Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

"Razem bezpieczniej" - Programy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Programy

Aktualnie znajdujesz się na:

"Razem bezpieczniej"

Poczucie bezpieczeństwa - lub jego brak - przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należą do zasadniczych zadań państwa. Żadne okoliczności nie mogą zdejmować z instytucji państwowych odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Policja i inne formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie powinny być zastępowane przez obywateli czy organizacje społeczne. Jeżeli Policja i inne formacje zyskają na zaufaniu obywateli, jeśli zaczniemy działać razem - możemy zbudować społeczeństwo bardziej stabilne. Wymaga to od Policji zwiększenia skuteczności. Konieczne jest też zapewnienie mechanizmów stałej współpracy Policji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, ludzi aktywnych, aby poprawić bezpieczeństwo.

Treść programu

- Informacje o programie "Razem bezpieczniej"
 

Wyniki oceny wojewódzkiej projektów złożonych w celu realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w roku 2024:

- Lista projektów z województwa świętokrzyskiego rekomendowanych do dofinansowania
- Wykaz wszystkich złożonych wniosków

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w roku 2024 w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024″

- ogłoszenie o naborze
- szczegóły naboru wniosków
- procedura przygotowania i przesłania wniosku
- formularz wniosku o dofinansowanie
- formularz karty oceny formalnej projektu
- karta oceny celu szczegółowego nr 1
- karta oceny celu szczegółowego nr 2
- RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

.........................

Wyniki oceny wojewódzkiej projektów złożonych w celu realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w roku 2023:

Lista projektów z województwa świętokrzyskiego rekomendowanych do dofinansowania
Wykaz wszystkich złożonych wniosków
 

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w roku 2023 w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024″

- ogłoszenie o naborze
- szczegóły naboru wniosków
- formularz wniosku o dofinansowanie
- formularz karty oceny formalnej projektu
- karta oceny celu szczegółowego nr 1
- karta oceny celu szczegółowego nr 2
- RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

..............................

Wyniki oceny wojewódzkiej projektów złożonych w celu realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w roku 2022.

- lista projektów z województwa świętokrzyskiego rekomendowanych do dofinansowania
- Wykaz wszystkich złożonych wniosków
 

Informujemy, że zakończył się etap centralny wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Z województwa świętokrzyskiego pozytywna rekomendację dofinansowania w 2022 r. uzyskało 9 projektów:

- wykaz projektów

...............

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024″

- ogłoszenie o naborze

- szczegóły naboru wniosków

- formularz wniosku o dofinansowanie

- formularz karty oceny formalnej projektu

- karta oceny celu szczegółowego nr 1 – przejścia dla pieszych

- karta oceny celu szczegółowego nr 1 – monitoring

- karta oceny celu szczegółowego nr 2

- RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych


................................


Informujemy, że zakończył się etap centralny wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Z województwa świętokrzyskiego do dofinansowania w 2020 r. zakwalifikowały się 4 projekty:

Wykaz projektów

Lista rankingowa ze wszystkimi projektami zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach realizacji Programu "Razem bezpieczniej" w 2020 roku dostępna jest na stronie:
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/4376,6-mln-zlotych-dla-najlepszych-68-projektow-profilaktyczno-prewencyjnych-w-2020-r.html

 

Wyniki oceny wojewódzkiej projektów złożonych w celu realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w roku 2020.

- Protokół z posiedzenia Zespołu ds. realizacji Programu
- Wykaz wniosków z województwa świętokrzyskiego rekomendowanych do dofinansowania
- Wykaz wszystkich złożonych wniosków
 

Wyniki oceny wojewódzkiej projektów złożonych w celu realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w roku 2019

- Protokół z posiedzenia Zespołu ds. realizacji Programu
- Wykaz wniosków z województwa świętokrzyskiego rekomendowanych do dofinansowania
- Wykaz wszystkich złożonych wniosków
- Procedura mechanizmu dofinansowania


Informujemy, że zakończył się etap centralny wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Z województwa świętokrzyskiego do dofinansowania w 2019 r. zakwalifikowało się 7 projektów:

 Wykaz projektów

Lista rankingowa ze wszystkimi projektami zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach realizacji Programu "Razem bezpieczniej" w 2019 roku dostępne są na stronie:
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/4266,Dofinansowanie-projektow-w-ramach-naboru-do-Programu-0392019-informacje-biezace.html

.................................

Wyniki oceny wojewódzkiej projektów złożonych w celu realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w roku 2018

- Protokół z posiedzenia Zespołu ds. realizacji Programu

- Wykaz wniosków z województwa świętokrzyskiego rekomendowanych do dofinansowania

- Wykaz wszystkich złożonych wniosków

- Szczegóły naboru wniosków

- Liczba projektów i zasady przekazywania do MSWiA

- Procedura mechanizmu dofinansowania

 

Informujemy , że zakończył się etap centralny wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Z województwa świętokrzyskiego do dofinansowania w 2018 r. zakwalifikowało się 7 projektów:

Wykaz projektów

Listy rankingowe ze wszystkimi projektami zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach realizacji Programu "Razem bezpieczniej" w 2018 roku dostępne są na stronie:
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/4146,Razem-bezpieczniej-6-mln-zlotych-dla-najlepszych-111-projektow-profilaktycznych.html?search=355587721

 

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020″

- ogłoszenie o naborze

- szczegóły naboru wniosków

- formularz wniosku o dofinansowanie

- formularz ankiety wstępnej oceny projektu

 

Szczegółowe informacje o Programie "Razem Bezpieczniej"

................................................................................

