OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 34 - Przymrozki Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

W trosce o bezpieczeństwo pieszych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
03.02.2020

W trosce o bezpieczeństwo pieszych

Na projekty związane z bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych będą przeznaczone w tym roku środki w ramach programu „Razem bezpieczniej”. O naborze wniosków poinformował wojewoda Zbigniew Koniusz.

W 2020 roku łączna kwota rządowego dofinansowania wynosi 6 mln zł, a z uwagi na założenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach wyrażone w exposé Prezesa Rady Ministrów, wsparcie otrzymają przedsięwzięcia mające na celu poprawę infrastruktury przejść dla pieszych. Przede wszystkim brane będą pod uwagę projekty dotyczące lokalizacji o dużym natężeniu ruchu pieszych - jak okolice szkół, szpitali czy obiektów sportowych. W ramach dofinansowanych projektów, przejścia dla pieszych zostaną właściwie oświetlone, oznakowane oraz wyposażone w urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Wnioski o dofinansowanie z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 można składać do 28 lutego. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe.

- Tegoroczny program ma zwiększyć bezpieczeństwo w strefie, gdzie tego bezpieczeństwa oczekujemy. Przejście dla pieszych ma być enklawą spokoju i zapewnieniem, że przejdziemy na drugą stronę jezdni. W ubiegłym roku w naszym województwie w ramach programu „Razem bezpieczniej” było realizowanych osiem zadań, w tym roku też liczymy na duży odzew – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim, którego gościem był pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Artur Bielecki.

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, spośród nadesłanych projektów zostanie wybranych 20 najwyżej ocenionych, które zostaną zarekomendowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Głównym zadaniem programu „Razem bezpieczniej” jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych,  szczególnie poprzez tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Dotyczą one działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej, do których należą działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne czy edukacyjne.

Jak informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW, w 2019 roku w ramach programu zrealizowano w województwie 8 projektów: po cztery z nich przeprowadziły samorządy oraz organizacje pozarządowe. W wyniku tych działań m.in. zmodernizowano pięć przejść dla pieszych, zamontowano bariery energochłonne w pasie drogowym trzech dróg gminnych, w 26 szkołach z całego województwa przeprowadzono warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w placówce oświatowej oraz na temat przemocy i uzależnień, przeprowadzono kurs samoobrony dla kobiet oraz zorganizowano 10 warsztatów z zakresu bezpiecznych zachowań na akwenach wodnych i udzielania pierwszej pomocy. Ponadto około 1000 seniorów zostało przeszkolonych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w podróży czy oszustwa „na wnuczka”), zorganizowano także szereg konkursów o tematyce bezpieczeństwa, przygotowano filmy profilaktyczne oraz przekazano kilka tysięcy elementów odblaskowych.

Szczegółowe informacje dot. naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach programu "Razem bezpieczniej" na 2020 rok.