OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 66 - Burze z gradem X

Projekty na stulecie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.12.2018

Projekty na stulecie

Przedsięwzięcia zorganizowane w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości podsumowała wojewoda Agata Wojtyszek podczas konferencji prasowej.

Od października 2017 r. do maja 2018 r. w miastach powiatowych naszego województwa odbywał się „Korowód Niepodległości”. Był to projekt wojewody skierowany do dzieci i młodzieży, który miał na celu kształtowanie miłości do Ojczyzny. Główne założenia inicjatywy opierały się na patriotycznych spotkaniach m.in. w szkołach czy ośrodkach kultury. Przygotowane przez specjalistów prelekcje były okazją dla młodych ludzi do uzyskania praktycznej wiedzy, w jaki sposób przeszłe pokolenia Polaków pojmowały patriotyzm i jak wpływało to na ich życie codzienne. Przez osiem miesięcy „Korowód Niepodległości” odwiedził wszystkie powiaty naszego regionu. Wzięło w nim udział blisko 10 tysięcy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

„Niepodległa Łączy Pokolenia” to projekt, którego głównym celem było przełamywanie barier międzypokoleniowych. Z tej okazji, w kieleckim kinie Moskwa - co tydzień, od 19 września do 7 listopada 2018 r. - odbywały się „Patriotyczne środy z Niepodległą”. Zamysłem projektu był udział w kinowych seansach, podczas których wyświetlano filmy  o tematyce patriotycznej, przedstawicieli co najmniej dwóch pokoleń (np. wnuczka z babcią czy córki z tatą).

„Niepodległa Tech – wczoraj, dziś i jutro” to przedsięwzięcie, w ramach którego odbył się konkurs na najciekawszy projekt graficzny „Zaprojektuj Niepodległość”. Jego przewodnim motywem było ukazanie patriotycznych postaw, wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej, a także pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury. Konkurs „Zaprojektuj Niepodległość” był jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego. Najwyżej ocenionych dziesięć zgłoszeń z każdej kategorii konkursowych uprawniało całą klasę ucznia zgłaszającego swój projekt graficzny do udziału w warsztatach edukacyjnych „Polscy patrioci i ich wynalazki”. O tym, który projekt ostatecznie zwyciężył zdecydowali internauci poprzez głosowanie na portalu społecznościowym Facebook. W ramach projektu „Niepodległa Tech – wczoraj, dziś i jutro” odbyło się również seminarium naukowe zorganizowane wspólnie przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Politechnikę Świętokrzyską. Podczas spotkania dyskutowano o znaczeniu Centralnego Okręgu Przemysłowego dla regionu świętokrzyskiego i gospodarki II Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt „Niepodległa Tech – wczoraj, dziś i jutro” sfinansowano w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021.

Specjalnie dla uczniów świętokrzyskich szkół wojewoda Agata Wojtyszek, we współpracy z dr hab. prof. UJK Urszulą Oettingen, Instytutem Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach oraz z Kuratorium Oświaty, przygotowała Patriotyczną Grę Planszową ,,Droga do Niepodległości – Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej’’. Stanowi ona wyjątkowe kompendium wiedzy dotyczące polskiej pamięci historycznej. Gra, która łączy w sobie edukację i rozrywkę jest cennym uzupełnieniem wiedzy.

W październiku 2017 roku odbył się, zainicjowany przez wojewodę Agatę Wojtyszek, konkurs filmowy pod hasłem „Co to znaczy być patriotą”, którego celem było wzmacnianie więzi obywatelskiej i ukazywanie wzorowych postaw patriotycznych. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego.

Również w 2017 roku wydane zostały „Elementarze młodego patrioty”. Przygotowane w dwóch wersjach, dla młodszych i dla starszych, podręczniki są dla młodych ludzi źródłem wiedzy na temat wydarzeń historycznych. Dzięki przygotowanym publikacjom najmłodsi mogą dowiedzieć się więcej na temat symboli narodowych czy drogi Polaków do odzyskania niepodległości. Elementarze są bezpłatnie wręczane podczas świąt państwowych oraz inicjowanych przez wojewodę wydarzeń.

W ramach inicjatyw towarzyszących obchodom Narodowego Święta Niepodległości, w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbył się patriotyczny koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Z kolei w Kościele Garnizonowym w Kielcach wojewoda zorganizowała patriotyczny koncert "Ojczyzno ma...". Wystąpił poznański zespół „Lumen” oraz kielecki Chór Garnizonowy. W przeddzień święta 11 listopada, w kieleckim Parku Miejskim wystartował XI Bieg Niepodległości.

Z okazji Święta Niepodległości ukazało się sto niepowtarzalnych pamiątkowych „Medali na Stulecie Niepodległości” Wojewody Świętokrzyskiego. Medale wybite zostały przez Mennicę Polską. Są one nie tylko piękną pamiątką, ale są też kolekcjonerskim rarytasem. Do każdego z nich dołączony jest ręcznie numerowany i podpisany certyfikat Wojewody Świętokrzyskiego oraz certyfikat Mennicy Polskiej.  W ramach obchodów stulecia niepodległości powstał także unikatowy stempel, który umieszczony jest na korespondencji wychodzącej z sekretariatu Biura Wojewody Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w realizację tych zadań, ponieważ nie udałoby się tego zrobić jednej instytucji. Bardzo ważne jest, że połączyliśmy swe siły i przyniosło to dobry efekt – powiedziała wojewoda Agata Wojtyszek. Gośćmi konferencji prasowej byli naczelnik delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska-Kalita oraz kurator oświaty Kazimierz Mądzik.

Projekty na stulecie - prezentacja

"Korowód Niepodległości" - film

"Patriotyczne środy z Niepodległą" - film