Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 239 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 110 - Burze (stopnia 2), Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

2016 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Grupy wiekowe - Zestawienia medyczne - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zestawienia medyczne

2016 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Grupy wiekowe
Grupy chorych (kod choroby wg ICD-10) Array
poniżej 1 roku 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 i więcej
Ogółem województwo 12872-8309-7558-7516-9320-9569-13702-14986-13156-13062-13798-18692-27602-34281-35644-24248-58122                                
A00-B99 577-1677-913-487-373-187-339-299-261-266-250-348-543-549-453-279-834                                
w tym: gruźlica A15-A19, B 90 0-0-0-2-1-2-7-15-22-28-20-23-38-18-34-18-69                                
C00-C97, D00-D48 7-77-110-121-279-366-469-732-894-1297-1458-2049-2822-4082-4177-2433-4785                                
w tym: nowotwór złośliwy żołądka C16.0-C16.9 0-0-0-0-0-10-0-1-3-1-11-32-25-51-45-44-92                                
nowotwór złośliwy jelita grubego C18.0-C18.9 0-0-0-0-0-0-0-0-4-8-13-63-49-102-145-102-222                                
nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34 0-0-0-0-0-0-0-2-1-10-24-95-189-355-370-150-278                                
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C61 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-7-11-63-153-190-132-262                                
D50-D89 30-108-129-73-57-24-41-93-127-114-105-123-182-179-226-170-685                                
w tym: niedokrwistość D50-D64 17-17-10-15-34-8-8-23-40-44-49-46-90-107-150-126-609                                
E00-E90 137-289-658-847-726-381-361-332-316-379-304-455-684-815-842-503-1392                                
w tym: choroby tarczycy E00-E07 1-0-3-6-32-21-32-45-63-101-71-134-159-173-180-77-71                                
cukrzyca E10-E14 0-26-87-116-134-25-35-57-77-94-96-165-312-384-435-286-770                                
niedożywienie E40-E46 5-4-0-1-1-5-3-2-2-3-7-3-18-21-11-18-65                                
otyłość E65-E68 0-4-21-61-41-6-11-25-17-26-25-26-36-44-28-19-16                                
F00-F99 2-22-39-60-59-12-20-12-34-20-24-19-21-14-12-7-23                                
G00-G99 64-218-367-528-620-429-586-836-980-1257-1059-1376-1613-1465-1298-778-1605                                
w tym: padaczka G40 14-72-100-83-86-43-65-60-72-78-64-58-63-81-83-36-144                                
dziecięce porażenie mózgowe G80 0-15-42-90-66-19-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
H00-H95 37-67-85-62-88-80-98-115-159-158-209-348-666-1007-1467-1524-4163                                
I00-I99 3-24-44-101-266-172-231-399-539-826-1181-1926-3875-5923-6952-5633-18589                                
w tym: przewlekła choroba reumatyczna I05-I09 0-0-0-0-0-0-1-0-2-2-6-8-15-31-42-55-189                                
choroba nadciśnieniowa I10–I15 0-3-7-20-85-22-29-52-92-116-147-242-344-498-516-357-908                                
niedokrwienna choroba serca I20-I25 0-0-0-0-3-4-2-16-48-116-251-497-1107-1686-1765-1330-2708                                
choroby naczyń mózgowych I60-I69 1-0-1-2-4-16-16-42-54-104-129-245-498-755-891-703-2693                                
J00-J99 1566-2490-1526-640-462-316-389-491-588-555-568-788-1316-1670-1792-1418-4051                                
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40-J47 80-155-86-59-37-18-27-98-114-139-140-262-441-546-565-541-1331                                
K00-K93 317-605-654-603-773-747-883-1131-1209-1255-1359-1706-2432-2816-2812-1805-4357                                
w tym: przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 281-533-613-581-710-659-794-1017-1121-1165-1292-1590-2265-2641-2652-1710-4158                                
L00-L99 126-227-176-169-250-220-196-256-280-312-277-400-554-450-392-255-872                                
M00-M99 7-124-549-1265-1140-500-572-721-971-1135-1418-1954-3161-3547-3482-2279-3303                                
N00-N99 375-433-413-323-539-642-982-1293-1431-1656-1918-2126-2048-2226-2110-1418-3227                                
w tym: niewydolność nerek N-17-N19 0-0-3-2-8-20-8-26-40-72-67-132-215-250-342-268-1213                                
kamica moczowa N-20-N23 2-9-19-21-107-136-167-204-230-258-280-325-411-394-309-209-233                                
Q00-Q99 289-269-201-237-131-27-27-28-26-36-21-33-45-41-41-25-102                                
R00-R99 425-767-630-623-880-666-695-710-725-643-669-815-1145-1440-1403-1008-3108                                
S00-T98 152-814-953-1294-1910-1571-1463-1650-1664-1586-1449-1581-1927-1879-1526-886-3451                                
V01-Y98 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Z00-Z99 4344-98-111-72-111-138-232-381-598-1114-1514-2643-4568-6178-6659-3827-3574                                
w tym: żywo urodzone niemowlęta Z38 4265-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0