Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 239 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 110 - Burze (stopnia 2), Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

2016 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na płeć na wybrane grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Kobiety - Grupy wiekowe - Zestawienia medyczne - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zestawienia medyczne

2016 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na płeć na wybrane grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Kobiety - Grupy wiekowe
Grupy chorych (kod choroby wg ICD-10) Array
poniżej 1 roku 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 i więcej
Ogółem województwo 6372-3636-3523-3840-5115-6268-9962-10470-8017-7423-8073-10560-13746-17177-17871-12839-34806                                
A00-B99 257-781-427-241-207-72-144-134-93-88-96-147-294-298-235-154-486                                
w tym: gruźlica A15-A19, B 90 0-0-0-0-0-0-2-8-7-2-6-4-5-5-6-5-35                                
C00-C97, D00-D48 2-37-56-55-159-279-334-543-686-996-1096-1381-1509-2096-1884-1064-2131                                
w tym: nowotwór złośliwy żołądka C16.0-C16.9 0-0-0-0-0-10-0-0-0-1-3-3-14-6-17-10-29                                
nowotwór złośliwy jelita grubego C18.0-C18.9 0-0-0-0-0-0-0-0-2-3-10-20-15-41-62-58-105                                
nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34 0-0-0-0-0-0-0-0-1-1-7-37-53-123-97-41-57                                
nowotwór złośliwy sutka C50.0-C50.9 0-0-0-0-0-0-14-54-118-215-192-387-325-494-299-153-194                                
nowotwór złośliwy szyjki macicy C53.0-C53.9 0-0-0-0-0-0-0-3-2-7-13-4-16-11-18-7-13                                
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C61 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
D50-D89 14-15-37-23-33-11-16-43-50-68-64-49-90-91-123-100-419                                
w tym: niedokrwistość D50-D64 6-3-7-8-23-5-6-14-30-40-42-24-48-43-82-73-376                                
E00-E90 62-138-432-462-406-303-305-257-210-228-184-268-345-448-507-305-975                                
w tym: choroby tarczycy E00-E07 1-0-3-3-25-18-29-41-57-78-64-118-123-146-141-63-57                                
cukrzyca E10-E14 0-6-44-60-73-8-19-23-16-23-30-64-115-153-223-156-534                                
niedożywienie E40-E46 1-1-0-1-1-3-0-1-0-2-4-0-5-6-6-9-35                                
otyłość E65-E68 0-4-11-30-21-4-10-16-13-9-12-9-20-29-17-11-12                                
F00-F99 1-5-17-42-39-6-5-2-12-7-8-8-4-4-3-4-15                                
G00-G99 22-102-167-263-355-192-310-486-521-713-603-792-851-753-657-427-1020                                
w tym: padaczka G40 6-42-59-45-54-18-28-21-24-22-21-26-25-22-32-19-76                                
dziecięce porażenie mózgowe G80 0-3-16-28-30-6-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
H00-H95 15-30-42-32-44-43-51-49-80-83-95-157-348-526-802-935-2775                                
I00-I99 0-10-19-55-112-65-73-174-203-336-486-739-1335-2197-2948-2786-11326                                
w tym: przewlekła choroba reumatyczna I05-I09 0-0-0-0-0-0-0-0-1-1-3-3-10-12-16-34-131                                
choroba nadciśnieniowa I10–I15 0-0-3-6-27-6-4-13-33-49-65-135-176-296-362-259-707                                
niedokrwienna choroba serca I20-I25 0-0-0-0-0-2-0-1-8-29-78-156-360-595-712-621-1458                                
choroby naczyń mózgowych I60-I69 0-0-0-1-2-8-8-24-20-51-55-115-170-262-329-317-1680                                
J00-J99 676-1029-632-307-237-131-149-190-225-217-254-327-532-754-749-591-1995                                
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40-J47 29-58-28-32-19-10-14-43-50-53-69-125-175-275-239-221-590                                
K00-K93 132-255-293-328-431-352-408-515-523-558-598-788-1072-1370-1416-1022-2613                                
w tym: przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 114-226-280-317-396-304-364-458-483-525-577-734-988-1287-1331-966-2486                                
L00-L99 44-96-85-75-123-96-77-120-119-112-132-180-254-233-198-151-578                                
M00-M99 3-59-261-788-661-249-257-347-499-587-863-1223-1979-2283-2424-1679-2511                                
N00-N99 200-250-208-143-318-452-750-1015-1135-1339-1546-1657-1302-1295-1137-775-1793                                
w tym: niewydolność nerek N-17-N19 0-0-1-1-5-3-4-10-13-29-30-44-71-90-143-127-649                                
kamica moczowa N-20-N23 0-4-8-16-72-81-71-87-95-103-115-150-183-164-121-104-123                                
O00-P96 2336-0-0-11-656-3091-6118-5507-2354-453-15-2-0-0-0-0-0                                
w tym: ciąża pozamaciczna O00.0-O00.9 0-0-0-1-4-16-47-46-24-5-0-0-0-0-0-0-0                                
poronienia O03-O05 0-0-0-0-18-74-206-218-135-39-3-1-0-0-0-0-0                                
cukrzyca w ciąży O24 0-0-0-0-5-42-133-189-111-21-0-0-0-0-0-0-0                                
Q00-Q99 115-83-75-134-85-11-16-21-10-21-11-17-23-23-15-16-59                                
R00-R99 195-366-304-371-579-447-488-463-406-365-385-465-563-722-742-540-1913                                
S00-T98 67-362-391-498-643-407-335-420-499-450-516-606-788-850-784-541-2520                                
V01-Y98 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Z00-Z99 2231-18-77-12-27-61-126-184-392-802-1121-1754-2457-3234-3247-1749-1677                                
w tym: żywo urodzone niemowlęta Z38 2195-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0