Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Sukcesywnie zwiększamy nakłady na edukację – konferencja prasowa Ministra Edukacji Narodowej - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl