"Okrąglak" nr 305 (2015-11-18) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 305 (2015-11-18)

"Okrąglak" nr 305


11 listopada: świętowaliśmy dumnie i radośnie

„Nie budujmy nowych barykad w miejscu, gdzie potrzebny jest most, nie otwierajmy nowych frontów tam, gdzie można uprawiać rolę” - apelowała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba podczas wojewódzkich obchodów Święta Niepodległości. Główna część uroczystości odbyła się w Kielcach przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Obchody uświetniła uroczysta zmiana warty przed pomnikiem, pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej policji oraz defilada. W trakcie ceremonii złożono wspólny wieniec od mieszkańców województwa świętokrzyskiego, a wojewoda wraz z wicewojewodą Pawłem Olszakiem wręczyli odznaczenia państwowe.

„Dumna historio, inspiruj pracowitą, zgodną, zasobną przyszłość. To my jesteśmy jej twórcami, animatorami, budowniczymi. Aby pozostawić w niepogorszonym stanie tę, dla której ostatni akord w drodze do wolności rozpoczęli w sierpniowy czwartek żołnierze Pierwszej Kadrowej z krakowskich Oleandrów, a zakończyli 12 sierpnia tutaj, w Kielcach, tę, dla której ginęli w katyńskim lesie, wędrowali powstańczymi szlakami, walczyli na wszystkich frontach wojen światowych - dla Ojczyzny naszej, dla Polski. A Polska skupiona w każdym z nas jak w kropli, które tworzą morze. Morze dobra, współpracy, budowania, rozwoju, bliskości, zaufania” - mówiła wojewoda.

Uroczystości zakończyła efektowna rekonstrukcja historyczna „Gloria Victis - Godni Pamięci. Niepodległościowym szlakiem - od Oleandrów do Orląt Lwowskich” ukazująca epizody walk o Lwów w listopadzie 1918 roku. Na kieleckim Placu Wolności pojawili się członkowie czternastu grup rekonstrukcyjnych z kraju i zagranicy, a całość inscenizacji koordynował Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Po południu na Wzgórzu Zamkowym odbyło się tradycyjne Pieśniobranie, a w ramach uroczystości zorganizowano także konkurs wiedzy historycznej dotyczącej Legionów Polskich na ziemi świętokrzyskiej „Bój o czapkę kapitana Antoniego Stawarza”. Wśród imprez towarzyszących tegorocznym obchodom znalazły się również m.in. Zawody Sportowo-Obronne o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego oraz Nocny Turniej Czwórek Piłkarskich.

 

Biegli po raz ósmy

Rekordowa liczba 840 zawodników wystartowała w Kielcach w VIII Biegu Niepodległościowym. Organizatorami sportowej imprezy, mającej na celu upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległości, byli: Wojewoda Świętokrzyski, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich oraz grupa KieleckiBiegacz.pl.

Rywalizację rozpoczęto w Parku Miejskim punktualnie o godzinie 11.11. Bieg główny liczył 10 kilometrów, najlepszy czas uzyskał Łukasz Woźniak ze Strawczyna. Drugie i trzecie miejsce zajęli Grzegorz Opiał i Aleksander Dragan. Wśród pań najlepszy wynik osiągnęła Mariola Ślusarczyk. Nieco wcześniej wszyscy chętni mogli sprawdzić się w nieco krótszym biegu na symbolicznej trasie 1918 metrów.

Zwycięzcom zawodów pamiątkowe statuetki oraz nagrody wręczył wicewojewoda Paweł Olszak wraz z szefem Biura Wojewody Bartoszem Cmochem. Wszyscy uczestnicy otrzymali także pamiątkowe medale. Bieg był imprezą towarzyszącą tegorocznym obchodom Narodowego Święta Niepodległości.

 

"Moja komenda"

Szybkie i sprawne lokalizowanie komend i komisariatów Policji umożliwia aplikacja „Moja komenda” uruchomiona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Dzięki niej można w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednostkę, a następnie sprawdzić, jak najszybciej do niej trafić. Mobilna usługa  dostępna jest na telefony z systemem iOS oraz Android. Można ją pobrać w App Store i Google Play. Usługa jest bezpłatna.

Aplikacja ta została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te zagrażające życiu lub zdrowiu. Przypominamy, że w nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997. „Moja komenda” zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.

Aplikacja to także zbiór wiedzy o realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Programie Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. W latach 2013-2015 na budowy i remonty komend oraz komisariatów rząd przeznaczył dodatkowy miliard złotych. Program zakłada polepszenie warunków obsługi obywateli oraz miejsc pracy dla funkcjonariuszy. Dzięki przygotowanej przez MSW aplikacji można dowiedzieć się, które budynki zostały już zmodernizowane oraz jakie prace prowadzone są w danej jednostce (źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych).

 

Prace zakończone

Dobiegła końca termomodernizacja kompleksu trzech gmachów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Trwające od ubiegłego roku prace miały na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię cieplną i obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii.

Zamontowane zostały nowoczesne instalacje grzewcze, wentylacyjne, ciepłej wody użytkowej, a także nowe okna i drzwi. Dzięki temu oszczędności energii c.o. i c.w.u. wyniesie blisko 90 %, a oszczędności energii oświetleniowej - ponad 80% . O 90% zmniejszy się także emisja dwutlenku węgla. Koszt wykonania prac termomodernizacyjnych to kwota  25.163.340,11 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 18.255.650 zł Świętokrzyski Urząd Wojewódzki otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna powierzchnia użytkowa budynków objętych termomodernizacją wynosi 20 600 m² i kubatura 80 900 m³.

Gmachy urzędu wojewódzkiego zostały oddane do użytku w 1971 roku. Bardzo nowoczesne w chwili ich budowy, mimo prowadzonych wielu bieżących prac remontowych i modernizacyjnych, nie spełniały już wszystkich obowiązujących obecnie norm.