Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
06.05.2024

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Pedagogów szkolnych i specjalnych, psychologów, specjalistów do spraw przeciwdziałania przemocy, pracowników jednostek oświatowych zaprasza wojewoda na konferencję „Rodzina i środowisko lokalne w profilaktyce uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy”, która zainauguruje tegoroczne Świętokrzyskie Dni Profilaktyki.

Spotkanie rozpocznie się 16 maja o godzinie 10 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Specjaliści przybliżą tematykę profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie z oceną zagrożeń oraz omówią współpracę poszczególnych instytucji działających w ramach procedury „Niebieskie karty”.

Do udziału w konferencji można zgłosić się wypełniając załączony formularz i przesyłając go na adres e-mail: konferencja@kielce.uw.gov.pl.

Konferencja skierowana jest w szczególności do przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, a także do pracowników jednostek oświatowych, tj. pedagogów szkolnych i specjalnych oraz psychologów.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy