Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl