2013 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Grupy wiekowe - Zestawienia medyczne - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zestawienia medyczne

2013 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Grupy wiekowe
Grupy chorych (kod choroby wg ICD-10) Array
poniżej 1 roku 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 i więcej
Ogółem województwo 14500-9464-7465-7915-10178-11268-15933-14772-12751-11470-13859-20495-28271-31349-26567-22240-53671                                
A00-B99 719-1851-739-401-295-253-255-214-205-139-251-381-522-406-301-218-587                                
w tym: gruźlica A15-A19, B 90 1-3-0-3-3-6-5-11-19-24-23-42-45-32-30-18-60                                
C00-C97, D00-D48 24-118-219-167-258-335-529-640-869-1137-1606-2272-3069-3690-3049-2626-4575                                
w tym: nowotwór złośliwy żołądka C16.0-C16.9 0-0-0-0-0-0-0-0-4-11-10-21-26-46-46-54-92                                
nowotwór złośliwy jelita grubego C18.0-C18.9 0-0-0-0-0-1-1-4-13-5-27-39-39-100-103-69-185                                
nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34 0-0-0-0-1-2-1-8-8-5-25-67-195-258-264-159-238                                
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C61 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2-7-72-121-119-158-241                                
D50-D89 41-137-113-110-142-46-82-65-109-138-83-88-109-207-191-138-530                                
w tym: niedokrwistość D50-D64 26-21-15-36-46-11-44-22-62-79-39-43-61-143-125-96-481                                
E00-E90 90-247-664-878-892-390-375-318-320-360-352-517-644-777-678-502-1241                                
w tym: choroby tarczycy E00-E07 2-6-13-8-19-25-45-56-62-120-104-163-175-208-177-70-130                                
cukrzyca E10-E14 1-20-70-123-131-32-38-51-72-112-129-226-309-381-339-311-737                                
niedożywienie E40-E46 5-5-1-2-3-2-1-1-1-0-2-2-6-8-8-8-23                                
otyłość E65-E68 1-3-11-54-29-6-5-10-11-18-16-20-23-22-20-10-7                                
F00-F99 2-23-38-76-68-21-29-30-33-28-36-34-41-27-12-9-25                                
G00-G99 76-313-382-557-632-523-631-806-1046-910-827-1119-1300-1164-906-741-1590                                
w tym: padaczka G40 26-88-71-81-122-52-69-61-70-57-43-56-74-55-35-27-86                                
dziecięce porażenie mózgowe G80 1-84-112-162-78-55-23-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
H00-H95 70-98-102-78-101-101-137-167-165-187-244-369-584-791-803-943-2850                                
I00-I99 12-15-44-121-289-169-284-394-570-743-1315-2639-4846-6281-5969-5714-18609                                
w tym: przewlekła choroba reumatyczna I05-I09 0-0-0-0-2-0-4-1-1-3-12-14-22-23-33-36-191                                
choroba nadciśnieniowa I10–I15 0-0-6-40-82-38-43-77-111-137-236-394-619-724-613-477-1269                                
niedokrwienna choroba serca I20-I25 0-0-0-0-0-1-10-14-47-111-310-749-1534-1883-1673-1420-3075                                
choroby naczyń mózgowych I60-I69 0-0-1-1-4-12-28-20-55-73-143-298-532-711-666-732-2527                                
J00-J99 1682-2883-1660-597-513-407-445-514-516-468-607-949-1501-1651-1442-1350-4243                                
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40-J47 130-223-103-45-35-34-59-63-72-70-151-254-456-523-438-457-1394                                
K00-K93 259-648-500-527-698-719-981-1093-1216-1183-1313-1978-2553-2632-2168-1752-4243                                
w tym: przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 231-601-448-491-656-664-913-1036-1154-1110-1224-1872-2416-2491-2059-1675-4062                                
L00-L99 100-233-147-151-217-187-241-191-234-212-274-367-392-394-346-250-736                                
M00-M99 11-129-490-1355-1104-475-511-662-858-909-1212-1995-2926-3035-2588-1931-3109                                
N00-N99 325-422-359-342-576-833-1305-1588-1577-1658-2171-2660-2356-2411-1842-1535-3138                                
w tym: niewydolność nerek N-17-N19 0-0-0-6-7-20-23-44-43-84-81-212-210-333-323-350-1117                                
kamica moczowa N-20-N23 2-11-11-50-149-180-208-293-340-254-358-463-607-558-311-238-321                                
Q00-Q99 322-259-256-179-103-29-36-25-23-33-19-30-34-43-41-17-40                                
R00-R99 661-991-606-722-845-580-553-614-570-547-616-842-1206-1160-1011-866-2415                                
S00-T98 138-997-1043-1602-2376-2038-1978-1956-1732-1584-1514-2000-2245-1802-1236-957-3226                                
V01-Y98 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Z00-Z99 5206-100-103-46-64-93-175-233-530-767-1397-2255-3943-4878-3984-2691-2513                                
w tym: żywo urodzone niemowlęta Z38 4986-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0