Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami sektora pozarządowego w dniu 13.11.2014 r. - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami sektora pozarządowego w dniu 13.11.2014 r.

ZAPROSZENIE

na spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 1118), działającymi w zakresie pomocy społecznej,

które odbędzie się w dniu 13 listopada 2014 r., o godz. 10.00 w sali nr 101 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach uprzejmie informuje, iż w dniu 13 listopada 2014 r.o godz. 10.00 w sali nr 101 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbędzie się spotkanie z reprezentantami organizacji pozarządowych/podmiotów, działających w obszarze pomocy społecznej. Głównym celem spotkania jest ustalenie i zatwierdzenie priorytetów do otwartego konkursu ofert z budżetu Wojewody na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku. Podczas spotkania omówione zostaną zasady rozliczania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert Wojewody Świętokrzyskiego w 2014 roku. Przewidziana jest także dyskusja nt. kondycji placówek dla osób bezdomnych w okresie nadchodzącej zimy.

Wydział nadmienia, iż organizacja spotkań wynika z przyjętego w dniu 29 listopada 2012 r., Zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 105/2012 Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działającymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2013-2015.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu
w terminie do dnia 10.11.2014 r. (e-mail: wps28@kielce.uw.gov.pl).