Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 239 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 110 - Burze (stopnia 2), Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

2016 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na płeć na wybrane grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Mężczyźni - Grupy wiekowe - Zestawienia medyczne - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zestawienia medyczne

2016 - Hospitalizowani według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na płeć na wybrane grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Mężczyźni - Grupy wiekowe
Grupy chorych (kod choroby wg ICD-10) Array
poniżej 1 roku 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 i więcej
Ogółem województwo 6500-4673-4035-3676-4205-3301-3740-4516-5139-5639-5725-8132-13856-17104-17773-11409-23316                                
A00-B99 320-896-486-246-166-115-195-165-168-178-154-201-249-251-218-125-348                                
w tym: gruźlica A15-A19, B 90 0-0-0-2-1-2-5-7-15-26-14-19-33-13-28-13-34                                
C00-C97, D00-D48 5-40-54-66-120-87-135-189-208-301-362-668-1313-1986-2293-1369-2654                                
w tym: nowotwór złośliwy żołądka C16.0-C16.9 0-0-0-0-0-0-0-1-3-0-8-29-11-45-28-34-63                                
nowotwór złośliwy jelita grubego C18.0-C18.9 0-0-0-0-0-0-0-0-2-5-3-43-34-61-83-44-117                                
nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34 0-0-0-0-0-0-0-2-0-9-17-58-136-232-273-109-221                                
nowotwór złośliwy sutka C50.0-C50.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-1-0-13-2                                
nowotwór złośliwy szyjki macicy C53.0-C53.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
D50-D89 16-93-92-50-24-13-25-50-77-46-41-74-92-88-103-70-266                                
w tym: niedokrwistość D50-D64 11-14-3-7-11-3-2-9-10-4-7-22-42-64-68-53-233                                
E00-E90 75-151-226-385-320-78-56-75-106-151-120-187-339-367-335-198-417                                
w tym: choroby tarczycy E00-E07 0-0-0-3-7-3-3-4-6-23-7-16-36-27-39-14-14                                
cukrzyca E10-E14 0-20-43-56-61-17-16-34-61-71-66-101-197-231-212-130-236                                
niedożywienie E40-E46 4-3-0-0-0-2-3-1-2-1-3-3-13-15-5-9-30                                
otyłość E65-E68 0-0-10-31-20-2-1-9-4-17-13-17-16-15-11-8-4                                
F00-F99 1-17-22-18-20-6-15-10-22-13-16-11-17-10-9-3-8                                
G00-G99 42-116-200-265-265-237-276-350-459-544-456-584-762-712-641-351-585                                
w tym: padaczka G40 8-30-41-38-32-25-37-39-48-56-43-32-38-59-51-17-68                                
dziecięce porażenie mózgowe G80 0-12-26-62-36-13-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
H00-H95 22-37-43-30-44-37-47-66-79-75-114-191-318-481-665-589-1388                                
I00-I99 3-14-25-46-154-107-158-225-336-490-695-1187-2540-3726-4004-2847-7263                                
w tym: przewlekła choroba reumatyczna I05-I09 0-0-0-0-0-0-1-0-1-1-3-5-5-19-26-21-58                                
choroba nadciśnieniowa I10–I15 0-3-4-14-58-16-25-39-59-67-82-107-168-202-154-98-201                                
niedokrwienna choroba serca I20-I25 0-0-0-0-3-2-2-15-40-87-173-341-747-1091-1053-709-1250                                
choroby naczyń mózgowych I60-I69 1-0-1-1-2-8-8-18-34-53-74-130-328-493-562-386-1013                                
J00-J99 890-1461-894-333-225-185-240-301-363-338-314-461-784-916-1043-827-2056                                
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40-J47 51-97-58-27-18-8-13-55-64-86-71-137-266-271-326-320-741                                
K00-K93 185-350-361-275-342-395-475-616-686-697-761-918-1360-1446-1396-783-1744                                
w tym: przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 167-307-333-264-314-355-430-559-638-640-715-856-1277-1354-1321-744-1672                                
L00-L99 82-131-91-94-127-124-119-136-161-200-145-220-300-217-194-104-294                                
M00-M99 4-65-288-477-479-251-315-374-472-548-555-731-1182-1264-1058-600-792                                
N00-N99 175-183-205-180-221-190-232-278-296-317-372-469-746-931-973-643-1434                                
w tym: niewydolność nerek N-17-N19 0-0-2-1-3-17-4-16-27-43-37-88-144-160-199-141-564                                
kamica moczowa N-20-N23 2-5-11-5-35-55-96-117-135-155-165-175-228-230-188-105-110                                
O00-P96 2078-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1                                
  ciąża pozamaciczna O00.0-O00.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
poronienia O03-O05 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
cukrzyca w ciąży O24 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Q00-Q99 174-186-126-103-46-16-11-7-16-15-10-16-22-18-26-9-43                                
R00-R99 230-401-326-252-301-219-207-247-319-278-284-350-582-718-661-468-1195                                
S00-T98 85-452-562-796-1267-1164-1128-1230-1165-1136-933-975-1139-1029-742-345-931                                
V01-Y98 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Z00-Z99 2113-80-34-60-84-77-106-197-206-312-393-889-2111-2944-3412-2078-1897                                
w tym: żywo urodzone niemowlęta Z38 2070-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0