ARCHIWUM:

Informujemy , że zakończył się etap centralny wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Z województwa świętokrzyskiego do dofinansowania w 2017 r. zakwalifikowało się 12 projektów.

Wykaz projektów

Listy rankingowe ze wszystkimi projektami zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach realizacji Programu "Razem bezpieczniej" w 2017 roku dostępne są na stronie:

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/3906,Razem-bezpieczniej-5-mln-zlotych-dla-najlepszych-99-projektow-profilaktycznych.html
 

Wyniki oceny projektów złożonych w celu realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w roku 2017

- Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Programu

- Wykaz wniosków z województwa świętokrzyskiego rekomendowanych do dofinansowania

- Wykaz wszystkich złożonych wniosków

- Szczegóły naboru wniosków

- Liczba projektów i zasady przekazywania do MSWiA

- Procedura mechanizmu dofinansowania

 

WYNIKI OCENY PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W CELU REALIZACJI
PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ” W ROKU 2016

- Protokół z posiedzenia komisji ds. oceny projektów zaakceptowany przez Wojewódzki Zespół ds. realizacji programu Razem Bezpieczniej

- Wykaz wniosków złożonych do oceny, wraz z przyznaną punktacją

- Opis celów szczegółowych Programu

- Mechanizm dofinansowania - schemat graficzny

- Procedura mechanizmu dofinansowania

- Treść Programu

...........................................................

W dniu 30 maja 2016 r. podpisana została kolejna edycja programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” na lata 2016-2020.
Program ten obejmuje wiele obszarów aktywności administracji publicznej i Policji, jest otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Akcentuje się w nim społeczny kontekst działań podmiotów na rzecz bezpieczeństwa. W ramach programu „Bezpieczne świętokrzyskie” corocznie przyznawana jest nagroda „Koziołek” dla powiatu z terenu województwa świętokrzyskiego, który podjął wykraczające poza jego zwykłe obowiązki, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zabezpieczenia majątku państwowego lub prywatnego, który przyczynił się w znaczący sposób do upowszechnienia postaw społecznej aktywności w zakresie bezpieczeństwa innych ludzi oraz ładu i spokoju publicznego.

Program „Bezpieczne Świętokrzyskie” na lata 2016-2020

Regulamin nagrody „Koziołek”

Wzór sprawozdania

........................................................................................

"KIBICUJĘ BEZPIECZNIE 2015" - konkurs MSW

 „RAZEM BEZPIECZNIEJ” - rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.

 Program „BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE” na lata 2011-2015.

 Regulamin Nagrody "KOZIOŁEK".

 Rok 2013 - "ROK PIESZEGO".

 Projekt "POMALUJ MÓJ ŚWIAT".

"RAZEM BEZPIECZNIEJ" w województwie świętokrzyskim.

 „RAZEM BEZPIECZNIEJ” - formularz wniosku.

Załączniki do formularza wniosku:

Obszar I-13: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.

Obszar II-13: Przemoc w rodzinie.

Obszar III-13: Bezpieczeństwo w szkole.

Obszar IV-13: Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej.

Obszar V-13: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Obszar VI-13: Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej.

Obszar VII-13: Ochrona dziedzictwa narodowego.

.................................

Ocena projektów nadesłanych przez jednostki samorządu terytorialnego - edycja 2015:

Ocena

Protokół

................................

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło procedurę podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” w 2015 roku.

PISMO w sprawie naboru projektów.

Uwaga! Termin naboru projektów na rok 2015 upływa 1 grudnia 2014 roku.

OCENA PROJEKTÓW zadań publicznych w obszarze bezpieczeństwa publicznego w związku z realizacją programu „Razem bezpieczniej”.

 

KONKURS "KIBICUJĘ BEZPIECZNIE" (edycja 2014)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs „Kibicuję bezpiecznie”. Przedsięwzięcie jest skierowane do gmin i powiatów, które w drodze dofinansowania podejmą się realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez promowanie bezpieczeństwa imprez sportowych.

Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotów, które w swych działaniach skupią się w szczególności na:

1.. Popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży zasady „fair play” oraz zasad kulturalnego i bezpiecznego kibicowania zawodnikom biorącym udział w rywalizacji,

2. Propagowaniu wiedzy w zakresie konsekwencji prawnych wiążących się z niewłaściwym zachowaniem podczas imprez sportowych,

3. Kształtowaniu wśród dzieci i młodzieży nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania.

Formuła konkursu przewiduje dwuetapowość. Projekty należy nadsyłać do dnia 4 kwietnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, z dopiskiem: Konkurs „Kibicuję bezpiecznie”.

Formalnym warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest nadesłanie projektu, którego objętość nie powinna przekroczyć 15 stron maszynopisu (wraz z załącznikami). Na nagrody w ramach konkursu przewidziano kwotę 120.000 zł., z czego za zajęcie I miejsca - 60.000 zł., II miejsca – 40.000 zł, III miejsca – 20.000 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 maja 2014 r. Informacji o konkursie udziela Maciej Pańpuch, pełnomocnik wojewody ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - numer tel. 691 994 277.

REGULAMIN KONKURSU „KIBICUJĘ BEZPIECZNIE”

Ocena propozycji projektów nadesłanych w ramach konkursu MSW „Kibicuję bezpiecznie”.