Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

2014 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na płeć na wybrane grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Mężczyźni - Grupy wiekowe - Zestawienia medyczne - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zestawienia medyczne

2014 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na płeć na wybrane grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Mężczyźni - Grupy wiekowe
Grupy chorych (kod choroby wg ICD-10) Array
poniżej 1 roku 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 i więcej
Ogółem województwo 7810-5365-4335-3862-4517-3667-4244-4545-4944-4990-5815-8720-14356-16100-14163-10780-22293                                
A00-B99 409-1105-488-239-151-92-138-106-98-113-124-160-272-242-166-84-258                                
w tym: gruźlica A15-A19, B 90 1-0-0-0-2-5-6-9-11-26-22-28-49-32-18-9-31                                
C00-C97, D00-D48 5-46-131-105-98-94-137-170-202-282-404-660-1409-1976-1814-1391-2580                                
w tym: nowotwór złośliwy żołądka C16.0-C16.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-12-22-24-29-40-37-50                                
nowotwór złośliwy jelita grubego C18.0-C18.9 0-0-0-0-0-0-1-0-0-4-5-5-58-57-74-50-112                                
nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34 0-0-0-0-0-0-1-1-0-13-26-34-142-185-205-147-151                                
nowotwór złośliwy sutka C50.0-C50.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-2                                
nowotwór złośliwy szyjki macicy C53.0-C53.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
D50-D89 22-112-72-52-69-33-27-38-51-38-49-53-80-65-99-83-230                                
w tym: niedokrwistość D50-D64 15-15-6-12-13-2-6-3-13-12-10-30-45-49-70-63-193                                
E00-E90 62-133-283-418-373-62-65-90-90-131-156-225-329-346-271-150-382                                
w tym: choroby tarczycy E00-E07 3-0-3-4-7-4-16-4-11-14-7-41-26-41-42-13-28                                
cukrzyca E10-E14 0-11-46-66-58-9-17-31-41-62-96-127-215-209-166-93-232                                
niedożywienie E40-E46 4-5-3-0-1-2-0-0-1-0-2-0-3-6-2-3-5                                
otyłość E65-E68 0-1-4-21-15-1-8-10-8-9-12-11-19-17-12-9-6                                
F00-F99 0-23-30-34-27-12-15-27-23-30-22-34-29-21-7-3-7                                
G00-G99 39-161-234-274-299-249-292-314-464-364-339-470-627-581-445-269-489                                
w tym: padaczka G40 11-37-49-38-64-25-47-38-32-38-42-54-68-59-31-17-32                                
dziecięce porażenie mózgowe G80 0-17-33-45-19-22-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
H00-H95 44-49-62-45-69-72-87-84-111-96-120-209-320-390-422-455-1156                                
I00-I99 0-20-18-62-194-132-174-231-298-426-680-1471-2973-3643-3537-2787-7220                                
w tym: przewlekła choroba reumatyczna I05-I09 0-0-1-0-1-0-2-1-2-3-2-3-4-15-17-16-69                                
choroba nadciśnieniowa I10–I15 0-2-3-30-75-24-28-41-58-76-106-161-241-240-189-124-233                                
niedokrwienna choroba serca I20-I25 0-0-0-0-0-3-9-19-47-92-193-522-966-1175-988-727-1271                                
choroby naczyń mózgowych I60-I69 0-1-2-0-7-3-10-16-28-45-66-134-359-508-479-354-1003                                
J00-J99 766-1624-1079-304-265-203-282-317-318-304-316-529-884-958-964-792-2032                                
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40-J47 60-126-81-29-18-18-27-23-61-63-50-114-241-256-277-263-674                                
K00-K93 159-394-332-277-343-390-556-653-670-681-774-960-1336-1405-1124-840-1665                                
w tym: przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 140-353-305-256-321-351-513-618-613-625-711-902-1238-1307-1048-789-1572                                
L00-L99 65-187-104-93-134-126-111-140-157-129-131-208-218-195-165-78-241                                
M00-M99 9-45-257-477-485-256-299-321-414-428-470-671-1005-962-618-399-543                                
N00-N99 203-199-203-138-213-204-225-257-312-305-362-507-770-932-903-770-1537                                
w tym: niewydolność nerek N-17-N19 1-2-1-0-7-12-5-39-36-25-59-81-145-140-175-173-524                                
kamica moczowa N-20-N23 1-7-10-11-50-46-101-116-166-154-146-186-260-271-181-132-147                                
O00-P96 2629-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
  ciąża pozamaciczna O00.0-O00.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
poronienia O03-O05 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
cukrzyca w ciąży O24 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Q00-Q99 210-159-125-82-56-14-20-16-14-14-13-15-29-26-15-9-31                                
R00-R99 397-501-321-298-334-230-284-297-287-283-304-384-625-685-577-448-1199                                
S00-T98 89-540-548-943-1348-1390-1406-1347-1240-1134-1043-1213-1336-1040-583-391-891                                
V01-Y98 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Z00-Z99 2702-67-48-21-59-108-126-137-195-232-508-951-2114-2633-2453-1831-1832                                
w tym: żywo urodzone niemowlęta Z38 2671-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0