2013 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na płeć na wybrane grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Mężczyźni - Grupy wiekowe - Zestawienia medyczne - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zestawienia medyczne

2013 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na płeć na wybrane grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Mężczyźni - Grupy wiekowe
Grupy chorych (kod choroby wg ICD-10) Array
poniżej 1 roku 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 i więcej
Ogółem województwo 7918-5337-4050-4105-4623-3889-4344-4658-4910-4831-5955-9182-14292-15644-12817-10300-21618                                
A00-B99 419-1002-370-194-147-183-151-125-135-74-128-190-256-219-139-98-264                                
w tym: gruźlica A15-A19, B 90 1-0-0-1-1-4-4-9-10-17-21-29-32-23-20-11-27                                
C00-C97, D00-D48 12-51-98-104-97-90-151-126-206-245-428-721-1364-1809-1718-1473-2536                                
w tym: nowotwór złośliwy żołądka C16.0-C16.9 0-0-0-0-0-0-0-0-4-8-9-19-20-24-28-31-53                                
nowotwór złośliwy jelita grubego C18.0-C18.9 0-0-0-0-0-1-0-0-1-3-20-24-15-63-65-39-112                                
nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34 0-0-0-0-0-2-1-0-3-0-16-49-144-194-207-126-187                                
nowotwór złośliwy sutka C50.0-C50.9 0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-2-1                                
nowotwór złośliwy szyjki macicy C53.0-C53.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
D50-D89 21-97-79-65-93-19-53-35-51-50-35-42-46-93-84-79-206                                
w tym: niedokrwistość D50-D64 12-10-7-18-21-2-27-2-19-13-9-16-30-62-57-55-181                                
E00-E90 44-110-287-440-417-57-71-86-97-129-152-207-265-340-265-166-331                                
w tym: choroby tarczycy E00-E07 1-3-8-2-3-4-9-5-10-14-8-29-27-66-46-15-19                                
cukrzyca E10-E14 1-14-41-53-70-15-22-39-59-80-103-137-179-214-159-112-212                                
niedożywienie E40-E46 3-2-1-1-0-0-1-0-1-0-0-0-4-6-5-5-9                                
otyłość E65-E68 1-1-5-28-11-2-2-4-4-9-7-13-9-9-5-1-1                                
F00-F99 0-17-26-34-29-13-22-21-22-21-25-21-31-16-6-3-10                                
G00-G99 33-178-208-287-296-253-297-332-421-353-318-454-600-574-397-302-558                                
w tym: padaczka G40 10-38-35-46-60-23-51-35-48-43-27-42-50-31-19-13-34                                
dziecięce porażenie mózgowe G80 1-57-61-97-36-33-12-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
H00-H95 41-56-60-42-56-52-75-94-72-101-118-173-271-384-313-340-954                                
I00-I99 5-12-26-70-179-115-191-246-304-429-799-1662-3125-3773-3284-2821-7203                                
w tym: przewlekła choroba reumatyczna I05-I09 0-0-0-0-2-0-3-1-0-2-4-8-16-12-10-11-59                                
choroba nadciśnieniowa I10–I15 0-0-2-21-60-30-38-49-63-69-118-181-274-266-196-106-251                                
niedokrwienna choroba serca I20-I25 0-0-0-0-0-1-10-13-39-85-233-529-1048-1170-967-740-1348                                
choroby naczyń mózgowych I60-I69 0-0-1-0-3-4-18-8-24-31-78-166-375-487-404-414-910                                
J00-J99 1001-1763-937-322-238-239-247-307-277-275-347-514-896-971-826-731-2201                                
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40-J47 85-147-59-29-13-15-22-30-39-19-72-128-246-292-235-245-806                                
K00-K93 140-369-300-268-315-380-542-598-728-678-744-1062-1378-1310-1034-792-1672                                
w tym: przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 120-344-264-251-300-344-502-567-694-635-692-997-1300-1229-977-755-1592                                
L00-L99 54-128-83-80-115-120-147-116-134-128-154-197-205-202-142-104-257                                
M00-M99 7-66-228-557-485-255-263-353-405-447-506-760-1067-991-681-451-678                                
N00-N99 174-154-171-193-216-240-263-337-328-275-426-664-810-1019-828-776-1519                                
w tym: niewydolność nerek N-17-N19 0-0-0-6-6-15-11-32-21-21-54-119-115-212-163-186-510                                
kamica moczowa N-20-N23 1-5-4-28-49-84-120-177-207-160-225-271-333-309-165-151-174                                
O00-P96 2645-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
  ciąża pozamaciczna O00.0-O00.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
poronienia O03-O05 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
cukrzyca w ciąży O24 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Q00-Q99 192-175-148-74-41-19-18-9-8-11-12-11-22-22-16-5-16                                
R00-R99 374-534-325-306-270-243-248-266-268-256-269-386-602-564-492-391-980                                
S00-T98 65-571-637-1048-1601-1555-1546-1502-1267-1094-1008-1290-1411-974-573-374-908                                
V01-Y98 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Z00-Z99 2691-54-67-21-27-56-59-105-187-265-486-828-1943-2383-2019-1394-1325                                
w tym: żywo urodzone niemowlęta Z38 2567-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0