Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Przydatne linki - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Przydatne linki

Przydatne linki

Ministerstwo Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/

Biuro Rzecznika Praw Dziecka: http://brpd.gov.pl/

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl/

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje): http://fdds.pl/

Centrum Praw Kobiet: http://www.cpk.org.pl/

Centrum Praw Ojca i Dziecka: http://www.prawaojca.org.pl/;

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie http://www.niebieskalinia.pl/

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: http://www.parpa.pl/