Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

2014 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Grupy wiekowe - Zestawienia medyczne - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zestawienia medyczne

2014 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Grupy wiekowe
Grupy chorych (kod choroby wg ICD-10) Array
poniżej 1 roku 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 i więcej
Ogółem województwo 14328-9699-7895-7998-10145-11186-15572-15545-13142-11920-13669-19495-28629-31909-29019-22025-56002                                
A00-B99 732-2139-925-491-355-176-240-197-166-159-212-343-544-482-325-219-678                                
w tym: gruźlica A15-A19, B 90 1-0-0-1-4-7-8-12-11-28-25-34-55-37-22-19-54                                
C00-C97, D00-D48 12-102-240-176-288-369-492-643-789-1233-1546-2100-3087-3972-3414-2505-4768                                
w tym: nowotwór złośliwy żołądka C16.0-C16.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-2-13-24-31-41-53-60-80                                
nowotwór złośliwy jelita grubego C18.0-C18.9 0-0-0-0-0-0-2-0-6-14-15-37-78-106-97-85-182                                
nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34 0-0-0-0-0-0-1-1-0-22-35-43-225-261-274-181-200                                
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C61 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-11-56-118-174-123-268                                
D50-D89 34-145-95-98-124-67-49-65-101-91-121-110-166-170-257-179-570                                
w tym: niedokrwistość D50-D64 23-29-10-28-40-16-19-13-42-48-66-55-88-109-142-137-495                                
E00-E90 109-273-682-904-808-421-354-333-358-375-408-510-764-835-717-450-1330                                
w tym: choroby tarczycy E00-E07 3-0-6-18-22-21-38-57-91-127-112-179-216-217-153-71-103                                
cukrzyca E10-E14 0-17-85-133-102-20-29-41-57-84-133-184-350-390-387-255-762                                
niedożywienie E40-E46 9-14-4-0-2-3-0-0-1-1-2-0-7-10-3-4-19                                
otyłość E65-E68 0-2-10-43-32-4-18-20-22-18-32-23-36-40-39-22-15                                
F00-F99 0-30-48-79-86-18-25-37-29-36-38-42-36-30-10-10-27                                
G00-G99 67-283-407-580-690-519-640-774-1044-955-887-1128-1356-1159-895-639-1375                                
w tym: padaczka G40 18-76-92-73-115-49-64-55-46-61-60-75-91-81-47-33-92                                
dziecięce porażenie mózgowe G80 0-29-67-82-49-38-15-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
H00-H95 72-78-108-92-144-129-154-181-202-181-222-438-699-861-1017-1138-3566                                
I00-I99 3-29-35-137-299-188-268-387-542-748-1128-2340-4488-5935-6468-5505-19176                                
w tym: przewlekła choroba reumatyczna I05-I09 0-0-1-0-1-1-2-1-2-5-2-4-6-31-45-44-245                                
choroba nadciśnieniowa I10–I15 0-2-8-56-104-27-39-65-106-127-191-327-508-628-607-458-1229                                
niedokrwienna choroba serca I20-I25 0-0-0-0-1-3-9-19-56-120-268-740-1386-1816-1800-1397-2902                                
choroby naczyń mózgowych I60-I69 0-1-2-3-9-5-18-30-58-79-139-241-520-752-806-618-2696                                
J00-J99 1304-2817-1869-606-498-373-439-549-548-504-567-919-1504-1667-1598-1303-4023                                
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40-J47 89-195-137-58-41-39-47-63-104-109-126-212-447-459-497-444-1213                                
K00-K93 276-693-584-580-733-824-987-1170-1195-1237-1377-1853-2517-2776-2343-1765-4276                                
w tym: przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 244-614-538-538-671-758-921-1096-1100-1131-1268-1750-2350-2603-2196-1662-4067                                
L00-L99 111-289-188-176-259-200-180-241-258-241-271-360-436-373-320-224-718                                
M00-M99 14-87-548-1291-1118-460-519-639-823-941-1208-1827-2613-2637-2147-1484-2340                                
N00-N99 376-454-370-274-558-766-1184-1461-1638-1707-2132-2484-2361-2434-2052-1565-3277                                
w tym: niewydolność nerek N-17-N19 1-3-1-0-7-12-20-50-52-60-85-142-242-271-343-331-1161                                
kamica moczowa N-20-N23 2-11-18-51-126-125-188-196-289-275-246-356-447-498-317-210-274                                
Q00-Q99 348-252-219-203-129-30-33-50-28-23-26-29-55-59-36-22-101                                
R00-R99 711-933-593-760-995-701-682-733-695-606-668-844-1364-1414-1266-965-3042                                
S00-T98 145-969-902-1498-2041-1805-1749-1766-1740-1625-1571-1844-2161-1812-1171-895-3390                                
V01-Y98 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Z00-Z99 5235-126-82-42-116-139-190-327-548-744-1249-2324-4478-5293-4983-3157-3345                                
w tym: żywo urodzone niemowlęta Z38 5153-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0