy i udzieleniu ochrony uzupełniającej2008-10-01-
38133813kopia karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej2008-10-01-
38143814umowa o pracę, w przypadku podjęcia pracy na terenie innego powiatu2009-04-04-
38153815dokument potwierdzający uzyskanie tytułu prawnego do lokalu, w przypadku uzyskania mieszkania na terenie innego powiatu2009-04-04-
38x38Dokumenty cudzoziemca2008-10-01-
3939Dokumenty repatriantów2006-01-01-
39013901decyzja o uznaniu za repatrianta2006-01-01-
39023902kwestionariusz danych osobowych repatrianta i członka jego rodziny2006-01-01-
39033903oświadczenie repatrianta w sprawie posiadania środków na zagospodarowanie i utrzymanie2006-01-01-
39043904udokumentowanie uzasadnionych kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego2006-01-01-
99Pozostałe dokumenty2006-01-01-
9191Inne dokumenty2006-01-01-
91019101zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich2006-01-01-
91029102nakaz płatniczy podatku rolnego2006-01-01-
91039103niebieska karta2008-01-01-
91099109inny dokument2006-01-01-
9999inny dokument1990-01-01-


KOD Rodzaju Opieki-Usamodz

Kod:43
Opis:Rodzaj opieki sprawowanej nad osobą oczekującą pomocy na usamodzielnienie - typ opuszczanej placówki.
Wersja:4

Pozycje słownika KOD Rodzaju Opieki-Usamodz

KodKod SprOpisData odData do
1010rodzina zastępcza2002-01-01-
22placówka opiekuńczo-wychowawcza2002-01-01-
2121placówka interwencyjna2002-01-012004-01-01
21x21placówka interwencyjna2004-01-02-
2222placówka rodzinna2002-01-01-
2323placówka socjalizacyjna2002-01-01-
2424placówka resocjalizacyjna2002-01-012004-01-01
3030dom pomocy społecznej2002-01-01-
4040zakład poprawczy2002-01-01-
5050schronisko dla nieletnich2002-01-01-
6060specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy2002-01-01-
6262Specjalny ośrodek wychowawczy2007-04-01-
7070Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży2004-05-01-
8080Młodzieżowy ośrodek wychowawczy2004-05-01-
8282Młodzieżowy ośrodek socjoterapii2007-04-01-


KOD Rodzaju Org Pozarządowej

Kod:44
Opis:Rodzaj organizacji pozarządowej.
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Rodzaju Org Pozarządowej

KodKod SprOpisData odData do
010010stowarzyszenie1990-01-012007-12-31
020020fundacja1990-01-012007-12-31
030030prawne osoby kościelne1990-01-012007-12-31
031031parafia1990-01-012007-12-31
032032jednostka organizacyjna CARITAS1990-01-012007-12-31
033033zgromadzenie zakonne1990-01-012007-12-31
034034towarzystwo kościelne1990-01-012007-12-31
040040osoba fizyczna1990-01-012007-12-31
050050grupa nieformalna1990-01-012007-12-31
060060porozumienie organizacji1990-01-012007-12-31
070070przedstawicielstwo organizacji zagranicznej1990-01-012007-12-31
080080inna osoba prawna1990-01-012007-12-31
090090inny pracodawca1990-01-012007-12-31


KOD Rodzaju Pomocy Rzeczowej

Kod:45
Opis:Informuje jakiego rodzaju pomoc rzeczową otrzymał klient - słownik wykorzystywany do przygotowania decyzji
Wersja:4

Pozycje słownika KOD Rodzaju Pomocy Rzeczowej

KodKod SprOpisData odData do
203010203010ubranie1990-01-01-
203011203011odzież1990-01-01-
203012203012obuwie1990-01-01-
203020203020inna pomoc rzeczowa1990-01-01-
203021203021pościel1990-01-01-
203022203022żywność1990-01-012007-07-01
203023203023opał1990-01-01-
203024203024sprzęt gospodarstwa domowego1990-01-01-
203025203025przybory szkolne1990-01-012007-07-01
203029203029inna1990-01-012005-12-31
403010403010pomoc rzeczowa - ubranie1990-01-012005-12-31
406030406030pomoc losowa rzeczowa dla dziecka w rodzinie zastępczej2002-01-012006-09-30


KOD Rodzaju Posiłku

Kod:46
Opis:Kod rodzaju posiłku przyznanego w ramach realizacji pomocy społecznej.
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Rodzaju Posiłku

KodKod SprOpisData odData do
11śniadanie1990-01-01-
22drugie śniadanie1990-01-01-
33obiad1990-01-01-
44podwieczorek1990-01-01-
55kolacja1990-01-01-
66dowolny1990-01-01-


KOD Rodzaju Pracy Socjalnej

Kod:47
Opis:Informuje jakiego rodzaju działania zostały (lub zostaną) podjęte w ramach pracy socjalnej. Zgodny z kodami sprawozdawczymi zbioru centralnego. Znaczenie mają wszystkie kody sześcioznakowe. Pozostałe mają znaczenie grupujące.
Wersja:3

Pozycje słownika KOD Rodzaju Pracy Socjalnej

KodKod SprOpisData odData do
208208praca socjalna na poziomie gminy1990-01-012006-03-31
208010208010Poradnictwo specjalistyczne1990-01-012006-03-31
208020208020Reprezentowanie interesu podopiecznego (rodziny) w różnych instytucjach1990-01-012006-03-31
208030208030Podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem1990-01-012006-03-31
208040208040Wizyta1990-01-012006-03-31
208050208050Zgłoszenie1990-01-012006-03-31
208060208060Interwencja1990-01-012006-03-31
208070208070Konsultacja1990-01-012006-03-31
208080208080Organizacja czasu wolnego1990-01-012006-03-31
208090208090Porady indywidualne1990-01-012006-03-31
208100208100Pośrednictwo; agencja1990-01-012006-03-31
208110208110Kreowanie kontaktów społecznych1990-01-012006-03-31
208120208120Resocjalizacja1990-01-012006-03-31
208130208130Inne formy pracy socjalnej1990-01-012006-03-31
408408praca socjalna na poziomie powiatu1990-01-012006-03-31
4080140801poradnictwo specjalistyczne2001-01-012006-03-31
408010408010Poradnictwo specjalistyczne1990-01-012001-12-31
408011408011poradnictwo specjalistyczne dla opuszczających rodziny zastępcze2001-01-012006-03-31
408012408012poradnictwo specjalistyczne dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze2002-01-012006-03-31
408013408013poradnictwo specjalistyczne dla opuszczających specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy2002-01-012006-03-31
408014408014poradnictwo specjalistyczne dla opuszczających dom pomocy społecznej2002-01-012006-03-31
408015408015poradnictwo specjalistyczne dla opuszczających schronisko dla nieletnich2002-01-012006-03-31
408016408016poradnictwo specjalistyczne dla opuszczających zakład poprawczy2002-01-012006-03-31
408017408017poradnictwo specjalistyczne dla opuszczających zakład karny2002-01-012006-03-31
408018408018poradnictwo specjalistyczne dla uchodźcy2002-01-012006-03-31
408019408019poradnictwo specjalistyczne dla innych osób2002-01-012006-03-31
40801A40801APoradnictwo specjalistyczne dla opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży2004-05-012006-03-31
40801B40801BPoradnictwo specjalistyczne dla opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy2004-05-012006-03-31
4080240802Reprezentowanie interesu podopiecznego (rodziny) w różnych instytucjach2002-01-012006-03-31
408020408020Reprezentowanie interesu podopiecznego (rodziny) w różnych instytucjach1990-01-012001-12-31
408021408021Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia1999-01-012001-12-31
408021X408021pomoc w uzyskaniu zatrudnienia dla opuszczających rodziny zastępcze2002-01-012006-03-31
408022408022pomoc w uzyskaniu zatrudnienia dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze2002-01-012006-03-31
408023408023pomoc w uzyskaniu zatrudnienia dla opuszczających specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy2002-01-012006-03-31
408024408024pomoc w uzyskaniu zatrudnienia dla opuszczających dom pomocy społecznej2002-01-012006-03-31
408025408025pomoc w uzyskaniu zatrudnienia dla opuszczających schronisko dla nieletnich2002-01-012006-03-31
408026408026pomoc w uzystkaniu zatrudnienia dla opuszczających zakład poprawczy2002-01-012006-03-31
408027408027pomoc w uzyskaniu zatrudnienia dla opuszczających zakład karny2002-01-012006-03-31
408028408028pomoc w uzyskaniu zatrudnienia dla uchodźcy2002-01-012006-03-31
408029408029Reprezentowanie interesu podopiecznego (rodziny) w różnych innych instytucjach1999-01-012001-12-31
408029X408029reprezentowanie interesu podopiecznego w instytucjach w innych przypadkach2002-01-012006-03-31
40802A40802APomoc w uzyskaniu zatrudnienia dla opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży2004-05-012006-03-31
40802B40802BPomoc w uzyskaniu zatrudnienia dla opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy2004-05-012006-03-31
4080340803podtrzymywanie kontaktu ze środowiskiem2002-01-012006-03-31
408030408030Podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem1990-01-012001-12-31
408031408031podtrzymywanie kontaktów społecznych dla opuszczających rodziny zastępcze2002-01-012006-03-31
408032408032podtrzymywanie kontaktów społecznych dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze2002-01-012006-03-31
408033408033podtrzymywanie kontaktów społecznych dla opuszczających specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy2002-01-012006-03-31
408034408034podtrzymywanie kontaktów społecznych dla opuszczających dom pomocy społecznej2002-01-012006-03-31
408035408035podtrzymywanie kontaktów społecznych dla opuszczających schronisko dla nieletnich2002-01-012006-03-31
408036408036podtrzymywanie kontaktów społecznych dla opuszczających zakład poprawczy2002-01-012006-03-31
408037408037podtrzymywanie kontaktów społecznych dla opuszczających zakład karny2002-01-012006-03-31
408038408038podtrzymywanie kontaktów społecznych dla uchodźcy2002-01-012006-03-31
408039408039podtrzymywanie kontaktów społecznych dla innych osób2002-01-012006-03-31
40803A40803APodtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem dla opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży2004-05-012006-03-31
40803B40803BPodtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem dla opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy2004-05-012006-03-31
4080440804wizyta2002-01-012006-03-31
408040408040Wizyta1990-01-012001-12-31
408041408041wizyta dla opuszczających rodziny zastępcze2002-01-012006-03-31
408042408042wizyta dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze2002-01-012006-03-31
408043408043wizyta dla opuszczających specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy2002-01-012006-03-31
408044408044wizyta dla opuszczających dom pomocy społecznej2002-01-012006-03-31
408045408045wizyta dla opuszczających schronisko dla nieletnich2002-01-012006-03-31
408046408046wizyta dla opuszczających zakład poprawczy2002-01-012006-03-31
408047408047wizyta dla opuszczających zakład karny2002-01-012006-03-31
408048408048wizyta dla uchodźcy2002-01-012006-03-31
408049408049wizyta dla innych osób2002-01-012006-03-31
40804A40804AWizyta dla opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży2004-05-012006-03-31
40804B40804BWizyta dla opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy2004-05-012006-03-31
4080540805zgłoszenie2002-01-012006-03-31
408050408050Zgłoszenie1990-01-012001-12-31
408051408051zgłoszenie dla opuszczających rodziny zastępcze2002-01-012006-03-31
408052408052zgłoszenie dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowacze2002-01-012006-03-31
408053408053zgłoszenie dla opuszczających specjalny ośrodek szkolno-wychowczy2002-01-012006-03-31
408054408054zgłoszenie dla opuszczających dom pomocy społecznej2002-01-012006-03-31
408055408055zgłoszenie dla opuszczających schronisko dla nieletnich2002-01-012006-03-31
408056408056zgłoszenie dla opuszczających zakład poprawczy2002-01-012006-03-31
408057408057zgłoszenie dla opuszczających zakład karny2002-01-012006-03-31
408058408058zgłoszenie dla uchodźcy2002-01-012006-03-31
408059408059zgłoszenie dla innych osób2002-01-012006-03-31
40805A40805AZgłoszenie dla opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży2004-05-012006-03-31
40805B40805BZgłoszenie dla opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy2004-05-012006-03-31
4080640806interwencja2002-01-012006-03-31
408060408060Interwencja1990-01-012001-12-31
408061408061interwencja dla opuszczających rodziny zastępcze2002-01-012006-03-31
408062408062interwencja dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowacze2002-01-012006-03-31
408063408063interwencja dla opuszczających specjalny ośrodek szkolno-wychowczy2002-01-012006-03-31
408064408064interwencja dla opuszczających dom pomocy społecznej2002-01-012006-03-31
408065408065interwencja dla opuszczających schronisko dla nieletnich2002-01-012006-03-31
408066408066interwencja dla opuszczających zakład poprawczy2002-01-012006-03-31
