Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

2014 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na płeć na wybrane grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Kobiety - Grupy wiekowe - Zestawienia medyczne - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zestawienia medyczne

2014 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na płeć na wybrane grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Kobiety - Grupy wiekowe
Grupy chorych (kod choroby wg ICD-10) Array
poniżej 1 roku 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 i więcej
Ogółem województwo 6518-4334-3560-4136-5628-7519-11328-11000-8198-6930-7854-10775-14273-15809-14856-11245-33709                                
A00-B99 323-1034-437-252-204-84-102-91-68-46-88-183-272-240-159-135-420                                
w tym: gruźlica A15-A19, B 90 0-0-0-1-2-2-2-3-0-2-3-6-6-5-4-10-23                                
C00-C97, D00-D48 7-56-109-71-190-275-355-473-587-951-1142-1440-1678-1996-1600-1114-2188                                
w tym: nowotwór złośliwy żołądka C16.0-C16.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-1-2-7-12-13-23-30                                
nowotwór złośliwy jelita grubego C18.0-C18.9 0-0-0-0-0-0-1-0-6-10-10-32-20-49-23-35-70                                
nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34 0-0-0-0-0-0-0-0-0-9-9-9-83-76-69-34-49                                
nowotwór złośliwy sutka C50.0-C50.9 0-0-0-0-0-0-5-38-84-113-242-283-302-430-258-131-173                                
nowotwór złośliwy szyjki macicy C53.0-C53.9 0-0-0-0-0-0-2-5-8-4-5-11-25-19-8-6-15                                
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C61 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
D50-D89 12-33-23-46-55-34-22-27-50-53-72-57-86-105-158-96-340                                
w tym: niedokrwistość D50-D64 8-14-4-16-27-14-13-10-29-36-56-25-43-60-72-74-302                                
E00-E90 47-140-399-486-435-359-289-243-268-244-252-285-435-489-446-300-948                                
w tym: choroby tarczycy E00-E07 0-0-3-14-15-17-22-53-80-113-105-138-190-176-111-58-75                                
cukrzyca E10-E14 0-6-39-67-44-11-12-10-16-22-37-57-135-181-221-162-530                                
niedożywienie E40-E46 5-9-1-0-1-1-0-0-0-1-0-0-4-4-1-1-14                                
otyłość E65-E68 0-1-6-22-17-3-10-10-14-9-20-12-17-23-27-13-9                                
F00-F99 0-7-18-45-59-6-10-10-6-6-16-8-7-9-3-7-20                                
G00-G99 28-122-173-306-391-270-348-460-580-591-548-658-729-578-450-370-886                                
w tym: padaczka G40 7-39-43-35-51-24-17-17-14-23-18-21-23-22-16-16-60                                
dziecięce porażenie mózgowe G80 0-12-34-37-30-16-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
H00-H95 28-29-46-47-75-57-67-97-91-85-102-229-379-471-595-683-2410                                
I00-I99 3-9-17-75-105-56-94-156-244-322-448-869-1515-2292-2931-2718-11956                                
w tym: przewlekła choroba reumatyczna I05-I09 0-0-0-0-0-1-0-0-0-2-0-1-2-16-28-28-176                                
choroba nadciśnieniowa I10–I15 0-0-5-26-29-3-11-24-48-51-85-166-267-388-418-334-996                                
niedokrwienna choroba serca I20-I25 0-0-0-0-1-0-0-0-9-28-75-218-420-641-812-670-1631                                
choroby naczyń mózgowych I60-I69 0-0-0-3-2-2-8-14-30-34-73-107-161-244-327-264-1693                                
J00-J99 538-1193-790-302-233-170-157-232-230-200-251-390-620-709-634-511-1991                                
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40-J47 29-69-56-29-23-21-20-40-43-46-76-98-206-203-220-181-539                                
K00-K93 117-299-252-303-390-434-431-517-525-556-603-893-1181-1371-1219-925-2611                                
w tym: przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 104-261-233-282-350-407-408-478-487-506-557-848-1112-1296-1148-873-2495                                
L00-L99 46-102-84-83-125-74-69-101-101-112-140-152-218-178-155-146-477                                
M00-M99 5-42-291-814-633-204-220-318-409-513-738-1156-1608-1675-1529-1085-1797                                
N00-N99 173-255-167-136-345-562-959-1204-1326-1402-1770-1977-1591-1502-1149-795-1740                                
w tym: niewydolność nerek N-17-N19 0-1-0-0-0-0-15-11-16-35-26-61-97-131-168-158-637                                
kamica moczowa N-20-N23 1-4-8-40-76-79-87-80-123-121-100-170-187-227-136-78-127                                
O00-P96 2150-0-0-11-904-4001-7387-5992-2438-514-38-0-0-0-0-0-0                                
w tym: ciąża pozamaciczna O00.0-O00.9 0-0-0-0-2-16-36-38-14-1-0-0-0-0-0-0-0                                
poronienia O03-O05 0-0-0-0-28-127-259-282-132-63-7-0-0-0-0-0-0                                
cukrzyca w ciąży O24 0-0-0-0-5-52-176-173-75-18-2-0-0-0-0-0-0                                
Q00-Q99 138-93-94-121-73-16-13-34-14-9-13-14-26-33-21-13-70                                
R00-R99 314-432-272-462-661-471-398-436-408-323-364-460-739-729-689-517-1843                                
S00-T98 56-429-354-555-693-415-343-419-500-491-528-631-825-772-588-504-2499                                
V01-Y98 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Z00-Z99 2533-59-34-21-57-31-64-190-353-512-741-1373-2364-2660-2530-1326-1513                                
w tym: żywo urodzone niemowlęta Z38 2482-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0