Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

2014 - Zgony na wybrane grupy chorób w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na płeć w grupach wiekowych wg klasyfikacji ICD-10 - Mężczyźni - Grupy wiekowe - Zestawienia medyczne - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zestawienia medyczne

2014 - Zgony na wybrane grupy chorób w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na płeć w grupach wiekowych wg klasyfikacji ICD-10 - Mężczyźni - Grupy wiekowe
Grupy chorych (kod choroby wg ICD-10) Array
poniżej 1 roku 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 i więcej
Ogółem województwo 12-2-1-0-3-6-19-28-26-41-70-128-270-384-409-331-1651                                
A00-B99 0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-3-1-5                                
w tym: gruźlica A15-A19, B 90 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
C00-C97, D00-D48 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-4-2-5-14-9-7-25                                
w tym: nowotwór złośliwy żołądka C16.0-C16.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-1-1-2-0-0-1                                
nowotwór złośliwy jelita grubego C18.0-C18.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-1-1-2                                
nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-2-3-1-3                                
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C61 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-1-0-1                                
D50-D89 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2                                
w tym: niedokrwistość D50-D64 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2                                
E00-E90 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-1-4                                
w tym: choroby tarczycy E00-E07 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
cukrzyca E10-E14 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2                                
niedożywienie E40-E46 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1                                
otyłość E65-E68 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
F00-F99 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-1                                
G00-G99 0-0-0-0-0-0-1-1-0-0-0-1-1-1-0-0-2                                
w tym: padaczka G40 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
dziecięce porażenie mózgowe G80 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
H00-H95 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
I00-I99 0-1-0-0-1-4-11-18-18-25-43-77-167-243-249-208-1069                                
w tym: przewlekła choroba reumatyczna I05-I09 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
choroba nadciśnieniowa I10–I15 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
niedokrwienna choroba serca I20-I25 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-1-1-2-1-12                                
choroby naczyń mózgowych I60-I69 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2-4-6-8-12-12-44                                
J00-J99 0-0-0-0-0-1-0-3-3-4-4-8-21-27-21-21-98                                
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40-J47 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1                                
K00-K93 0-0-0-0-0-0-0-0-1-4-3-3-8-3-3-4-8                                
w tym: przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 0-0-0-0-0-0-0-0-1-4-3-3-8-3-3-4-8                                
L00-L99 0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-2                                
M00-M99 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
N00-N99 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-3-3-1-4-15                                
w tym: niewydolność nerek N-17-N19 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-3-3-1-4-14                                
kamica moczowa N-20-N23 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Q00-Q99 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
R00-R99 0-0-0-0-0-0-7-5-3-7-16-31-62-91-120-84-417                                
w tym: starość R54 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
S00-T98 0-1-0-0-2-1-0-0-1-1-0-1-3-2-3-1-3                                
V01-Y98 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Z00-Z99 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0