Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 60 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnie dopływów Wisły) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 105 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej ) OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 96 - Burze z gradem Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Formy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 - Formy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Formy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2