Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami sektora pozarządowego w dniu 18 marca 2014 r. - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami sektora pozarządowego w dniu 18 marca 2014 r.

Zaproszenie na spotkanie  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działającymi w zakresie pomocy społecznej, które odbędzie się w dniu 18 marca 2014 r., o godz. 10.00 w sali nr 423 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach uprzejmie informuje, iż w dniu 18 marca 2014 r. o godz. 10.00 w sali nr 423 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (piętro IV – łącznik pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a Starostwem Powiatowym) odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi/podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej. W trakcie spotkania zostaną Państwo poinformowani o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach PFRON. Ponadto omówiona zostanie procedura otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku, dla podmiotów uprawnionych działających w obszarze pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego a także uzyskają Państwo informacje nt. otwartego konkursu ofert MPiPS pn.: „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2014” (informacja o liczbie ofert złożonych w ramach konkursu).

Wydział nadmienia, iż organizacja spotkań wynika z przyjętego w dniu 29 listopada 2012 r., Zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 105/2012 Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działającymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2013-2015.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W związku z powyższym, prosimy o telefoniczne bądź mailowe potwierdzenie udziału w terminie do 14.03.2014 r. (tel. /41/ 342-13-94; e-mail: wps28@kielce.uw.gov.pl).