Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego: Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, edycja 2018. - Programy, projekty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Programy, projekty

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego: Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, edycja 2018.

 

Dofinansowanie w województwie świętokrzyskim przyznano czterem spośród 10 zgłoszonych Projektów. Całkowita wartość przyznanego wsparcia finansowego wynosi 126 000 zł. Projekty realizowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą realizowane do 31 grudnia 2018 roku.

 

Pełne wyniki Konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Wyniki dla województwa świętokrzyskiego dostępne są w załączonym pliku.

Pliki do pobrania