Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności