Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami sektora pozarządowego w dniu 26 czerwca 2014 r. - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami sektora pozarządowego w dniu 26 czerwca 2014 r.

ZAPROSZENIE

na spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działającymi w zakresie pomocy społecznej, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 r., o godz. 10.00 w sali nr 101 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach uprzejmie informuje, iż w dniu 26 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w sali nr 101 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (piętro I) odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi/podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej. Zasadniczy cel spotkania stanowić będzie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Wojewody Świętokrzyskiego na wsparcie finansowe projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy społecznej w 2014 r.
Wydział nadmienia, iż organizacja spotkań wynika z przyjętego w dniu 29 listopada 2012 r., Zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 105/2012 Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działającymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2013-2015.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W związku z powyższym, prosimy o telefoniczne bądź mailowe potwierdzenie udziału w terminie do 20.06.2014 r. (tel. /41/ 342-13-94; e-mail: wps28@kielce.uw.gov.pl).