Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Ogólne informacje na temat systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie świętokrzyskim - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl