OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 7 - Opady marznące Powiadomienie o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Formy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 - Formy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Formy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2