Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Minister Rodziny Parcy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2016 - Programy, projekty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Programy, projekty

Minister Rodziny Parcy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2016

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego uprzejmie informuje, iż w dniu 24 czerwca 2016 r. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu: wspieranie jednostek  samorzadu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2016. Dofinansowanie otrzymały 102 jednostki z całego kraju, w tym 4 z terenu województwa świętokrzyskiego: Miasto i Gmina Daleszyce, Gmina Radków, Gmina Sandomierz, Miasto i Gmina Końskie. Szczegółowe wyniki dla w/w jednostek znajdą Państwo w załączniku poniżej.

 

Pełna lista rankingowa oraz wzory porozumień znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Link do informacji źródłowych poniżej:

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/przedstawiciele-i-sluzby-realizujace-zawodowo-zadania--z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/programyprojekty/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2016-/

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury przystąpienia do realizacji projektu mogą Państwo uzyskać ze strony Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej nr tel. 22 661 12 77.

Pliki do pobrania