Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Ogłoszenie w sprawie wyboru reprezentanta organizacji pozarządowej do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert z budżetu Wojewody na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności