Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Biografia wojewody - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Biografia wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Biografia wojewody

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz

Ma 55 lat, jest lekarzem pediatrą, doktorem nauk medycznych, nauczycielem akademickim. Ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku.

Był kierownikiem Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Pińczowie, pełnił także funkcje kierownicze w samorządowych placówkach służby zdrowia. Pracował również jako lekarz koordynator w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 2002 roku był nieprzerwanie radnym Rady Powiatu Pińczowskiego.

Zbigniew Koniusz jest żonaty, ma czworo dzieci.