408067408067interwencja dla opuszczających zakład karny2002-01-012006-03-31
408068408068interwencja dla uchodźcy2002-01-012006-03-31
408069408069interwencja dla innych osób2002-01-012006-03-31
40806A40806AInterwencja dla opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży2004-05-012006-03-31
40806B40806BInterwencja dla opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy2004-05-012006-03-31
4080740807konsultacja2002-01-012006-03-31
408070408070Konsultacja1990-01-012001-12-31
408071408071konsultacja dla opuszczających rodziny zastępcze2002-01-012006-03-31
408072408072konsultacja dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowacze2002-01-012006-03-31
408073408073konsultacja dla opuszczających specjalny ośrodek szkolno-wychowczy2002-01-012006-03-31
408074408074konsultacja dla opuszczających dom pomocy społecznej2002-01-012006-03-31
408075408075konsultacja dla opuszczających schronisko dla nieletnich2002-01-012006-03-31
408076408076konsultacja dla opuszczających zakład poprawczy2002-01-012006-03-31
408077408077konsultacja dla opuszczających zakład karny2002-01-012006-03-31
408078408078konsultacja dla uchodźcy2002-01-012006-03-31
408079408079konsultacja dla innych osób2002-01-012006-03-31
40807A40807AKonsultacja dla opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży2004-05-012006-03-31
40807B40807BKonsultacja dla opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy2004-05-012006-03-31
4080840808Organizacja wolnego czasu2002-01-012006-03-31
408080408080Organizacja czasu wolnego1990-01-012001-12-31
408081408081organizacja wolnego czasu dla opuszczających rodziny zastępcze2002-01-012006-03-31
408082408082organizacja wolnego czasu dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowacze2002-01-012006-03-31
408083408083organizacja wolnego czasu dla opuszczających specjalny ośrodek szkolno-wychowczy2002-01-012006-03-31
408084408084organizacja wolnego czasu dla opuszczających dom pomocy społecznej2002-01-012006-03-31
408085408085organizacja wolnego czasu dla opuszczających schronisko dla nieletnich2002-01-012006-03-31
408086408086organizacja wolnego czasu dla opuszczających zakład poprawczy2002-01-012006-03-31
408087408087organizacja wolnego czasu dla opuszczających zakład karny2002-01-012006-03-31
408088408088organizacja wolnego czasu dla uchodźcy2002-01-012006-03-31
408089408089organizacja wolnego czasu dla innych osób2002-01-012006-03-31
40808A40808AOrganizacja czasu wolnego dla opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży2004-05-012006-03-31
40808B40808BOrganizacja czasu wolnego dla opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy2004-05-012006-03-31
4080940809porady indywidualne2002-01-012006-03-31
408090408090Porady indywidualne1990-01-012001-12-31
408091408091porady indywidualne dla opuszczających rodziny zastępcze2002-01-012006-03-31
408092408092porady indywidualne dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowacze2002-01-012006-03-31
408093408093porady indywidualne dla opuszczających specjalny ośrodek szkolno-wychowczy2002-01-012006-03-31
408094408094porady indywidualne dla opuszczających dom pomocy społecznej2002-01-012006-03-31
408095408095porady indywidualne dla opuszczających schronisko dla nieletnich2002-01-012006-03-31
408096408096porady indywidualne dla opuszczających zakład poprawczy2002-01-012006-03-31
408097408097porady indywidualne dla opuszczających zakład karny2002-01-012006-03-31
408098408098porady indywidualne dla uchodźcy2002-01-012006-03-31
408099408099porady indywidualne dla innych osób2002-01-012006-03-31
40809A40809APorady indywidualne dla opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet2004-05-012006-03-31
40809B40809BPorady indywidualne dla opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy2004-05-012006-03-31
4081040810pośrednictwo/agencja2002-01-012006-03-31
408100408100Pośrednictwo; agencja1990-01-012001-12-31
408101408101pośrednictwo/agencja dla opuszczających rodziny zastępcze2002-01-012006-03-31
408102408102pośrednictwo/agencja dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowacze2002-01-012006-03-31
408103408103pośrednictwo/agencja dla opuszczających specjalny ośrodek szkolno-wychowczy2002-01-012006-03-31
408104408104pośrednictwo/agencja dla opuszczających dom pomocy społecznej2002-01-012006-03-31
