Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

"Laur Świętokrzyski" - Nagroda Wojewody - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

"Laur Świętokrzyski" - Nagroda Wojewody

"Laur Świętokrzyski" - Nagroda Wojewody

"LAUR ŚWIĘTOKRZYSKI 2019"

Regulamin nagrody

Wnioski o przyznanie nagrody:

Kategoria „Wydarzenie historyczne roku”
Kategoria „Gmina przyjazna rodzinom i seniorom”
Kategoria „Działanie na rzecz bezpieczeństwa”
Kategoria „Lider dobroczynności”
Kategoria „Osiągnięcie sportowe roku”

 

Uprzejmie informujemy, że złożenie wniosku o przyznanie Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski” nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat ze strony zgłaszającego oraz zgłaszanego na rzecz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zgłoszenie kandydatury do Nagrody i udział w procedurze przyznania Nagrody nie są związane z jakimikolwiek kosztami zarówno ze strony zgłaszającego, jak i zgłaszanego.