INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 56 - Intensywne opady deszczu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

„Senior+”: kolejny nabór - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
24.04.2020

„Senior+”: kolejny nabór

Ogłoszony został kolejny nabór w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020.

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja w 2020 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25 listopada 2019 roku (https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020) informujemy o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2019 w ramach programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 16 552 948 zł

Wszelkie informacje dotyczące programu oraz zasad udziału w konkursie znajdują się w zakładce tematycznej ŚUW dotyczącej programu „Senior+”: 
https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/program-rzadowy-senior/edycja-2020/16274,Edycja-2020.html oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.senior.gov.pl  oraz www.gov.pl/web/rodzina.

Zachęcamy do udziału w programie nie tylko te jednostki samorządu, które już w nim uczestniczą, ale również te, które jeszcze nigdy nie składały ofert na utworzenie Dziennego Domu, czy Klubu „Senior+”.