408105408105pośrednictwo/agencja dla opuszczających schronisko dla nieletnich2002-01-012006-03-31
408106408106pośrednictwo/agencja dla opuszczających zakład poprawczy2002-01-012006-03-31
408107408107pośrednictwo/agencja dla opuszczających zakład karny2002-01-012006-03-31
408108408108pośrednictwo/agencja dla uchodźcy2002-01-012006-03-31
408109408109pośrednictwo/agencja dla innych osób2002-01-012006-03-31
40810A40810APośrednictwo/agencja dla opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży2004-05-012006-03-31
40810B40810BPośrednictwo/agencja dla opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy2004-05-012006-03-31
4081140811kreowanie kontaktów społecznych2002-01-012006-03-31
408110408110Kreowanie kontaktów społecznych1990-01-012001-12-31
408111408111kreowanie kontaktów społecznych dla opuszczających rodziny zastępcze2002-01-012006-03-31
408112408112kreowanie kontaktów społecznych dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowacze2002-01-012006-03-31
408113408113kreowanie kontaktów społecznych dla opuszczających specjalny ośrodek szkolno-wychowczy2002-01-012006-03-31
408114408114kreowanie kontaktów społecznych dla opuszczających dom pomocy społecznej2002-01-012006-03-31
408115408115kreowanie kontaktów społecznych dla opuszczających schronisko dla nieletnich2002-01-012006-03-31
408116408116kreowanie kontaktów społecznych dla opuszczających zakład poprawczy2002-01-012006-03-31
408117408117kreowanie kontaktów społecznych dla opuszczających zakład karny2002-01-012006-03-31
408118408118kreowanie kontaktów społecznych dla uchodźcy2002-01-012006-03-31
408119408119kreowanie kontaktów społecznych dla innych osób2002-01-012006-03-31
40811A40811AKreowanie kontaktów społecznych dla opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży2004-05-012006-03-31
40811B40811BKreowanie kontaktów społecznych dla opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy2004-05-012006-03-31
40812408120resocjalizacja2002-01-012006-03-31
408120408120Resocjalizacja1990-01-012001-12-31
408121408121resocjalizacja dla opuszczających rodziny zastępcze2002-01-012006-03-31
408122408122resocjalizacja dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowacze2002-01-012006-03-31
408123408123resocjalizacja dla opuszczających specjalny ośrodek szkolno-wychowczy2002-01-012006-03-31
408124408124resocjalizacja dla opuszczających dom pomocy społecznej2002-01-012006-03-31
408125408125resocjalizacja dla opuszczających schronisko dla nieletnich2002-01-012006-03-31
408126408126resocjalizacja dla opuszczających zakład poprawczy2002-01-012006-03-31
408127408127resocjalizacja dla opuszczających zakład karny2002-01-012006-03-31
408128408128resocjalizacja dla uchodźcy2002-01-012006-03-31
408129408129resocjalizacja dla innych osób2002-01-012006-03-31
40812A40812AResocjalizacja dla opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży2004-05-012006-03-31
40812B40812BResocjalizacja dla opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy2004-05-012006-03-31
4081340813inne formy pracy socjalnej2002-01-012006-03-31
408130408130Inne formy pracy socjalnej1990-01-012001-12-31
408131408131inne formy pracy socjalnej dla opuszczających rodziny zastępcze2002-01-012006-03-31
408132408132inne formy pracy socjalnej dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowacze2002-01-012006-03-31
408133408133inne formy pracy socjalnej dla opuszczających specjalny ośrodek szkolno-wychowczy2002-01-012006-03-31
408134408134inne formy pracy socjalnej dla opuszczających dom pomocy społecznej2002-01-012006-03-31
408135408135inne formy pracy socjalnej dla opuszczających schronisko dla nieletnich2002-01-012006-03-31
408136408136inne formy pracy socjalnej dla opuszczających zakład poprawczy2002-01-012006-03-31
408137408137inne formy pracy socjalnej dla opuszczających zakład karny2002-01-012006-03-31
408138408138inne formy pracy socjalnej dla uchodźcy2002-01-012006-03-31
408139408139inne formy pracy socjalnej dla innych osób2002-01-012006-03-31
40813A40813AInne formy pracy socjalnej dla opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży2004-05-012006-03-31
40813B40813BInne formy pracy socjalnej dla opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy2004-05-012006-03-31


