Stworzenie Polski prawdziwie przyjaznej - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
05.12.2018

Stworzenie Polski prawdziwie przyjaznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumowało trzy lata swojej pracy w zakresie polityki senioralnej.

„Programy senioralne prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Zadaniem jest nie tylko poprawa warunków życia coraz bardziej siwiejącego społeczeństwa, ale też wykorzystanie potencjału i doświadczenia życiowego osób starszych. Z korzyścią dla wszystkich” – napisano w wystosowanym komunikacie.

 „Stworzenie Polski prawdziwie przyjaznej. Polityka senioralna ostatnich trzech lat” – komunikat MRPiPS.