Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Senior+ edycja 2018 - wyniki konkursu - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Senior+ edycja 2018 - wyniki konkursu

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu Senior+ edycja 2018. Do dofinansowania w br. z regionu świętokrzyskiego zgłoszono 23 projekty, z czego 12 stanowiły projekty na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania placówek Senior+, utworzonych w poprzednich latach programowania, 11 projektów złożono w związku z potrzebą utworzenia lub wyposażenia nowych placówek Senior+.
Wszystkim w/w projektom Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie w wysokości zgodnej z wnioskowaną. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1 933 592,79 zł, z czego 713 858,12 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie istniejących placówek Senior+, natomiast środki w wysokości 1 219 734,67 zł zostaną przeznaczone na tworzenie w województwie nowych placówek Senior+.

Szczegółowe informacje na temat wysokości przyznanego dofinansowania w/w projektów znajdują się w zakładce Polityka społeczna - Konkursy i dotacje

 Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018