KOD Rodzaju Problemu

Kod:48
Opis:Określenie rodzaju podstawowego problemu występującego w środowisku (rodzinie) - dla celów rodzinnego wywiadu środowiskowego (część I).
Wersja:10

Pozycje słownika KOD Rodzaju Problemu

KodKod SprOpisData odData do
000000Brak danych2004-01-012007-12-31
010010Ubóstwo1990-01-01-
020020Sieroctwo1990-01-01-
030030Bezdomność1990-01-01-
0404Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności2004-05-012005-12-31
040040Potrzeba ochrony macierzyństwa1990-01-012001-12-31
041040Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności2002-01-012004-04-30
042042Potrzeba ochrony macierzyństwa2004-05-01-
043043Potrzeba ochrony wielodzietności2004-05-012005-12-31
043x043wielodzietność2006-01-01-
04x04Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność2006-01-012008-06-30
050050Bezrobocie1990-01-01-
060060Niepełnosprawność1990-01-01-
070070Długotrwała choroba1990-01-012004-04-30
070X070Długotrwała lub ciężka choroba2004-05-01-
0808Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego1990-01-012008-06-30
080080Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 2008-07-01-
081081Rodzina niepełna1990-01-012003-12-31
081x081Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - rodzina niepełna2004-01-01-
082082Rodzina wielodzietna1990-01-012003-12-31
082x082Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - rodzina wielodzietna2004-01-01-
083083Inne (bezradność w sprawach opiekuńczych)1990-01-012001-12-31
090090Alkoholizm1990-01-01-
100100Narkomania1990-01-01-
110110Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego1990-01-012004-04-30
110X110Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego2004-05-01-
120120Klęska żywiołowa i ekologiczna1990-01-012005-12-31
120x120Klęska żywiołowa lub ekologiczna2006-01-01-
1313Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa2004-05-012008-06-30
130130Zdarzenie losowe1990-01-012004-04-30
130X130Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa2004-05-012004-05-01
131131Zdarzenie losowe2004-05-01-
132132Sytuacja kryzysowa2004-05-01-
140140Inny2002-01-012004-04-30
150150Przemoc w rodzinie2004-05-01-
160160Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze2004-05-012007-03-31
160x160Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze2007-04-01-
170170Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy2004-05-012008-12-31
170x170Trudności w integracji osób, które otrzymały w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą2009-01-01-
180180Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi2007-04-01-
999999Inny problem2004-05-012008-06-30
99Z99ZBrak problemu2004-05-01-


KOD Rodzaju Schorzenia

Kod:49
Opis:Rodzaj schorzenia.
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Rodzaju Schorzenia

KodKod SprOpisData odData do
11uszkodzenia i choroby narządów ruchu1990-01-01-
22uszkodzenia i choroby narządów wzroku1990-01-01-
33uszkodzenia i choroby narządów słuchu1990-01-01-
44upośledzenie umysłowe1990-01-01-
55schorzenia narządów wewnętrznych1990-01-01-
99inne schorzenia1990-01-01-


KOD Działu Klasyfikacji Budżeto

Kod:5
Opis:Numer i pełna nazwa działu klasyfikacji budżetowej zgodnie z prawem budżetowym.
Wersja:3

