Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

2014 - Zgony według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na wybrane grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Grupy wiekowe - Zestawienia medyczne - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zestawienia medyczne

2014 - Zgony według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na wybrane grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Grupy wiekowe
Grupy chorych (kod choroby wg ICD-10) Array
poniżej 1 roku 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 i więcej
Ogółem województwo 21-3-2-0-6-10-24-31-36-64-109-194-408-577-624-528-3856                                
A00-B99 0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-2-2-0-5-2-13                                
w tym: gruźlica A15-A19, B 90 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
C00-C97, D00-D48 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-6-7-14-21-17-9-52                                
w tym: nowotwór złośliwy żołądka C16.0-C16.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-1-2-3-0-1-2                                
nowotwór złośliwy jelita grubego C18.0-C18.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-1-1-1-2                                
nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-3-3-3-1-5                                
nowotwór złośliwy sutka C50.0-C50.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-3-0-0-0                                
nowotwór złośliwy szyjki macicy C53.0-C53.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
D50-D89 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-3                                
w tym: niedokrwistość D50-D64 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-3                                
E00-E90 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-1-0-0-3-5                                
w tym: choroby tarczycy E00-E07 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
cukrzyca E10-E14 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2                                
niedożywienie E40-E46 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-2-1                                
otyłość E65-E68 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
F00-F99 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-1                                
G00-G99 0-0-0-0-0-1-1-1-0-1-0-2-1-1-0-0-2                                
w tym: padaczka G40 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
dziecięce porażenie mózgowe G80 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
H00-H95 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
I00-I99 0-2-0-0-3-5-14-18-24-40-66-109-244-368-389-345-2600                                
w tym: przewlekła choroba reumatyczna I05-I09 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
choroba nadciśnieniowa I10–I15 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
niedokrwienna choroba serca I20-I25 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-1-1-4-3-36                                
choroby naczyń mózgowych I60-I69 0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-3-5-7-12-17-15-119                                
J00-J99 0-0-1-0-0-1-1-3-4-8-6-10-30-36-27-34-205                                
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40-J47 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1                                
K00-K93 0-0-0-0-0-0-0-0-1-4-4-8-9-7-4-7-35                                
w tym: przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 0-0-0-0-0-0-0-0-1-4-4-8-9-7-4-7-35                                
L00-L99 0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-1-0-4                                
M00-M99 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0                                
N00-N99 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-3-4-2-5-34                                
w tym: niewydolność nerek N-17-N19 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-3-4-2-5-32                                
kamica moczowa N-20-N23 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
O00-P96 18-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
  ciąża pozamaciczna O00.0-O00.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
poronienia O03-O05 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
cukrzyca w ciąży O24 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Q00-Q99 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
R00-R99 0-0-0-0-1-1-8-7-6-10-27-51-101-137-176-121-895                                
w tym: starość R54 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
S00-T98 0-1-0-0-2-2-0-1-1-1-0-1-3-2-3-1-7                                
V01-Y98 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Z00-Z99 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0