Pozycje słownika KOD Działu Klasyfikacji Budżeto

KodKod SprOpisData odData do
0000Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego1990-01-012000-12-31
0101Przemysł1990-01-012000-12-31
010010Rolnictwo i łowiectwo2001-01-012008-06-30
020020Leśnictwo2001-01-012008-06-30
050050Rybołówstwo i rybactwo2001-01-012008-06-30
100100Górnictwo i kopalnictwo2001-01-012008-06-30
150150Przetwórstwo przemysłowe2001-01-012008-06-30
3131Budownictwo1990-01-012000-12-31
4040Rolnictwo1990-01-012000-12-31
400400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną; gaz i wodę2001-01-012008-06-30
4545Leśnictwo1990-01-012000-12-31
5050Transport1990-01-012000-12-31
500500Handel2001-01-012008-06-30
550550Hotele i restauracje2001-01-012008-06-30
5959Łączność1990-01-012000-12-31
600600Transport i łączność2001-01-012008-06-30
6161Handel wewnętrzny1990-01-012000-12-31
630630Turystyka2001-01-012008-06-30
6464Handel zagraniczny1990-01-012000-12-31
6666Różne usługi materialne1990-01-012000-12-31
7070Gospodarka komunalna1990-01-012000-12-31
700700Gospodarka mieszkaniowa2001-01-012008-06-30
710710Działalność usługowa2001-01-012008-06-30
720720Informatyka2001-01-012008-06-30
730730Nauka2001-01-012008-06-30
7474Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne1990-01-012000-12-31
750750Administracja publiczna2001-01-012008-06-30
751751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa2001-01-012008-06-30
752752Obrona narodowa2001-01-012008-06-30
753753Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne2001-01-012008-06-30
754754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2001-01-012008-06-30
755755Wymiar sprawiedliwości2001-01-012008-06-30
756756Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej2001-01-012003-12-31
756X756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem2004-01-012008-06-30
757757Obsługa długu publicznego2001-01-012008-06-30
758758Różne rozliczenia2001-01-012008-06-30
7777Nauka1990-01-012000-12-31
7979Oświata i wychowanie1990-01-012000-12-31
801801Oświata i wychowanie2001-01-012008-06-30
803803Szkolnictwo wyższe2001-01-012008-06-30
8181Szkolnictwo wyższe1990-01-012000-12-31
8383Kultura i sztuka1990-01-012000-12-31
8585Ochrona zdrowia1990-01-012000-12-31
851851Ochrona zdrowia2001-01-012008-06-30
852852Pomoc społeczna2004-01-012008-06-30
853853Opieka społeczna2001-01-012003-12-31
853X853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej2004-01-012008-06-30
854854Edukacyjna opieka wychowawcza2001-01-012008-06-30
8686Opieka społeczna1990-01-012000-12-31
8787Kultura fizyczna i sport1990-01-012000-12-31
8888Turystyka i wypoczynek1990-01-012000-12-31
8989Różna działalność1990-01-012000-12-31
9090Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej1990-01-012000-12-31
900900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska2001-01-012008-06-30
9191Administracja państwowa i samorządowa1990-01-012000-12-31
9292Wymiar sprawiedliwości i prokuratura1990-01-012000-12-31
921921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego2001-01-012008-06-30
925925Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody2001-01-012008-06-30
926926Kultura fizyczna i sport2001-01-012008-06-30
9393Bezpieczeństwo publiczne1990-01-012000-12-31
9494Finanse1990-01-012000-12-31
9595Ubezpieczenia społeczne1990-01-012000-12-31
9696Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych1990-01-012000-12-31
9797Różne rozliczenia1990-01-012000-12-31
9898Obrona narodowa1990-01-012000-12-31
9999Urzędy naczelnych organów władzy; kontroli i sądownictwa1990-01-012000-12-31


KOD Rodzaju Stanowiska

Kod:50
Opis:Słownik zawiera wykaz stanowisk zgodny z wykazem zawartym w sprawozdaniu MPiPS-03 ( Dział I).
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Rodzaju Stanowiska

KodKod SprOpisData odData do
102102dyrektor2005-01-01-
104104zastępca dyrektora2005-01-01-
106106kierownik2005-01-01-
108108zastępca kierownika2005-01-01-
110110kierownik działu2005-01-01-
112112kierownik sekcji2005-01-01-
114114główny specjalista2005-01-01-
116116starszy specjalista pracy socjalnej2005-01-01-
118118konsultant2005-01-01-
120120starszy specjalista pracy z rodziną2005-01-01-
122122specjalista pracy socjalnej2005-01-01-
124124specjalista pracy z rodziną2005-01-01-
126126starszy pracownik socjalny2005-01-01-
128128pracownik socjalny2005-01-01-
130130aspirant pracy socjalnej2005-01-01-
132132pracownik wykonujący usługi opiekuńcze2005-01-01-
134134pracownik wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze2005-01-01-
136136koordynator ds. komputeryzacji2005-01-01-
138138radca prawny2005-01-01-
140140inny2005-01-01-


KOD Rodzaju Uzależnienia

Kod:51
Opis:Rodzaj uzależnienia.
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Rodzaju Uzależnienia

KodKod SprOpisData odData do
11alkohol1990-01-01-
22narkotyki1990-01-01-
33leki1990-01-01-
44nikotyna1990-01-01-
99inne1990-01-01-


KOD Rodzaju Wykształcenia

Kod:52
Opis:Rodzaj wykształcenia posiadanego przez osobę.
Wersja:5

Pozycje słownika KOD Rodzaju Wykształcenia

KodKod SprOpisData odData do
0000Brak danych2004-01-012007-12-31
1010wyższe1990-01-01-
1515wyższe-licencjat2005-05-01-
2020średnie ogólnokształcące1990-01-01-
3030policealne / pomaturalne1990-01-01-
4040średnie zawodowe1990-01-01-
5050zasadnicze zawodowe1990-01-01-
5555gimnazjalne2002-05-01-
6060podstawowe1990-01-01-
6565niepełne podstawowe1990-01-01-
7070bez wykształcenia1990-01-01-
8181uczeń szkoły podstawowej2003-08-01-
8282uczeń gimnazjum2003-08-01-
8383uczeń szkoły średniej2003-08-012007-09-30
83x83uczeń szkoły ponadgimazjalnej 2007-10-01-
8484uczeń szkoły policealnej / pomaturalnej2003-08-01-
8585student2003-08-01-
9999nieustalony poziom wykształcenia1990-01-01-


KOD Rodzaju Założyc/Właści

Kod:53
Opis:Kod rodzaju instytucji, która założyła lub aktualnie nadzoruje (posiada) organizację pozarządową lub przedsiębiorstwo, także forma własności przedsiębiorstwa (w przypadku spółek).
Wersja:1

Pozycje słownika KOD Rodzaju Założyc/Właści

KodKod SprOpisData odData do
010010Skarb Państwa1990-01-01-
020020organy władzy; administracji i kontroli państwowej1990-01-01-
030030samorząd terytorialny1990-01-01-
040040kościół katolicki1990-01-01-
050050inne kościoły1990-01-01-
060060osoba ( osoby ) fizyczna1990-01-01-
070070fundacja1990-01-01-
080080stowarzyszenie1990-01-01-
090090partia polityczna1990-01-01-
100100podmiot zagraniczny1990-01-01-
110110związki zawodowe1990-01-01-
300300spółka akcyjna1990-01-01-
310310spółka z o.o.1990-01-01-
320320spółka jawna1990-01-01-
330330spółka cywilna1990-01-01-
340340spółka komandytowa1990-01-01-
350350inna spółka1990-01-01-
990990inne rodzaj właściciela1990-01-01-
999999nieokreślone1990-01-01-


KOD Rodzaju Źródła Dochodu

Kod:54
Opis:Określa źródło dochodu świadczeniobiorcy.
Wersja:6

Pozycje słownika KOD Rodzaju Źródła Dochodu

KodKod SprOpisData odData do
0000Brak danych2004-01-012007-12-31
0101Praca najemna stała na stanowisku robotniczym1990-01-01-
0202Praca najemna stała na stanowisku nierobotniczym1990-01-01-
0303Praca najemna dorywcza1990-01-01-
0404Użytkowanie indywidualnego gospodarstwa rolnego; działki1990-01-01-
0505Pomaganie w użytkowaniu indywidualnego gospodarstwa rolnego; działki1990-01-01-
0606Pracodawca1990-01-01-
0707Praca stała na własny rachunek; wykonywanie wolnego zawodu1990-01-01-
0808Praca dorywcza na własny rachunek; wykonywanie wolnego zawodu1990-01-01-
0909Pomaganie w pracy na własny warunek; wykonywanie wolnego zawodu1990-01-01-
1010Emerytura pracownicza; pochodna; kombatancka1990-01-01-
1111Emerytura rolnicza1990-01-01-
1212Renta pracownicza; rodzinna; pochodna; kombatancka1990-01-012008-06-30
12x12Renta pracownicza, kombatancka2008-07-01-
1313Renta rolnicza1990-01-01-
1414Zasiłek dla bezrobotnych1990-01-01-
1515Pozostałe świadczenia z ubezpieczenia społecznego1990-01-01-
1616Inne świadczenia socjalne1990-01-01-
1717Dochody z własności1990-01-01-
18<